Dịch vụ khai thuế ban đầu

Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế. Thuế là một công cụ làm tăng nguồn kinh phí cho Nhà nước giúp cơ quan Nhà nước duy trì, vận hành và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ nhằm mục đích ổn định và phát triển xã hội.

Sau khi Doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập công ty, được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh và mã số thuế thì doanh nghiệp cần phải kê khai và nộp những loại thuế sau trong quá trình kinh doanh. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp việc kê khai thuế ban đầu, Đại lý thuế Việt An cung cấp dịch vụ kê khai thuế ban đầu cho các doanh nghiệp mới thành lập đối với tất cả các loại thuế liên quan:

Dịch vụ khai thuế ban đầu đối với lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài là lệ phí trực thu đánh vào vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của doanh nghiệp.

Theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 quy định về lệ phí môn bài và Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP.

 • Khai lệ phí môn bài:
 • Khai một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.
 • Người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai và nộp tờ khai cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.
 • Thời hạn nộp lệ phí môn bài:
 • Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) trong trường hợp:
 • Trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30 tháng 07 năm kết thúc thời gian miễn.
 • Trong 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30 tháng 01 năm sau liền kề năm kết thúc thời gian miễn.
 • Miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên đối với tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài 3 năm từ ngày cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp lần đầu. Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

Dịch vụ khai thuế ban đầu đối với Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu, tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ từ quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

 • Có hai phương pháp tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ (sử dụng hoá đơn GTGT) và phương pháp trực tiếp (sử dụng hoá đơn bán hàng).
 • Theo CV số: 4253/TCT-CS, kể từ ngày 05/11/2017 việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế, cụ thể:
 • Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế.
 • Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế.
 • Thời hạn kê khai Thuế GTGT
 • Trường hợp doanh nghiệp kê khai theo tháng, hạn nộp là 20 ngày kể từ ngày kết thúc tháng đó.
 • Trường hợp doanh nghiệp kê khai theo quý, hạn nộp là 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý đó.
 • Hạn nộp tiền thuế GTGT: Trùng với hạn nộp tờ khai thuế GTGT.

Dịch vụ khai thuế ban đầu đối với Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN)

Thuế Thu nhập doanh nghiệp là thuế trực thu đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.

 • Thời hạn kê khai và nộp thuế TNDN:
 • Theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ tài chính: Doanh nghiệp không phải lập tờ khai thuế TNDN tạm tính, chỉ cần dựa trên kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tính ra số tiền tạm nộp chậm nhất vào ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Quyết toán thuế TNDN: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất vào ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Từ 01/07/2020, theo Luật quản lý thuế 38/2019/QH14 thì thời hạn hồ sơ quyết toán thuế TNDN chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Dịch vụ khai thuế ban đầu đối với Thuế Thu nhập cá nhân

Thuế Thu nhập cá nhân là thuế trực thu đánh vào thu nhập của người lao động có thu nhập.

 • Thời hạn kê khai và nộp thuế:
 • Doanh nghiệp kê khai và nộp thuế TNCN theo tháng (trong trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và số thuế TNCN phải nộp trong tháng từ 50 triệu đồng trở lên): Chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng kế tiếp.
 • Doanh nghiệp kê khai và nộp thuế TNCN theo quý (trong trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý hoặc doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và số thuế TNCN phải nộp trong tháng nhỏ hơn 50 triệu đồng): Chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý kế tiếp.

!Chú ý:

Theo Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế như sau:

Mức phạt Số ngày chậm nộp
Phạt cảnh cáo

(Nếu có tình tiết giảm nhẹ)

01 – 05 ngày

 

400.000 – 1.000.000 đồng 05 – 10 ngày
800.000 – 2.000.000 đồng 10 – 20 ngày
1.200.000 – 3.000.000 đồng 20 – 30 ngày
1.600.000 – 4.000.000 đồng 30 – 40 ngày
2.000.000 – 5.000.000 đồng 40   – 90 ngày
 • Số ngày chậm nộp sẽ tính từ ngày hết hạn nộp tờ khai

Theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 08 năm 2016 có quy định về mức phạt chậm nộp thuế:

 • Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,03% x Số ngày chậm nộp
 • Số ngày chậm nộp tính từ ngày hết hạn nộp tiền thuế.

Dịch vụ kê khai thuế ban đầu của Đại lý Thuế Việt An cung cấp cho khách hàng

 • Tư vấn cho doanh nghiệp các quy định pháp luật thuế nói chung và báo cáo, kê khai thuế nói riêng.
 • Tư vấn về các loại thuế cần báo cáo, kê khai dựa trên thông tin cụ thể khách hàng cung cấp.
 • Tư vấn về thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị cho doanh nghiệp thực hiện báo cáo, kê khai thuế.
 • Chuẩn bị hồ sơ báo cáo, kê khai thuế cho doanh nghiệp.

Đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp thực hiện công tác báo cáo, kê khai thuế tại cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ kế toán thuế

  Dịch vụ kế toán thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO