Cách kiểm tra số liệu kế toán của doanh nghiệp

Công ty Luật Việt An xin gợi ý một số quy tắc kiểm tra sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo từng tài khoản như sau:

 • Tài khoản 111: Tài khoản không có số dư bên có, không âm thời điểm.
 • Tài khoản 112: Số dư tài khoản cuối kỳ khớp với số dư trên sao kê tài khoản từng ngân hàng.
 • Tài khoản 131, 331;
 • Kiểm tra số dư công nợ chi tiết theo từng khách hàng, nhà cung cấp có khớp với biên bản đối chiếu công nợ không;
 • Các hóa đơn mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên được thanh toán dưới hình thức không dùng tiền mặt không;
 • Các khoản tiền khách hàng ứng trước, nội dung hợp đồng có điều khoản tạm ứng không;
 • Các khoản tiền chưa thanh toán cho nhà cung cấp, nội dung hợp đồng có điều khoản thanh toán được gia hạn khoản nợ không;
 • Tài khoản 1331, 3331:
  • Số dư Nợ tài khoản 1331 khớp chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế GTGT ( trừ trường hợp trong kỳ có nộp tờ khai thuế bổ sung và phát sinh điều chỉnh tăng giảm thuế được khấu trừ);
  • Kiểm tra số thuế giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ với số thuế giá trị gia tăng đã nộp;
  • Tài khoản 138: Kiểm tra chi tiết đối tượng phải thu;
 • Tài khoản 152, 156, 155, 153:
  • Không có số dư bên Có;
  • Số dư Nợ trên bảng cân đối phát sinh phải bằng số dư trên bảng tổng hợp nhập xuất tồn;
  • Kiểm tra nhập xuất tồn chi tiết theo từng mã hàng: Không âm thời điểm, âm cuối kỳ.
 • Tài khoàn 154: Nếu có chi phí dở dang phải cụ thể chi tiết được số dở dang thuộc sản phẩm dở dang nào.
 • Tài khoản 242,214:
  • Số tiền phân bổ tháng trên bảng phân bổ công cụ dụng cụ có khớp với số phân bổ trên số cái tài khoản 242;
  • Phát sinh Có TK 214 phải bằng khấu hao trong kỳ trên bảng tính khấu hao Tài Sản

Giá trị còn lại của TS (Nợ 211- Có TK 214) = Giá trị còn lại TS trên bảng tính khấu hao tài sản;

 • Tài khoản 334:
  • Số phát sinh Nợ khớp với số tiền chi trả cho người lao động sau khi trừ các khoản; bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân (trừ trường hợp công ty chi trả toàn bộ);
  • Số liệu phát sinh trong kỳ khớp với số liệu bảng lương.
 • Tài khoản 511: Doanh thu phát sinh trên báo cáo tài chính phải khớp doanh thu trên tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý.
 • Tài khoản 635: Tài khoản này cần chú ý đến các khoản lãi vay khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Chú ý chung:
  • Các tài khoản loại 1 và 2 không có số dư Có (trừ các tài khoản lưỡng tính như: 131,214,129..) chỉ có số dư Nợ, cũng ko có số dư cuối kỳ âm;
  • Các tải khoản loại 3 và 4 ko có số dư Nợ ( trừ các tài khoản lưỡng tính 331,333; 421…) chỉ có số dư Có, ko có số dư cuối kỳ âm;
  • Các tài khoản từ loại 5 đến loại 9: Cuối kỳ phải kết chuyển, số dư bằng 0.
  • Bảng cân đối phát sinh: Phát sinh Nợ, Có bằng nhau
  • Bảng cân đối tài khoản: Tổng Tài Sản = Tổng Nguồn vốn
  • Lưu chuyển tiền tê: Tổng tiền và các khoản tương đương tiền ( Bảng cân đối TK ) = Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( Lưu chuyển tiền tệ) = Tổng Số dư Nợ TK tiền (111 + TK 112 …)

Trên đây là một số gợi ý giúp doanh nghiệp kiểm tra số liệu kế toán. Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ Đại lý thuế Việt An để được tư vấn cụ thể, nhanh chóng và kịp thời!

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

Luật sư Đầu tư nước ngoài: 09 13 380 750

Luật sư Doanh nghiệp: 09 79 05 77 68

Luật sư Sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08

Email: info@luatvietan.vn

Dịch vụ kế toán - thuế: 09 888 567 08

Luật sư tư vấn Giấy phép: 0966 83 66 08

Tư vấn hợp đồng: 09 88 17 18 06

Email: saigon@luatvietan.vn

Dong Van Thuc Viet An home

Skype - Tiếng Việt

Hotline: 09 33 11 33 66 (Ms.Ha) (Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat)

English: (+84) 9 61 67 55 66 (Mr. Thuc) (Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat)

Skype - English

Dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, hàng năm có hàng nghìn doanh nghiệp được thành lập. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và

Dịch vụ kê khai thuế hàng quý

Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế. Thuế là một công

Dịch vụ quyết toán thuế

Doanh nghiệp nhận được thông báo kiểm tra của cơ quan thuế trong khi số liệu báo cáo đang sai sót và hóa đơn chứng từ chưa được sắp xếp, phân loại. Đại

Tư vấn thuế cho văn phòng đại diện nước ngoài

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Thương mại 2005 thì thương nhân nước ngoài có quyền thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Tuy nhiên, văn phòng

Cách tính thuế thu nhập cá nhân thời vụ

Căn cứ Theo điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thuế thu nhập cá nhân cho lao động thời vụ quy định như sau: Đối tượng nộp thuế thu nhập cá
CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370

Thông báo bộ công thương