Dịch vụ kế toán thuế văn phòng đại diện nước ngoài

Theo quy định của Luật Thương mại quy định thì thương nhân nước ngoài có quyền thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Tuy nhiên, văn phòng đại diện chỉ được thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại mà không được thực hiện các hoạt động trực tiếp sinh lời tại Việt Nam. Tuy nhiên, văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam cũng được xem là một doanh nghiệp, cũng phải thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ liên quan đến kế toán thuế như mọi doanh nghiệp khác. Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật – Đại lý thuế Việt An cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói nhằm hỗ trợ văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Cơ sở pháp lý

 • Luật Thương mại 2005;
 • Luật Quản lý thuế 2019;
 • Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;
 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 22/2020 quy định về lệ phí môn bài;
 • Nghị định 125/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 102/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;
 • Thông tư 302/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 65/2020/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài;
 • Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một điều của Luật Quản lý thuế.

Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Về văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, tại  Điều 3 Luật Thương mại 2005 quy định cụ thể như sau: Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.

Văn phòng đại diện thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của thương nhân mà mình đại diện, không bao gồm ngành dịch vụ mà việc thành lập Văn phòng đại diện trong lĩnh vực đó được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Văn phòng đại diện doanh nghiệp nước ngoài sẽ tự thực hiện các nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật Việt Nam  nếu thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Có nghĩa vụ nộp thuế môn bài với mức lệ phí là 1 triệu đồng/năm, thuế TNCN cho người lao động và không cần nộp thuế GTGT và TNDN.

Nghĩa vụ thuế của văn phòng đại diện nước ngoài

Đối với Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các loại thuế sau:

 • Thuế môn bài;
 • Thuế thu nhập cá nhân.

Về thuế môn bài

Căn cứ theo Điều 1 Thông tư 302/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 65/2020/TT-BTC quy định văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài thuộc đối tượng phải nộp thuế môn bài.

Mức thuế môn bài đối với văn phòng đại diện nước ngoài là 1.000.000 đồng/năm theo Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP.

Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Theo Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC văn phòng đại diện có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền công, tiền lương của nhân viên văn phòng đại diện. Việc tính thuế TNCN tùy theo từng trường hợp người lao động nước ngoài có cư trú tại Việt Nam hay không.

Thời hạn nộp thuế của văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài như sau:

 • Thời hạn nộp lệ phí môn bài cuối cùng là ngày 30 tháng 01 hàng năm.
 • Trong trường hợp có sự thay đổi về vốn trong năm, người nộp lệ phí môn bài phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau khi thông tin về thay đổi vốn xảy ra.

Đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, không cần phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế sẽ dựa vào hồ sơ khai thuế và dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm cơ sở để tính lệ phí môn bài cần nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định.

Ngoài ra, đối với thuế thu nhập cá nhân thì thời hạn nộp tiền thuế TNCN theo năm chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Hồ sơ kê khai thuế đối với văn phòng đại diện nước ngoài

Đối với thuế môn bài hồ sơ khai thuế bao gồm: Mẫu biểu tờ khai thuế môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP.

Đối với thuế thu nhập cá nhân hồ sơ khai thuế bao gồm:

 • Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Mẫu 05/KK-TNCN) theo quy định tại 80/2021/TT-BTC;
 • Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo quy định (nếu có).

Một số câu hỏi liên quan đến kê khai thuế văn phòng đại diện nước ngoài

Văn phòng đại diện nước ngoài thuộc diện kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hay theo quý?

Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng không phát sinh doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ nên không thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng, do đó thuộc đối tượng khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng.

Hình thức xử phạt vi phạm thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về việc xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:

 • Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ;
 • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày;
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 31 ngày đến 60 ngày;
  Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 61 ngày đến 90 ngày;
 • Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Cũng tại Nghị định này quy định mức phạt đối với hành vi không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không đúng các chỉ tiêu, số liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế phải đăng ký theo quy định nhưng không làm giảm nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước là từ 3.000.000 đồng đến 5.0000.000 đồng.

Theo Điều 59 Luật Quản lý thuế quy định mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp được quy định như sau:

 • Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp;
 • Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Thời hạn nộp báo cáo thường niên của văn phòng đại diện là thời điểm nào?

Điều 32 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định thời hạn nộp báo cáo là trước ngày 30 tháng 01 hàng năm, Văn phòng đại diện, Chi nhánh có trách nhiệm gửi báo cáo theo mẫu của Bộ Công Thương về hoạt động của mình trong năm trước đó qua đường bưu điện tới Cơ quan cấp Giấy phép.

Dịch vụ kế toán thuế văn phòng đại diện nước ngoài của Công ty Luật – Đại Lý thuế Việt An

 • Thực hiện khai thuế: đăng kí mã số thuế TNCN cho nhân viên; khai thuế TNCN hàng tháng/hàng quý cho văn phòng đại diện theo phép luật, nộp báo cáo thuế cho cơ quan thuế;
 • Quyết toán thuế cho văn phòng đại diện: quyết toán thuế theo quy định, nộp báo cáo quyết toán thuế;
 • Xử lý báo cáo tài chính, chuẩn bị các báo cáo thuế hàng quý, hàng năm và báo cáo cho cơ quan quản lý thuế;
 • Chuẩn bị báo cáo tài chính định kỳ và báo cáo tài chính cuối năm theo quy định của cơ quan quản lý và yêu cầu của công ty mẹ;
 • Đại diện pháp lý và tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thuế;
 • Đại diện cho công ty làm việc với các cơ quan chức năng như cơ quan thuế, ngân hàng, và các cơ quan quản lý khác.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kế toán thuế của Đại lý thuế Việt An

Kế toán thuế là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và am hiểu về chính sách Thuế. Bởi vậy khi sử dụng dịch vụ kế toán thuế của Công ty Luật – Đại lý thuế Việt An có những lợi ích như sau:

 • Đảm bảo đúng quy định pháp luật thuế tại Việt Nam;
 • Giảm thiểu rủi ro liên quan đến các quy định thuế cho doanh nghiệp có văn phòng đại diện tại Việt Nam;
 • Tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho doanh nghiệp nước ngoài để tập trung vào tìm kiếm thị trường kinh doanh;
 • Hỗ trợ tư vấn pháp lý cho các vấn đề liên quan đến văn phòng đại diện nước ngoài, giúp đảm bảo hoạt động hợp pháp và tuân thủ quy định pháp luật.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn dịch vụ kế toán thuế văn phòng đại diện nước ngoài, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật – Đại lý thuế Việt An để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ kế toán thuế

  Dịch vụ kế toán thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO