Cấp lại Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Kinh doanh du lịch là ngành công nghiệp không khói, đặc biệt là kinh doanh lữ hành quốc tế, nó đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Các doanh nghiệp đã từng được cấp phép nay muốn được cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cần phải thực hiện những thủ tục và đáp ứng các điều kiện như thế nào?

Công ty luật Việt An xin gửi tới quý khách hàng các thông tin cần thiết liên quan đến dịch vụ này như sau:

Căn cứ pháp lý

 • Luật Du lịch năm 2017;
 • Nghị định 168/2017/NĐ-CP;
 • Nghị định 94/2021/NĐ-CP;
 • Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL;
 • Thông tư 13/2021/TT-BVHTTDL;
 • Thông tư 33/2018/TT-BTC.

Khái niệm và phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Theo quy định hiện hành thì “Kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch.” (căn cứ Khoản  9 Điều 3 Luật Du lịch năm 2017). Đây chính hoạt động doanh nghiệp xây dựng chương trình du dịch, đi tour cho khách hàng.

Về phạm vi, Điều 30 Luật Du lịch năm 2017 quy định:

Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du  lịch quốc tế đến Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Điều kiện Cấp lại Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản pháp luật liên quan hiện không quy định về thời hạn của giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, do đó có thể hiểu đây là loại giấy phép không có hời hạn. Theo quy định hiện hành,  doanh nghiệp được cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong trường hợp giấy phép bị mất hoặc bị hư hỏng. Vì vậy, nếu muốn thực hiện thủ tục xin cấp lại thì doanh nghiệp bắt buộc phải từng được cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh từ trước đó.

Theo đó, doanh nghiệp khi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế muốn được cấp giấy phép lần đầu cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
 • Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;

Căn cứ Nghị định 168/2017/NĐ-CP, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định như sau:

 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ 28/10/2021 đến hết ngày 31/12/2023, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế sẽ được thực hiện theo Nghị định số 94/2021/NĐ-CP như sau:

 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng”.

Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành được quy định tại Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch:

 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
 • Quản trị lữ hành;
 • Điều hành tour du lịch;
 • Marketing du lịch;
 • Du lịch;
 • Du lịch lữ hành;
 • Quản lý và kinh doanh du lịch.
 • Quản trị du lịch MICE
 • Đại lý lữ hành
 • Hướng dẫn du lịch
 • Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở  giáo dục ở Việt Nam đào tạo  và cấp bằng tốt nghiệp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực.
 • Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.
 • Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành quy định tại điểm l và điểm m khoản này thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.
 • Trường hợp người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế không học các chuyên ngành nêu trên thì phải tham gia các khóa học đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế gồm các nội dung đào tạo như sau:
 • Kiến thức cơ sở ngành: hệ thống chính trị Việt Nam; các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch; tổng quan du lịch; marketing du lịch; tâm lý khách du lịch và nghệ thuật giao tiếp; giao lưu văn hóa quốc tế;
 • Kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ điều hành du lịch: tổng quan về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; thị trường du lịch và sản phẩm du lịch; thiết kế sản phẩm và tính giá chương trình du lịch; khu du lịch, điểm du lịch Việt Nam; nghiệp vụ điều hành du lịch; bán hàng và chăm sóc khách hàng; marketing và truyền thông; tiền tệ và thanh toán quốc tế trong du lịch; nghiệp vụ xuất nhập cảnh; thủ tục vận chuyển hàng không nội địa và quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển doanh nghiệp;
 • Thực hành nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải học và thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Thẩm quyền cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Tổng cục du lịch Việt Nam là cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

 • Doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mẫu tới Tổng cục du lịch.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép có trách nhiệm cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Tổng cục Du lịch thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở khi cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Hồ sơ cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được quy định tại mẫu số 05, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL.

Lệ phí cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC thì chi phí cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 1.500.000 đồng / giấy phép.

Với những kinh nghiệm lâu năm liên quan đến việc thực hiện các thủ tục pháp lý trong lĩnh vực lữ hành, Công ty Luật Việt An là một điểm đến tin cậy của các doanh nghiệp trong và ngoài nước muốn thực hiện thủ tục liên quan đến giấy phép lữ hành. Quý khách hàng có nhu cầu muốn tư vấn và thực hiện dịch vụ về cấp lại giấy phép lữ hành quốc tế vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Việt An để được giải đáp vớà hỗ trợ một cách nhanh chóng và hợp lý nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

  Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO