Dịch vụ khai thuế theo quý cho doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, kê khai thuế là một trong những nghĩa vụ mà doanh nghiệp cần lưu ý và thực hiện đầy đủ theo quy định pháp lý. Kê khai thuế có thể theo tháng, theo quý, theo năm hoặc theo từng lần phát sinh. Để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về kê khai thuế theo quý, sau đây Luật Việt An sẽ cung cấp dịch vụ khai thuế theo quý cho doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Quản lý thuế năm 2019.
 • Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 91/2022/NĐ-CP.
 • Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Khai thuế là gì?

Kê khai thuế là việc doanh nghiệp (người nộp thuế) sẽ thực hiện kê khai thuế của mình rồi sau đó nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế.

Theo Điều 42 Luật Quản lý thuế 2019, người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

Hiện nay, nghĩa vụ khai nộp thuế theo thời hạn được phân theo các loại thuế sau:

 • Thuế khai theo tháng;
 • Thuế khai theo quý;
 • Thuế khai theo năm;
 • Thuế khai theo lần từng phát sinh.

Các loại thuế của doanh nghiệp khai theo quý

Hiện nay, các loại thuế khai theo quý của doanh nghiệp được hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 91/2022/NĐ-CP. Cụ thể gồm các trường hợp:

Các loại thuế của doanh nghiệp khai theo quý

Tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

Theo Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 91/2022/NĐ-CP, tiêu chí khai thuế theo quý được xác định như sau:

Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đối với:

 • Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng nhưng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.
 • Người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

Lưu ý:

 • Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.
 • Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.
 • Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.

Khai thuế thu nhập cá nhân theo quý như sau:

 • Người nộp thuế thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì được lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.
 • Việc khai thuế theo quý được xác định một lần kể từ quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ khai thuế và được áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch.

Lưu ý

 • Người nộp thuế đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.
 • Trường hợp người nộp thuế đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý, Nếu sau thời hạn này người nộp thuế không gửi văn bản đến cơ quan thuế thì người nộp thuế tiếp tục thực hiện khai thuế theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.
 • Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo. Người nộp thuế không phải nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó nhưng phải nộp Bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý và phải tính tiền chậm nộp theo quy định.

Hồ sơ khai thuế

Khi sử dụng dịch vụ khai thuế theo quý cho doanh nghiệp, khách hàng cần lưu ý hồ sơ khai thuế. Đây là tờ khai thuế và các chứng từ, tài liệu liên quan làm căn cứ để xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế với ngân sách nhà nước do người nộp thuế lập và gửi đến cơ quan quản lý thuế.

 • Phương thức: điện tử hoặc giấy.
 • Mẫu tờ khai thuế quý: Phụ lục IV Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Tải về

Người nộp thuế căn cứ hồ sơ khai thuế để tự tính số tiền thuế phải nộp và nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định. Cơ quan quản lý thuế thực hiện ấn định thuế trong trường hợp phát hiện người nộp thuế khai không đầy đủ, không chính xác về căn cứ tính thuế, số tiền thuế phải nộp trong hồ sơ khai thuế.

Tài liệu cần cung cấp khi sử dụng dịch vụ kê khai thuế theo quý

 • Báo cáo thuế;
 • Báo cáo tài chính;
 • Hồ sơ, tài liệu khai thuế;
 • Tài liệu quyết toán thuế;
 • Hóa đơn, hợp đồng và chứng từ khác có liên quan đến nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý

Theo Điều 44 Luật Quản lý thuế năm 2019, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý được quy định như sau: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

Ví dụ: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 năm 2024 chi tiết như sau:

 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 1 năm 2024: Chậm nhất là ngày 02/5/2024 (Theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 1 năm 2024 sẽ là ngày 30/4/2024. Tuy nhiên, ngày 30/4 và 01/05 là ngày nghỉ lễ nên thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 1 năm 2024 chậm nhất sẽ là ngày 02/5/2024).
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 2 năm 2024: Chậm nhất là ngày 31/7/2024.
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 3 năm 2024: Chậm nhất là ngày 31/10/2024.
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 4 năm 2024: Chậm nhất là ngày 31/01/2025.

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế theo quý

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cụ thể:

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế theo quý

Trường hợp cụ thể:

 • Khai thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư đối với trường hợp người nộp thuế đang hoạt động có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng: Tại nơi có dự án đầu tư.
 • Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng: Tại nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản
 • Khai thuế thu nhập doanh nghiệp: Tại nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Khai lệ phí môn bài: Tại nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

Dịch vụ khai thuế theo quý cho doanh nghiệp của Luật Việt An

 • Tư vấn pháp luật về các trường hợp kê khai thuế theo quý cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn hồ sơ, thời hạn khai thuế, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế cho doanh nghiệp;
 • Cập nhật thường xuyên cho doanh nghiệp các quy định mới về thuế, lệ phí;
 • Đại lý thuế Việt An nhận ủy quyền thực hiện kê khai, nộp thuế cho doanh nghiệp chính xác, đúng thời hạn theo đúng quy định của pháp luật;
 • Trực tiếp giải trình số liệu, làm việc với cơ quan thuế quản lý khi có yêu cầu;
 • Thực hiện lập sổ sách kế toán, chứng từ theo đúng quy định của pháp luật;
 • Hỗ trợ tối đa các phát sinh liên quan đến hoạt động kế toán, thuế của doanh nghiệp.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ khai thuế theo quý cho doanh nghiệp, xin vui lòng liên hệ Đại lý thuế Việt An để được hỗ trợ, tư vấn nhanh chóng, kịp thời!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ kế toán thuế

  Dịch vụ kế toán thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO