Thủ tục cấp đổi giấy phép lữ hành quốc tế

Quá trình thủ tục cấp đổi giấy phép lữ hành quốc tế là một thủ tục luật định nhằm đảm bảo sự hoạt động hợp pháp đối với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch khi có sự thay đổi trong quá trình hoạt động. Đặc biệt đới với giấy phép lữ hành quốc tế, với sự tham gia kinh doanh của các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, thủ tục cấp đổi đòi hỏi sự tuân thủ cao. Trong bài viết sau đây, Luật Việt An sẽ trình bày các thủ tục cấp đổi giấy phép lữ hành quốc tế tại Việt Nam theo quy định cập nhật hiện hành.

Giấy phép lữ hành quốc tế

Căn cứ pháp lý

 • Luật Du lịch năm 2017.
 • Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật du lịch, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 94/2021/NĐ-CP.
 • Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 13/2021/TT-BVHTTDL.
 • Thông tư 33/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 44/2023/TT-BTC.

Kinh doanh dịch vụ lữ hành là gì?

Kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch. Hoạt động kinh doanh lữ hành nói chung và lữ hành quốc tế nói riêng đang ngày trở nên phổ biến, giúp thu hút khách du lịch và thúc đẩy phát triển ngành du lịch của Việt Nam. Đối với những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cần tuân theo điều kiện nhất định do pháp luật quy định.

Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

Trong biểu cam kết WTO, trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lữ hành, Việt Nam hiện nay mới chỉ cho phép các nhà đầu tư nước ngoài liên doanh với nhà đầu tư của Việt Nam để kinh doanh lữ hành quốc tế vào Việt Nam mà chưa mở cửa đổi với dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài. Mặc dù không bị hạn chế vốn góp nhưng nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng bổ sung điều kiện sau:

 • Hướng dẫn viên du lịch trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải là công dân Việt Nam.
 • Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được phép cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam.
 • Đáp ứng các điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế tương tự doanh nghiệp trong nước.

Để kinh doanh lữ hành quốc tế tại Việt Nam, doanh nghiệp cần phải xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế hợp pháp sau khi thành lập và trước khi tiến hành kinh doanh trên thực tế. Các điều kiện để xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo quy định Luật Du lịch 2017 gồm:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh về du lịch. Ngành nghề được thể hiện trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật;
 • Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định tại Nghị định 168/2017/NĐ-CP.
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Lưu ý:

 • Nhằm mục đích phục hồi ngành du lịch hậu đại dịch Covid, Nghị định 94/2021/NĐ-CP ra đời đã sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành có nội dung liên quan đến giảm mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế với thời hạn thực hiện từ 28/10/2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Mức giảm cụ thể như sau:
Hình thức Nghị định 168/2017/NĐ-CP Nghị định 94/2021/NĐ-CP
Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 250.000.000 50.000.000
Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài 500.000.000 100.000.000
Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài 500.000.000 100.000.000
 • Như vậy doanh nghiệp từ ngày 01/01/2024 cần phải áp dụng mức ký quỹ theo nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch nếu không có bất kỳ văn bản gia hạn mức ký quỹ theo Nghị định 94/2021/NĐ-CP.
 • Doanh nghiệp hực hiện ký quỹ bằng VND tại ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng hợp pháp tại Việt Nam. Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Các trường hợp cần cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Doanh nghiệp đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong các trường hợp sau đây:

 • Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Thủ tục cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Bước 1: Nộp hồ sơ cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm các thành phần dưới đây đến Sở Du lịch đã cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Bước 2: Xử lý hồ sơ và trả kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tổng cục Du lịch thông báo cho Sở Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở khi cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

 • Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mẫu;
 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của doanh nghiệp;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành phù hợp với phạm vi kinh doanh.
 • Biên lai lệ phí cấp cấp giấy phép lữ hành quốc tế.

Lệ phí cấp đổi

Phí thẩm định cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế là 2.000.000 đồng/giấy phép.

Lưu ý: Mức phí này có thể thay đổi theo chính sách điều chỉnh của Chính phủ trong từng năm. Chẳng hạn trong năm 2023, Thông tư 44/2023/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp quy định giảm 50% mức phí trên. Tức là, trong thời gian từ 01/07/2023 – 31/12/2023, doanh nghiệp làm thủ tục cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế chỉ cần nộp phí nhà nước là 1.000.000 đồng/giấy phép.

Dịch vụ cấp đổi Giấy phép lữ hành quốc tế của Luật Việt An

Quý khách hàng có thể lựa chọn sử dụng Dịch vụ của Luật Việt An trong lĩnh vực đổi giấy phép kinh doanh lữ hành gồm:

 • Tư vấn điều kiện hồ sơ đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Soạn thảo hồ sơ đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đổi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế mới.

Qúy khách hàng vui lòng liên hệ Luật Việt An để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết về thủ tục cấp đổi giấy phép lữ hành quốc tế mới nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO