Đăng ký nhãn hiệu / Thương hiệu huyện Thanh Oai

Là một trọng những huyện có nhiều làng nghề truyền thống, thực hiện nhiều chính sách phát triển hệ thống sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện. Huyện đã được cấp một số nhãn hiệu tập thể như gạo xã Cao Minh, bưởi đỏ Đông Cao, Mộc Áng Phao, Giò chả Ước Lễ, Gạo Đỗ Động những thương hiệu nổi tiếng và đã được bảo hộ nhãn hiệu. Để phát triển bền vững chính sách khuyến khích người dân và nhà kinh doanh nên thực hiện đăng ký nhãn hiệu khi có những sản phẩm mới để bảo vệ sản phẩm địa phương phát triển bền vững và không bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của mình.

Dang ky nhan hieu

Thương hiệu nhãn hiệu tại huyện Thanh Oai cho các sản phẩm đặc thù?

 • Nhãn hiệu cho sản phẩm Kim khí,
 • Nhãn hiệu cho sản phẩm điêu khắc,
 • Nhãn hiệu cho sản phẩm tạc tượng,
 • Nhãn hiệu cho sản phẩm lồng chim, c
 • Nhãn hiệu cho sản phẩm thẻ tăm hương,
 • Nhãn hiệu cho sản phẩm quạt,
 • Nhãn hiệu cho thương hiệu mộc,
 • Nhãn hiệu cho sản phẩm may mặc,
 • Nhãn hiệu cho sản phẩm tương,
 • Nhãn hiệu cho sản phẩm miến,
 • Nhãn hiệu cho sản phẩm bún,
 • Nhãn hiệu cho sản phẩm bánh,
 • Nhãn hiệu cho sản phẩm giò chả,
 • Nhãn hiệu cho sản phẩm nem chua.

Đăng ký nhãn hiệu thông thường như thế nào cho chủ nhãn tại huyện Thanh Oai?

 • Công ty luật Việt An hỗ trợ chủ đơn tra cứu sơ bộ nhãn hiệu miễn phí.
 • Tra cứu đăng ký nhãn hiệu chính thức để có kết quả toàn diện xác định phương án nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
 • Tư vấn các điều kiện đăng ký, thủ tuc đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.
 • Tư vấn các dấu hiệu tương tự, trùng lặp, gây nhầm lẫn dẫn tới nhãn hiệu không được cấp văn bằng bảo hộ;
 • Tư vấn xác định nhóm, phân nhóm cho nhãn hiệu để tránh bị từ chối về mặt hình thức, nội dung trong quá trình xét nghiệm đơn nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Tư vấn phương án sửa đổi đăng ký nhãn hiệu để có khả năng đăng ký cấp văn bằng cho chủ đơn đăng ký.
 • Tư vấn hướng dẫn thời điểm xác lập quyền đối với nhãn hiệu: Theo qui định của pháp luật Việt Nam và một số nước nhãn hiệu chỉ được xác lập quyền trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ độc quyền hoặc công nhận đăng ký quốc tế của Cục Sở hữu trí tuệ. Đây chính là nguyên tắc ưu tiên người đăng ký trước khác với luật sở hữu trí tuệ của Mỹ và một số quốc gia khác nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở chứng minh ưu tiên người sử dụng trước.
 • Tư vấn phạm vi bảo hộ của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: Quyền đối với nhãn hiệu nói riêng và quyền sở hữu trí tuệ nói chung được xác nhận phạm vi bảo hộ theo lãnh thổ quốc gia, tức là nhãn hiệu khi đăng ký bảo hộ tại quốc gia nào sẽ được bảo hộ tại quốc gia đó mà không phải cứ đăng ký một quốc gia đương nhiên được bảo hộ trên toàn thế giới. Do vậy, doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh sản phẩm dịch vụ của mình ở các quốc gia khác nhau cần tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của doanh nghiệp mình ở các quốc gia đó để hàng hóa, dịch vụ của mình không bị tranh chấp về việc sử dụng nhãn hiệu trong quá trình kinh doanh.
 • Đại diện cho khách hàng, doanh nghiệp, chủ đơn là người nước ngoài trong việc nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, ghi nhận sửa đổi, gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu ở Việt Nam.
 • Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu nhãn hiệu ở Việt Nam.
 • Tư vấn chiến lược xây dựng, phát triển thương hiệu.
 • Xử lý vi phạm nhãn hiệu.
 • Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu.
 • Phúc đáp đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.
 • Khiếu nại các vấn đề liên quan đến xác lập, bảo vệ quyền nhãn hiệu.
 • Hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo qui định của pháp luật.

Đăng ký nhãn hiệu tập thể như thế nào cho chủ nhãn tại huyện Thanh Oai?

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể:

 • Mẫu nhãn hiệu với kích thước lớn hơn 3×3 cm và nhỏ hơn 8 x8 cm;
 • Danh mục hàng hóa dịch vụ cần đăng ký nhãn hiệu;
 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (trường hợp khách hàng ủy quyền cho Công ty Luật Việt An thì tờ khai sẽ do người đại diện sở hữu công nghiêp của Luật Việt An ký);
 • Ủy quyền cho đại diện Công ty Luật Việt An nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Chứng từ nộp lệ phí đăng ký nhãn hiệu.
 • Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể. Quy chế cần có các nội dung sau:
 • Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu;
 • Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể;
 • Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu;
 • Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu;
 • Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu.
 • Bản thuyết minh về tính chất,chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);
 • Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm).

Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ thông thường khoảng 12 – 18 tháng kể từ khi có chấp nhận đơn hợp lệ. Cụ thể:

Thời hạn thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

 • Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện về hình thức, mẫu nhãn, chủ sở hữu đơn, quyền nộp đơn, phân nhóm,…
 • Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và cho đăng công bố đơn.
 • Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị doanh nghiệp sửa đổi. Doanh nghiệp tiến hành sửa đổi theo yêu cầu và nộp công văn sửa đổi cho Cục sở hữu trí tuệ

Thời hạn công bố đơn đăng ký nhãn hiệu: 02 tháng kể từ ngày có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

 • Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

Thời hạn thẩm định nội dung: 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.

 • Cục sở hữu trí tuệ xem xét các điều kiện đăng ký nhãn hiệu từ đó đánh giá khả năng cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký. Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng đủ điều kiện thì Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo dự định cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đã đăng ký.
 • Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo không cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký. Doanh nghiệp xem xét và gửi công văn trả lời, khiếu nại quyết định của Cục Sở hữu, đồng thời đưa ra các căn cứ để cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho nhãn hiệu của doanh nghiệp.

Thời hạn cấp văn bằng: 02-03 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng.

 • Sau khi có quyết định cấp văn bằng, Doanh nghiệp nộp lệ phí vấp văn bằng và lấy văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Đăng ký nhãn hiệu tại huyện Thanh Oai

1. Đăng ký nhãn hiệu / Thương hiệu tại thị trấn Kim Bài
2. Đăng ký nhãn hiệu / Thương hiệu tại xã Cự Khê
3. Đăng ký nhãn hiệu / Thương hiệu tại xã Bích Hòa
4. Đăng ký nhãn hiệu / Thương hiệu tại xã Mỹ Hưng
5. Đăng ký nhãn hiệu / Thương hiệu tại xã Cao Viên
6. Đăng ký nhãn hiệu / Thương hiệu tại xã Bình Minh
7. Đăng ký nhãn hiệu / Thương hiệu tại xã Tam Hưng
8. Đăng ký nhãn hiệu / Thương hiệu tại xã Thanh Cao
9. Đăng ký nhãn hiệu / Thương hiệu tại xã Thanh Thùy
10. Đăng ký nhãn hiệu / Thương hiệu tại xã Thanh Mai
11. Đăng ký nhãn hiệu / Thương hiệu tại xã Thanh Văn
12. Đăng ký nhãn hiệu / Thương hiệu tại xã Đỗ Động
13. Đăng ký nhãn hiệu / Thương hiệu tại xã Kim An
14. Đăng ký nhãn hiệu / Thương hiệu tại xã Kim Thư
15. Đăng ký nhãn hiệu / Thương hiệu tại xã Phương Trung
16. Đăng ký nhãn hiệu / Thương hiệu tại xã Tân Ước
17. Đăng ký nhãn hiệu / Thương hiệu tại xã Dân Hòa
18. Đăng ký nhãn hiệu / Thương hiệu tại xã Liên Châu
19. Đăng ký nhãn hiệu / Thương hiệu tại xã Cao Dương
20. Đăng ký nhãn hiệu / Thương hiệu tại xã Xuân Dương
21. Đăng ký nhãn hiệu / Thương hiệu tại xã Hồng Dương.

Một thương hiệu uy tín trên thị trường và phát triển bền vững thì cần phải được đăng ký nhãn hiệu. Khi nhãn hiệu được pháp luật bảo hộ thì nhãn hiệu đó sẽ có những cơ sở để phát triển trên lãnh thổ nước được bảo hộ. Hãy liên hệ Đại diện sở hữu trí tuệ Việt An được tư vấn và đăng ký nhãn hiệu số ĐT: 096 167 55 66.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  100 câu hỏi liên quan đến đăng ký nhãn hiệu năm 2023, 2024

  100 câu hỏi liên quan đến đăng ký nhãn hiệu năm 2023, 2024

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO