Dịch vụ kế toán thuế quận Gò Vấp, TP. HCM

Dịch vụ kế toán thuế tại quận Gò Vấp là một trong những công việc vô cùng quan trọng trong việc quản lý và thực hiện các nghĩa vụ thuế với nhà nước sau khi thành lập doanh nghiệp. Để doanh nghiệp có hiệu quả cao trong phát triển kinh doanh và có lợi nhuận. Thì doanh nghiệp cần một đội ngũ chuyên nghiệp ngay sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Để thực hiện thủ tục thuế tốt và nghiệp vụ kế toán chuyên nghiệp hay liên hệ Đại lý thuế Việt An được tư vấn và cung cấp dịch vụ thuế, ĐT: 0961675566.

Hồ sơ kế khai thuế ban đầu:

 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Bản sao có công chứng của Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân người đứng ra đại diện theo pháp luật, của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán
 • Giấy quyết định bổ nhiệm của Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc
 • Giấy tờ bổ nhiệm Kế toán trưởng người phụ trách kế toán ( trường hợp doanh nghiệp đã có kế toán trưởng)
 • – Thông báo về việc chưa bổ nhiệm kế toán công ty ( trường hợp doanh nghiệp chưa có kế toán     trưởng)
 • Công văn đăng ký hình thức kế toán, chế độ kế toán và sử dụng hóa đơn
 • Văn bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (nếu doanh nghiệp bạn có tài sản cố định)
 • Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ nếu người này không đại diện theo pháp luật

Lưu ý : Tùy vào cơ quan thuế để doanh doanh nghiệp có thể lựa chọn loại văn bản để nộp như sau:

 • Đối với Chi cục thuế quận 3, 5, 8, 9, Bình Thạnh, Bình Tân Tân Phú, Nhà Bè, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh: cơ quan thuế nhận đủ tất cả các loại văn bản trên.
 • Đối với Chi cục thuế quận 7, 10, 11: Giấy phép công ty, văn bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định nếu doanh nghiệp có tài sản cố định, trường hợp chưa phát sinh tài cố định không cần nộp.
 • Đối với Chi cục thuế Quận 12: Giấy phép công ty, khấu hao tài sản cố định và Đăng ký hình thức kế toán

Ngoài ra từ ngày 17/01/2021 tất cả doanh nghiệp điều phải làm Mẫu 08-MST (thông báo tài khoản ngân hàng) trong thời hạn 10 ngày kể từ có tài khoản ngân hàng theo TT số 105/2020/TT-BTC gửi lên cơ quan thuế chủ quản.

Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp:

 • Xác định, kê khai đủ thông tin tại Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu 03/TNDN) và các phụ lục kèm theo; mẫu biểu kê khai thực hiện theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.
 • Xác định, kê khai thông tin giao dịch liên kết (nếu có): Doanh nghiệp lưu ý xác định chính xác đối tượng phải kê khai; thực hiện kiểm soát, lập và kê khai đầy đủ thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ; xác định đúng chi phí lãi vay được trừ (không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế) khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ để hạn chế sai sót.
 • Xác định, kê khai giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2021 theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội và Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính Phủ: Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021giảm so với doanh thu năm 2019. Không áp dụng tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019 đối với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, năm 2021.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

Khai quyết toán thuế

– Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân trực tiếp quyết toán

 • Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN.
 • Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
 • Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).

Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.

 • Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).
 • Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.
 • Ngoài ra cần cung cấp bản chụp CMND, Sổ hộ khẩu, hợp đồng lao động,… (trong một số trường hợp)

– Hồ sơ đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay

 • Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN
 • Kèm theo bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).

– Khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN

 • Trường hợp tổ chức, cá nhân khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì:

+ Đối với cá nhân trực tiếp khai thuế, trực tiếp quyết toán thuế chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

+ Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm và tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.

Dịch vụ kế toán thuế tại các phường, quận Gò Vấp:

Quận Gò Vấp được chia thành 16 phường gồm: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (không có phường 2).

 1. Dịch vụ kế toán thuế tại phường 1, quận Gò Vấp,
 2. Dịch vụ kế toán thuế tại phường 3, quận Gò Vấp
 3. Dịch vụ kế toán thuế tại phường 4, quận Gò Vấp
 4. Dịch vụ kế toán thuế tại phường 5, quận Gò Vấp
 5. Dịch vụ kế toán thuế tại phường 6, quận Gò Vấp
 6. Dịch vụ kế toán thuế tại phường 7, quận Gò Vấp
 7. Dịch vụ kế toán thuế tại phường 8, quận Gò Vấp
 8. Dịch vụ kế toán thuế tại phường 9, quận Gò Vấp
 9. Dịch vụ kế toán thuế tại phường 10, quận Gò Vấp
 10. Dịch vụ kế toán thuế tại phường 11, quận Gò Vấp
 11. Dịch vụ kế toán thuế tại phường 12, quận Gò Vấp
 12. Dịch vụ kế toán thuế tại phường 13, quận Gò Vấp
 13. Dịch vụ kế toán thuế tại phường 14, quận Gò Vấp
 14. Dịch vụ kế toán thuế tại phường 15, quận Gò Vấp
 15. Dịch vụ kế toán thuế tại phường 16, quận Gò Vấp
 16. Dịch vụ kế toán thuế tại phường 17, quận Gò Vấp

Từ khoá: Từ khoá tìm kiếm liên quan đến Dịch vụ kế toán thuế tại quận Gò Vấp, quận Gò Vấp, kế toán thuế, dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ kế toán, kế toán thuế, đăng ký thuế, kê khai thuế, báo cáo tài chính, báo cáo thuế. Liên hệ: ĐT – 0961675566.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ kế toán thuế

  Dịch vụ kế toán thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO