Đăng ký sáng chế tại Singapore

Singapore hiện đứng đầu thế giới về chỉ số sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực bằng sáng chế. Theo báo cáo Chỉ số Sở hữu Trí tuệ Quốc tế 2022 của Trung tâm Chính sách Đổi mới Toàn cầu thuộc Phòng Thương mại Mỹ, Singapore đứng đầu danh sách 55 quốc gia và vùng lãnh thổ với 97,22 điểm (trên thang điểm 100). Năm 2022: IPOS nhận 10.057 đơn đăng ký sáng chế, tăng 10,2% so với năm 2021 chủ yếu về các lĩnh vực công nghệ dẫn đầu như máy tính, y sinh, viễn thông. Trong bối cảnh thế giới ngày càng phát triển, các sáng chế tại Singapore sẽ là một bức tranh đầy hứa hẹn với những đột phá công nghệ và đổi mới sáng tạo trên nhiều lĩnh vực. Các sáng chế sẽ tập trung vào việc phát triển các phương pháp điều trị và thuốc men được cá nhân hóa dựa trên thông tin di truyền và đặc điểm sinh học của từng bệnh nhân. Trong lĩnh vực công nghệ sinh học tái tạo, sáng chế trong lĩnh vực này sẽ tập trung vào việc phát triển các mô và cơ quan nhân tạo để thay thế các bộ phận bị tổn thương hoặc bệnh tật. Các sáng chế về pin và hệ thống lưu trữ năng lượng tiên tiến sẽ giúp tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng tái tạo và đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định. Bên cạnh đó, AI sẽ tiếp tục là một lĩnh vực trọng tâm, với các sáng chế tập trung vào việc phát triển các ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, tài chính và giao thông. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp khi mở rộng phạm vi kinh doanh tại đây chưa biết đến thủ tục đăng ký sáng chế. Luật Việt An xin hướng dẫn quý khách hàng sơ bộ thủ tục đăng ký sáng chế tại Singapore qua bài viết dưới đây.

Sở hữu trí tuệ tại Singapore

Cơ sở pháp lý

 • Luật Sáng chế năm 1994 (Bản sửa đổi năm 2020, được sửa đổi bổ sung đến Luật (Các sửa đổi khác) năm 2022)

Khái niệm sáng chế tại Singapore

Bằng sáng chế là một quyền được cấp cho một sáng chế. Nó có thể dưới dạng một sản phẩm mới, quy trình mới hoặc cải tiến kỹ thuật cho công nghệ hiện có.

Lợi ích khi đăng ký sáng chế

Khi chủ đơn đăng ký bằng sáng chế cho sáng chế của mình, chủ đơn sẽ nắm giữ độc quyền sử dụng bằng sáng chế đó. Điều này có nghĩa là không ai khác có thể tận dụng bằng sáng chế đó, trừ khi được sự cho phép của chủ đơn. Khi danh mục bằng sáng chế của chủ đơn được quản lý đúng cách, nó có thể mang lại nhiều cơ hội kinh tế – cho dù là phương tiện để phát triển các công nghệ mới và tiên tiến, huy động đầu tư hoặc tạo ra giá trị từ các bên thứ ba thông qua việc bán hoặc cấp phép.”

Các loại sáng chế có thể đăng ký tại Singapore

Bằng sáng chế phát minh

Đây là loại bằng sáng chế phổ biến nhất và bảo hộ cho các sản phẩm, quy trình mới hoặc cải tiến kỹ thuật đối với công nghệ hiện có. Để được cấp bằng sáng chế, sáng chế phải mới, có bước sáng tạo (không rõ ràng đối với người có chuyên môn trong lĩnh vực) và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Bằng sáng chế phụ

Loại bằng sáng chế này được cấp cho một cải tiến hoặc sửa đổi của một sáng chế đã được cấp bằng sáng chế hiện có. Nó thường có giá trị trong thời hạn còn lại của bằng sáng chế chính.

Điều kiện đăng ký sáng chế tại Singapore

Để đăng ký bằng sáng chế tại Singapore, sáng chế của chủ đơn phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Tính mới: Sáng chế của chủ đơn phải mới, có nghĩa là nó chưa từng được tiết lộ công khai ở bất kỳ đâu trên thế giới trước ngày nộp đơn đăng ký bằng sáng chế của chủ đơn. Điều này bao gồm bất kỳ hình thức tiết lộ nào, chẳng hạn như ấn phẩm, thuyết trình hoặc thậm chí chào bán sáng chế.
 • Bước sáng tạo: Sáng chế của chủ đơn không được hiển nhiên đối với người có chuyên môn trong lĩnh vực. Điều này có nghĩa là nó phải bao gồm một bước sáng tạo không chỉ là một cải tiến thông thường hoặc một sự kết hợp đơn giản của các công nghệ hiện có.
 • Khả năng áp dụng công nghiệp: Sáng chế của chủ đơn phải có khả năng được tạo ra hoặc sử dụng trong bất kỳ loại hình công nghiệp nào. Điều này có nghĩa là nó phải có một ứng dụng thực tế và không thể chỉ là lý thuyết hoặc trừu tượng.

Tra cứu sáng chế tại Singapore

IPOS Digital Hub

IPOS Digital Hub là nền tảng trực tuyến chính thức để tìm kiếm bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác ở Singapore, cung cấp cả tùy chọn tìm kiếm cơ bản và nâng cao.

 • Tìm kiếm cơ bản: Cho phép chủ đơn tìm kiếm theo một tiêu chí duy nhất, chẳng hạn như số bằng sáng chế, tên người nộp đơn hoặc từ khóa.
 • Tìm kiếm nâng cao: Cung cấp nhiều tính linh hoạt hơn, cho phép chủ đơn kết hợp nhiều tiêu chí tìm kiếm và lọc kết quả theo ngày, phân loại công nghệ và các thông số khác.

Quý khách hàng có thể truy cập IPOS Digital Hub tại đây: https://digitalhub.ipos.gov.sg/

Espacenet

Espacenet là một dịch vụ trực tuyến miễn phí do Văn phòng Sáng chế Châu Âu (EPO) cung cấp, cho phép chủ đơn tìm kiếm các bằng sáng chế và đơn đăng ký sáng chế từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả Singapore. Nó cung cấp một cơ sở dữ liệu toàn diện và các tùy chọn tìm kiếm khác nhau, bao gồm tìm kiếm theo từ khóa, tìm kiếm theo phân loại và tìm kiếm theo người nộp đơn/nhà phát minh.

Quý khách hàng có thể truy cập Espacenet tại đây: https://worldwide.espacenet.com/

Google Patents

Google Patents là một công cụ tìm kiếm bằng sáng chế trực tuyến miễn phí khác cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu rộng lớn về bằng sáng chế từ nhiều quốc gia, bao gồm cả Singapore. Nó cung cấp một giao diện tìm kiếm đơn giản và cho phép chủ đơn tìm kiếm theo từ khóa, số bằng sáng chế, nhà phát minh hoặc người được chuyển nhượng.

Quý khách hàng có thể truy cập Google Patents tại đây: https://patents.google.com/

Đại diện sáng chế

Nếu chủ đơn cần hỗ trợ tìm kiếm bằng sáng chế phức tạp hoặc yêu cầu tư vấn chuyên sâu, chủ đơn có thể liên hệ với đại diện bằng sáng chế đã đăng ký tại Singapore. Họ có chuyên môn trong việc tìm kiếm bằng sáng chế và có thể giúp chủ đơn xác định các bằng sáng chế có liên quan và đánh giá tác động của chúng đối với sáng chế của chủ đơn.

Quý khách hàng có thể tìm thấy danh sách các đại diện bằng sáng chế đã đăng ký tại Singapore trên trang web của IPOS: https://www.ipos.gov.sg/about-ip/patents/patent-agents

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Singapore

Để đăng ký bằng sáng chế tại Singapore, chủ đơn cần nộp một bộ hồ sơ đầy đủ cho Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Singapore (IPOS) bao gồm các tài liệu sau:

Đơn xin cấp bằng sáng chế: Mẫu đơn yêu cầu IPOS cấp bằng sáng chế cho sáng chế của chủ đơn, bao gồm các thông tin như tên của sáng chế, tên và địa chỉ của (các) người nộp đơn và (các) nhà phát minh, và loại đơn đăng ký (ví dụ: giai đoạn quốc gia, đơn đăng ký phân chia).

Bản mô tả: Giải thích chi tiết về sáng chế của chủ đơn, bao gồm lĩnh vực kỹ thuật, thực tế áp dụng của sáng chế, vấn đề cần giải quyết, mô tả chi tiết về giải pháp và ví dụ về cách triển khai sáng chế.

Bản vẽ (nếu có): Cung cấp các bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ hoặc biểu đồ giúp minh họa sáng chế của chủ đơn và hỗ trợ phần mô tả.

Bản tóm tắt: Tóm tắt ngắn gọn về sáng chế.

Các tài liệu bổ sung (nếu có):

 • Tài liệu ưu tiên: Nếu chủ đơn yêu cầu quyền ưu tiên từ một đơn đăng ký sáng chế trước đó đã nộp ở một quốc gia khác, chủ đơn cần nộp một bản sao có chứng thực của đơn đăng ký đó.
 • Tuyên bố của nhà phát minh: Một tuyên bố có chữ ký của (các) nhà phát minh xác nhận rằng họ là người phát minh thực sự và đầu tiên của sáng chế được yêu cầu.
 • Văn bản chuyển nhượng: Nếu người nộp đơn không phải là nhà phát minh, cần cung cấp văn bản chuyển nhượng chuyển giao quyền từ nhà phát minh cho người nộp đơn.
 • Giấy ủy quyền: Nếu chủ đơn đang sử dụng một đại diện bằng sáng chế để đại diện cho mình, cần có giấy ủy quyền cho phép đại diện thay mặt chủ đơn.

Lệ phí cấp bằng sáng chế tại Singapore

Mẫu đơn Nội dung Lệ phí (Đô-la Singapore)
PF1 Đơn xin cấp bằng sáng chế S$170
PF8 Tuyên bố về quyền phát minh và quyền được cấp bằng sáng chế Miễn phí
PF9 Yêu cầu công bố sớm S$50
PF11 Yêu cầu báo cáo tìm kiếm và thẩm định:

(a) Trong trường hợp Báo cáo tìm kiếm quốc tế/Báo cáo sơ bộ quốc tế đã được IPOS lập (đối với đơn PCT chuyển sang giai đoạn quốc gia)

(b) Trong mọi trường hợp khác

(a) S$1,750 cộng S$40 cho mỗi yêu cầu trên 20

(b) S$2,050 cộng S$40 cho mỗi yêu cầu trên 20

PF14 Nộp lệ phí cấp bằng sáng chế (a) Nếu đơn xin cấp bằng sáng chế được nộp trước ngày 14 tháng 2 năm 2014 và có ngày nộp đơn trước ngày 1 tháng 7 năm 2004: S$170

(b) Nếu đơn xin cấp bằng sáng chế được nộp vào hoặc sau ngày 14 tháng 2 năm 2014 và có ngày nộp đơn trước ngày 1 tháng 7 năm 2004: S$210 cộng với (i) S$40 cho mỗi yêu cầu trên 20 vượt quá số tiền đã thanh toán tại thời điểm nộp đơn xin Báo cáo Tìm kiếm và Thẩm định hoặc Báo cáo Thẩm định; hoặc (ii) S$40 cho mỗi yêu cầu trên 20, đối với các đơn đăng ký dựa trên Báo cáo Thẩm định Bổ sung.

(c) Nếu đơn xin cấp bằng sáng chế có ngày nộp đơn vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2004

Đăng ký sáng chế tại Singapore thông qua hệ thống PCT

Hệ thống PCT là gì?

Hệ thống PCT là viết tắt của Hiệp ước Hợp tác về Sáng chế (Patent Cooperation Treaty) – một hiệp ước quốc tế nhằm tạo ra một quy trình thống nhất để nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế. Hệ thống này được quản lý bởi Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) và có hơn 150 quốc gia tham gia, bao gồm cả Singapore. Singapore đã tham gia Hiệp ước ngày 23/02/1995

Lợi ích của hệ thống PCT:

 • Tiết kiệm thời gian và chi phí: Hệ thống PCT cho phép chủ đơn nộp một đơn đăng ký sáng chế duy nhất để bảo hộ sáng chế tại nhiều quốc gia tham gia Hiệp ước, thay vì phải nộp đơn riêng ở từng quốc gia. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và thủ tục hành chính.
 • Hoãn thời hạn nộp đơn quốc gia: Khi nộp đơn PCT, chủ đơn có thêm 30 tháng để quyết định quốc gia nào chủ đơn muốn bảo hộ sáng chế. Đây là thời gian quý báu để chủ đơn đánh giá tiềm năng thương mại của sáng chế và chuẩn bị cho việc nộp đơn quốc gia.
 • Quy trình đơn giản: Hệ thống PCT sử dụng một bộ quy tắc và thủ tục chung cho tất cả các quốc gia tham gia, giúp đơn giản hóa quá trình nộp đơn và tiết kiệm thời gian cho cả người nộp đơn và cơ quan sáng chế quốc gia.
 • Thông tin tìm kiếm sớm: Báo cáo tra cứu quốc tế và Ý kiến bằng văn bản của Cơ quan tra cứu sáng chế quốc tế sẽ cung cấp cho chủ đơn thông tin về tính mới và khả năng được cấp bằng sáng chế của sáng chế, giúp chủ đơn đưa ra quyết định sáng suốt về việc nộp đơn quốc gia.
 • Tăng cường hợp tác quốc tế: Hệ thống PCT khuyến khích hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sáng chế bằng cách tạo ra một nền tảng chung cho việc trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia.
 • Hỗ trợ đổi mới: Hệ thống PCT giúp thúc đẩy đổi mới bằng cách giảm bớt gánh nặng thủ tục cho các nhà sáng chế và giúp họ dễ dàng bảo hộ sáng chế của mình trên toàn thế giới.

Hồ sơ đăng ký sáng chế thông qua hệ thống PCT

Để nộp đăng ký sáng chế thông qua hệ thống PCT, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

 • Đơn PCT: Đơn đăng ký có thể được nộp bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, tuy nhiên, khuyến nghị nên nộp bằng tiếng Anh để thuận tiện cho quá trình xử lý. Bạn có thể tải mẫu đơn PCT từ trang web của WIPO: https://www.wipo.int/pct/en/forms/
 • Mô tả sáng chế: Mô tả sáng chế cần trình bày chi tiết và rõ ràng về sáng chế, bao gồm:
  • Tên sáng chế Lĩnh vực kỹ thuật
  • Tóm tắt sáng chế
  • Giải thích chi tiết về sáng chế
  • Các bản vẽ (nếu có)
  • Yêu cầu bảo hộ
 • Yêu cầu bảo hộ: Yêu cầu bảo hộ cần xác định rõ ràng phạm vi bảo hộ mà chủ đơn muốn cho sáng chế.
 • Tuyên bố sáng chế: Tuyên bố sáng chế cần xác định rõ ràng người sáng chế (hoặc những người sáng chế).
 • Thư ủy quyền (nếu có): Nếu chủ đơn sử dụng đại diện sở hữu trí tuệ để nộp đơn, chủ đơn cần cung cấp Thư ủy quyền cho phép đại diện thay mặt chủ đơn trong quá trình nộp đơn và xử lý thủ tục.

Tài liệu bổ sung (có thể yêu cầu):

 • Tài liệu ưu tiên (nếu có): Nếu chủ đơn đã nộp đơn đăng ký sáng chế cho cùng một sáng chế tại quốc gia khác trước khi nộp đơn PCT, chủ đơn có thể yêu cầu quyền ưu tiên dựa trên ngày nộp đơn đó.
 • Bản dịch (nếu có): Nếu bất kỳ tài liệu nào trong hồ sơ không phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, chủ đơn cần cung cấp bản dịch sang một trong hai ngôn ngữ này.
 • Phí nộp đơn: Chủ đơn cần thanh toán phí nộp đơn PCT cho Văn phòng Tiếp nhận Quốc tế (IB).

Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Singapore của Công ty luật Việt An

 • Thực hiện việc tra cứu và thông báo cho quý khách hàng bằng văn bản kết quả tra cứu sáng chế tại Singapore;
 • Soạn thảo hồ sơ và thay mặt chủ sở hữu sáng chế trực tiếp nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ nộp đơn đăng ký sáng chế tại Singapore;
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn đăng ký sáng chế tại Singapore;
 • Hỗ trợ theo dõi, đại diện giải quyết các phản đối và phản hồi với đại diện sở hữu trí tuệ thực hiện thủ tục tại Singapore.
 • Nhận các công văn, Giấy chứng nhận và bàn giao cho khách hàng (nếu có).

Quý khách có nhu cầu nộp đơn đăng ký sáng chế tại Singapore, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO