Đăng ký nhãn hiệu hình ảnh nhân vật siêu hoang đường, thần thoại

Chào các bạn,

Mới đây công ty luât Việt An nhận được nhiều đơn và yêu cầu tư khách hàng có yêu cầu đăng ký nhãn hiệu liên quan đến các nhân vật siêu anh hùng, thần thoại. Phần lớn các đơn hàng từ các công ty sản xuất các đồ chơi và game online. Trên cơ sở đó công ty luật Việt An mong muốn cung cấp các mã nhóm loại hình liên quan các đối tượng hình ảnh này để bạn đọc nắm được các lớp, nhóm và phân nhóm theo bảng phân loại hình quốc tế Vienna.

Nhân vật siêu anh hùng

Các lớp, nhóm, phân nhóm:

4. SUPERNATURAL, FABULOUS, FANTASTIC OR UNIDENTIFIABLE BEINGS NHỮNG NHÂN VẬT SIÊU NHIÊN HOANG ĐƯỜNG HAY THẦN THOẠI
Note: Not including human beings and fantastic animals composed of letters or figures and classified in the appropriate sections of division 27.3 Chú thích: Con người và động vật hoang đường mà hình ảnh được mô tả bằng chữ hay hình thuộc các nhóm tương ứng của phân lớp 27.3
04.01 WINGED OR HORNED PERSONAGES CÁC NHÂN VẬT CÓ CÁNH HAY SỪNG
04.01.01 Winged human heads Đầu sinh vật dạng người có cánh
04.01.02 Winged children (cherubs, cupids) Trẻ em có cánh (thiên sứ)
04.01.03 Other winged personages (except 04.01.04) Những nhân vật khác có cánh (trừ 04.01.04)
04.01.04 Devils or other horned personages, with or without wings Quỷ, quỷ sứ hoặc những nhân vật có sừng khác, có cánh hay không có cánh
04.01.05 Heads of devils or horned personages Đầu quỷ ác hoặc nhân vật có sừng
04.01.25 Groups of winged or horned personages classified in different sections of division 4.1 Nhóm nhân vật có cánh hoặc có sừng ở các nhóm khác nhau của phân lớp 4.1
04.02 BEINGS PARTLY HUMAN AND PARTLY ANIMAL NHỮNG SINH VẬT NỬA NGƯỜI, NỬA ĐỘNG VẬT
04.02.01 Centaurs Nhân mã
04.02.05 Sphinx Nhân sư
04.02.08 Tritons Thần đầu người đuôi cá
04.02.11 Sirens, naiads Nàng tiên cá
04.02.20 Other beings partly human and partly animal Những sinh vật khác nửa người, nửa động vật
04.02.25 Groups of beings classified in different sections of division 4.2 Nhóm sinh vật ở các nhóm khác nhau của phân lớp 4.2
Auxiliary Section of Division 4.2
(associated with Principal Section 4.2.1)
04.02.02 Centaurs with bow, arrow(s) or lance Nhân mã có cung tên, tên hay ngọn giáo
04.03 FABULOUS ANIMALS ĐỘNG VẬT CỔ TÍCH, THẦN THOẠI
04.03.01 Winged lions, griffons (3.1.1. sư tử đuôi cá) Sư tử có cánh, quái vật sư tử đầu chim
04.03.03 Dragons Con rồng
04.03.05 Winged horses (Pegasus) Ngựa có cánh
04.03.07 Other winged quadrupeds Những động vật bốn chân khác có cánh
04.03.09 Unicorns Kỳ lân
04.03.10 Monsters with several heads Quái vật nhiều đầu
04.03.11 Yetis Người tuyết
04.03.19 Heads of fabulous animals Đầu động vật thần kỳ, thần thoại
04.03.20 Phoenixes, other fabulous animals Phượng hoàng, những động vật khác
04.03.25 Groups of fabulous animals classified in different sections of division 4.3 Các nhóm động vật thần kỳ khác của phân lớp 4.3
04.05 PLANTS, OBJECTS OR GEOMETRICAL FIGURES REPRESENTING A PERSONAGE OR AN ANIMAL; MASKS OR FANTASTIC OR UNIDENTIFIABLE HEADS THỰC VẬT, VẬT THỂ HAY NHỮNG HÌNH HỌC THỂ HIỆN NGƯỜI HAY ĐỘNG VẬT; MẶT NẠ, ĐẦU CỦA NHỮNG SINH VẬT QUÁI DỊ HAY VÔ ĐỊNH
04.05.01 Personified plants, combinations of plants representing a personage Thực vật trong dạng người hay động vật, sự kết hợp các thực vật dạng nhiều (thực vật được nhân hoá)
04.05.02 Personified objects, combinations of objects representing a personage Vật dạng người, sự kết hợp các vật thành người
04.05.03 Personified geometrical figures or solids, combinations of geometrical figures or solids representing a personage Hình hình học hay vật  rắn dưới dạng người, sự kết hợp các hình học hay các vật rắn thành người
04.05.04 Robots of human appearance Người máy có bộ dạng người
04.05.05 Other unidentifiable personifications, other fantastic beings of human appearance Những sinh vật vô định khác dưới dạng người, những sinh vật huyền thoại khác có hình dáng bên ngoài của con người
Notes: (a) Including snowmen, scarecrows and ghosts. Chú thích: (a) Gồm cả những hình ảnh người tuyết, bù nhìn và ma
(b) Not including dwarfs (2.1.7), allegorical or mythological personages(2.1.22 or 2.3.22), winged or horned creatures classified in division 4.1. (b) Những hình ảnh người lùn (2.1.7), nhân vật phúng dụ (bóng gió) hay thần thoại (2.1.22 hoặc 2.3.22), nhân vật có cánh hay có sừng được xếp vào phân lớp 4.1.
04.05.11 Plants or combinations of plants representing an animal Thực vật hay tập hợp thực vật thể hiện một  động vật
04.05.12 Objects or combinations of objects representing an animal Đồ vật hay tập hợp đồ vật thể hiện một động vật
04.05.13 Geometrical figures or solids or combinations of geometrical figures or solids representing an animal Hình hay vật thể hình học hoặc tập hợp hình này tập hợp vật thể hình học thể hiện một động vật
04.05.14 Robots having the appearance of animals Người máy có hình dáng bên ngoài của động vật
04.05.15 Other forms representing an unidentifiable animal, other fantastic beings having the appearance of animals Các hình thể khác thể hiện một động vật khó xác định, các quái vật khác có bộ dạng động vật
Note: Not including fabulous animals classified in division 4.3. Chú thích: Không bao gồm các động vật hoang đường thuộc phân lớp 4.3
04.05.21 Masks or fanciful or unidentifiable heads Mặt nạ hoặc đầu quái dị khó xác định
04.07 GROUPS OF FIGURATIVE ELEMENTS CLASSIFIED IN DIFFERENT DIVISIONS OF CATEGORY 4 NHÓM CÁC YẾU TỐ HÌNH ẢNH  XẾP VÀO CÁC PHÂN LỚP KHÁC NHAU CỦA LỚP 4

Dịch vụ tư vấn và đăng ký nhãn hiệu uy tín:

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  100 câu hỏi liên quan đến đăng ký nhãn hiệu năm 2023, 2024

  100 câu hỏi liên quan đến đăng ký nhãn hiệu năm 2023, 2024

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO