Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

Trong quá trình hoạt động kinh doanh một số ngành nghề nhất định, nếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp bị hỏng, sai thông tin…thì bắt buộc cơ sở kinh doanh nộp hồ sơ xin cấp đổi tại cơ quan có thẩm quyền xử lý. Bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ giải quyết thắc mắc của quý khách hàng về trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự.

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự là gì?

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 56/2023/NĐ-CP quy định về giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự là “văn bản do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp cho cơ sở đầu tư kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện an ninh, trật tự.”

Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự được cấp đổi trong những trường hợp:

 • Bị hư hỏng,
 • Sai thông tin,
 • Có thay đổi nội dung thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
 • Hết thời hạn sử dụng.

Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Căn cứ Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định những ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như sau:

 • Sản xuất con dấu;
 • Kinh doanh công cụ hỗ trợ;
 • Kinh doanh các loại pháo;
 • Kinh doanh dịch vụ cầm đồ;
 • Kinh doanh dịch vụ xoa bóp: hoạt động xoa bóp thuộc cơ sở y tế phục vụ chữa bệnh và cơ sở giải quyết việc làm cho người khuyết tật không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.
 • Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.
 • Kinh doanh dịch vụ bảo vệ: hoạt động bảo vệ các đối tượng, mục tiêu thuộc Danh mục Nhà nước quy định do Công an nhân dân, Quân đội nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác, bảo vệ và hoạt động bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.
 • Kinh doanh súng bắn sơn;
 • Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
 • Kinh doanh casino;
 • Kinh doanh dịch vụ đặt cược;
 • Kinh doanh khí;
 • Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp: hoạt động nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp không thuộc phạm vi điều chỉnh;
 • Kinh doanh tiền chất thuốc nổ;
 • Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;
 • Kinh doanh dịch vụ nổ mìn;
 • Kinh doanh dịch vụ in;
 • Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động.
 • Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ;
 • Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường;
 • Kinh doanh dịch vụ lưu trú: tổ chức, cá nhân có nhà cho người Việt Nam hoặc người nước ngoài thuê (có hợp đồng thuê nhà) để ở, học tập, làm việc không thuộc phạm vi điều chỉnh;
 • Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng;

Có thể thấy điểm chung của các ngành nghề trên đó là khi đi vào hoạt động đều có tác động không nhỏ đến việc quản lý, duy trì và bảo đảm an ninh an toàn, trật tự xã hội tại địa phương nơi kinh doanh, sản xuất và sử dụng. Vì vậy, việc buộc đáp ứng các điều kiện luật định để được cấp phép là thủ tục cần thiết để quản lý việc thành lập các cơ sở này.

Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

 • 01 bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp trước đó (nếu có)
 • 01 bản sao hợp lệ các tài liệu chứng minh sự thay đổi của các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (nếu có)
 • Căn cứ quy định tại điểm b khoản 4 Điều 19 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP hoặc tại điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 56/2023/NĐ-CP, cần 01 bản chính của một trong các tài liệu sau nếu thuộc trường hợp thay đổi người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh.
  • Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của lực lượng vũ trang);
  • Bản khai lý lịch của những người quy định tại điểm này nếu đang thuộc biên chế của lực lượng vũ trang thì phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh).
  • Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam;
  • Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
 • 01 bản chính văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 56/2023/NĐ-CP) gửi cơ quan Công an có thẩm quyền.

Quy trình nộp hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong những trường hợp bị hư hỏng, sai thông tin, có thay đổi nội dung thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc hết thời hạn sử dụng đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp trước đó nộp hồ sơ về Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp huyện.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ.

 • Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thành phần thì tiếp nhận giải quyết và gửi Giấy biên nhận hồ sơ;
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ hoặc thiếu thành phần thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, đồng thời cấp Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ;
 • Nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết thì từ chối tiếp nhận hồ sơ và gửi thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Bước 3: Nhận kết quả

Căn cứ theo thời gian hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân sẽ được cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ gửi kết quả Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an, dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp huyện.

Hình thức cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp cho cơ sở kinh doanh dưới dạng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử và có giá trị pháp lý tương đương, nếu cơ sở kinh doanh có yêu cầu thì cấp đồng thời bản giấy và bản điện tử khi Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an được hoàn thiện đưa vào hoạt động.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật doanh nghiệp, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự liên hệ đến Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO