Cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Các doanh nghiệp muốn kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phải có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do Tổng cục du lịch cấp. Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được cấp theo phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế, bao gồm: kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam; kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài; kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài. Khi có sự thay đổi về phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế, doanh nghiệp phải làm thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.
Ngày 14/11/2013, Chính Phủ ban hành Nghị định số 180/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2014. Theo nội dung của văn bản này, tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định như sau:

♦ Điều kiện ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế từ 01/01/2014:
 1. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế phải ký quỹ theo đúng quy định. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp phải gửi vào tài khoản tại ngân hàng và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.
 2. Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế:
  • 250.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;
  • 500.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.
♦ Qui định về đăng ký cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

Thêm vào đó, văn bản này còn quy định:

Doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hoạt động theo đúng nội dung quy định trong giấy phép đã được cấp và trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực phải đăng ký lại phạm vi kinh doanh lữ hành và bổ sung đầy đủ các điều kiện về kinh doanh lữ hành theo quy định của Nghị định này

Như vậy, trong vòng 12 tháng kể từ ngày 01/01/2014 (ngày Nghị định 180/2013/NĐ-CP có hiệu lực), các doanh nghiệp sẽ phải làm thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Đối tượng phải cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trước ngày 01/01/2014.

Các doanh nghiệp có thay đổi một trong những nội dung sau:

 • Thay đổi phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Thay đổi tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên viết tắt của doanh nghiệp;
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp.
♦ Hồ sơ cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cần cung cấp:
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đã được cấp
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Bản sao công chứng hoặc bản gốc Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế (trong trường hợp đăng ký phạm vi kinh doanh lữ hành là kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài).

Thông báo của ngân hàng về thay đổi liên quan đến các nội dung thay đổi của doanh nghiệp.

♦ Dịch vụ của Luật Việt An trong lĩnh vực đổi giấy phép kinh doanh lữ hành:
 • Tư vấn điều kiện hồ sơ đổi Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ đổi Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Soạn thảo hồ sơ đổi Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin đổi Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đổi Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế mới.

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Việt An

Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0979 05 77 68

Mobile: 0977 86 08 08

Email: info@luatvietan.vn

Yahoo Online

Yahoo Online

Hotline: 0933 11 33 66
Mr Dong

Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh

Mobile: 0913 38 07 50

Mobile: 0975 58 79 58

Email: saigon@luatvietan.vn

Yahoo Online

Skype Online

Tin tức về kinh doanh lữ hành quốc tế

Tư vấn giấy phép

Thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Ngày 25/04/2015, Sở Văn hóa thể thao và du lịch Hà Nội ban hành công văn số 1188/SVHTTDL-QLLH về việc thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh...
Giấy phép kinh doanh lữ hành

Cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Các doanh nghiệp muốn kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phải có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do Tổng cục du lịch cấp. Giấy phép kinh doanh lữ hành...

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 2018

Ngày 19/06/2017, Quốc hội chính thức thông qua Luật Du lịch 2017. Luật sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2018. Theo quy định tại điều 33 của luật Du...
Công ty tư vấn luật - Đại diện sở hữu trí tuệ Việt An

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: Bà Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370