Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

Trong bối cảnh kinh tế ngày càng hội nhập và phát triển, nhiều nhà đầu tư có nhu cầu kinh doanh. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, một số ngành nghề bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự. Vậy điều kiện nào cần  đáp ứng để cơ sở kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự? Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, công ty Luật Việt An xin đưa ra bài viết điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự sau đây.

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự là gì?

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự là văn bản do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp cho cơ sở đầu tư kinh doanh các ngành nghề được pháp luật quy định tại Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp cho cơ sở kinh doanh dưới dạng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử và có giá trị pháp lý tương đương. Trường hợp cơ sở kinh doanh có yêu cầu thì cấp đồng thời bản giấy và bản điện tử khi Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an được hoàn thiện đưa vào hoạt động.

Mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự: Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

Tuỳ theo từng ngành, nghề đầu tư kinh doanh, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, theo đó:

Điều kiện chung áp dụng cho các ngành nghề

 • Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP.
 • Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Các ngành nghề phải có điều kiện về phương án bảo đảm an ninh trật tự:

 • Cơ sở kinh doanh các ngành nghề được quy định phải có phương án đảm bảo an ninh trật tự, gồm: Kinh doanh công cụ hỗ trợ, kinh doanh các loại pháo, kinh doanh súng bắn sơn, kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, kinh doanh casio, kinh doanh dịch vụ đặt cược, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, kinh doanh tiền chất thuốc nổ, kinh doanh ngành nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ, kinh doanh dịch vụ nổ mìn, kinh doanh dịch vụ vũ trường, kinh doanh dịch vụ lưu trú (doanh nghiệp), kinh doanh súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ.
 • Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự gồm: Xác định khu vực, địa bàn, mục tiêu cụ thể cần phải tăng cường để bảo đảm an ninh, trật tự; Biện pháp thực hiện; Lực lượng phục vụ thường xuyên; Phương tiện phục vụ; Biện pháp tổ chức, chỉ đạo; Biện pháp phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng có liên quan ở địa phương mà cơ sở kinh doanh hoạt động; Tình huống giả định khi có vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra; công tác huy động lực lượng, phương tiện; biện pháp xử lý.

Các điều kiện cụ thể đối với từng ngành nghề:

 • Điều kiện về an ninh trật tự đối với kinh doanh dịch vụ cầm đồ: Trong thời gian 5 năm liền kề trước thời điểm đăng ký kinh doanh, người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ không bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính về một trong các hành vi được quy định tại Điều 9 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.
 • Điều kiện về an ninh trật tự đối với kinh doanh dịch vụ đòi nợ: Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải là người có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đăng ký đặt địa điểm hoạt động kinh doanh và trong thời gian 05 năm liền kề trước thời điểm đăng ký kinh doanh không bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi: Chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng, đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, làm nhục người khác.
 • Điều kiện về an ninh trật tự đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ:
  • Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở: phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà trong 24 tháng liền kề trước đó đã bị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (trừ quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP).
  • Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam chỉ được liên doanh với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài trong trường hợp cần đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ và chỉ được thực hiện dưới hình thức cơ sở kinh doanh nước ngoài góp vốn mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.
  • Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam phải đáp ứng các Điều kiện quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP.
 • Điều kiện về an ninh trật tự đối với ngành sản xuất con dấu: Chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Công an mới được sản xuất con dấu có hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, con dấu có hình Công an hiệu; chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng mới được sản xuất con dấu có hình Quân hiệu, trừ các cơ sở kinh doanh đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực.
 • Chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an mới được kinh doanh: Súng bắn sơn (không bao gồm cơ sở kinh doanh cung ứng dịch vụ sử dụng súng bắn sơn); quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng.
 • Chỉ cơ sở kinh doanh ngoài Quân đội, Công an được cơ quan có thẩm quyền của Quân đội hoặc Công an theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có văn bản chấp thuận hoặc có hợp đồng theo quy định của pháp luật mới được kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng.
 • Chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an mới được kinh doanh thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động.
 • Chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng mới được kinh doanh các loại pháo.

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự áp dụng chung đối với các ngành nghề phải có các tài liệu sau:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh. Mẫu số 03 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP.
 • Bản sao hợp lệ của một trong các loại văn bản sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa.
 • Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP) của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.
 • Ngoài các tài liệu nêu trên, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự phải có thêm các tài liệu áp dụng đối với một số cơ sở kinh doanh các ngành nghề theo quy định của pháp luật. Các tài liệu này được quy định tại Điều 20 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO