Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

Để kinh doanh, hoạt động những lĩnh vực liên quan đến tư vấn về phòng cháy chữa cháy, cá nhân, tổ chức phải được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy chữa cháy liên quan. Tuy nhiên, nhiều quý khách hàng còn vướng mắc trong việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị đăng ký cấp chứng chỉ hoặc các điều kiện yêu cầu của các loại chứng chỉ. Bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001, được sửa đổi bổ sung 2013;
 • Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy chữa cháy là gì?

Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy chữa cháy là một loại giấy tờ quan trọng khi cá nhân, tổ chức kinh doanh, hoạt động liên quan đến phòng cháy chữa cháy, do cơ quan có thẩm quyền cấp khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, yêu cầu liên quan đến loại lĩnh vực hoạt động. Chứng chỉ sẽ có giá trị sử dụng trên phạm vi toàn quốc.

Căn cứ Khoản 2 Điều 43 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy gồm:

 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;
 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy;
 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy;
 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy;
 • Chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công về phòng cháy và chữa cháy.

Điều kiện và yêu cầu đề nghị chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

Chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy

Căn cứ điểm b Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định Chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ: Cao đẳng trở lên chuyên ngành phòng cháy hoặc đại học trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy.
 • Số lượng công trình đã tham gia: Tham gia tư vấn thiết kế về phòng cháy chữa cháy ít nhất 03 dự án, công trình được cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp Giấy chứng nhận thẩm quyền duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy.

Chứng chỉ hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy

Căn cứ điểm c Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định Cá nhân để được cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

 • Có trình độ cao đẳng trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy
 • Hoặc trình độ đại học trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;

Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy

Căn cứ điểm d Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định cá nhân để được cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

 • Có trình độ trung cấp trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ trung cấp trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;
 • Đã tham gia thực hiện giám sát thi công ít nhất 03 dự án, công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;
 • Có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công.

Chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công về phòng cháy và chữa cháy

Căn cứ điểm đ Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định Cá nhân để được cấp Chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

 • Có trình độ trung cấp trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ trung cấp trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;
 • Đã tham gia thực hiện thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy ít nhất 03 dự án, công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

Căn cứ Khoản 1 Điều 44 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ bao gồm:

 • 01 bản chính văn bản đề nghị cấp chứng chỉ (theo mẫu PC30 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP)
 • 01 bản chính bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy (theo mẫu PC31 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP)
 • 01 bản sao văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ
 • 02 ảnh màu, cỡ 3×4 cm của cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ.

Lưu ý: Các văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu.

Hình thức nộp hồ sơ và thời hạn giải quyết

Hình thức thứ nhất, nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hình thức thứ hai, trực tuyến tại Cổng dịch vụ công;

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hình thức thứ ba, thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quy  trình thực hiện cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ về Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Người đến nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ

Kiểm tra các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu.

 • Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số PC03) giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản;
 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (Mẫu số PC04) giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản.
 • Trường hợp nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền, cán bộ tiếp nhận gửi thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại về việc tiếp nhận hoặc hướng dẫn bổ sung hồ sơ đến cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ;
 • Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải gửi 01 bản Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy hoặc Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy cho cá nhân đã nộp hồ sơ trước đó và lưu 01 bản.

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy chữa cháy. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn thủ tục hồ sơ chứng chỉ liên quan đến phòng cháy chữa cháy, vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO