Điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công nhà thầu

Ngày: 01/11/2019

Cho mình hỏi. mình làm ở xã, bên mình hiện đang làm chủ đầu tư công trình vốn nông thôn mới. Sau khi có hợp đồng thi công nhưng tổng mức đầu tư phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật cao hơn tổng mức đầu tư quyết đinh chủ trương đầu tư. Nên kho bạc không chịu thanh toán, giờ quay lại điều chỉnh quy mô, cắt giảm chiều dài tuyến. Cho mình hỏi, nếu điều chỉnh lại là điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hay điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật, và có điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu không? Ai là người có thẩm quyền điều chỉnh.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Xây dựng
 • Điều 117 Nghị Định 63/2014/NĐ-CP
 • Thông tư 18/2016/TT-BXD

Nội dung tư vấn

 • Điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công

Theo quy định của pháp luật, việc điều chỉnh thiết kế được quy định tại Điều 84 Luật xây dựng. Theo đó, Thiết kế xây dựng đã được phê duyệt chỉ được điều chỉnh khi i) Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng ii) Trong quá trình thi công xây dựng có yêu cầu phải điều chỉnh thiết kế xây dựng để bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả của dự án.

Khi điều chỉnh thiết kế xây dựng như trên mà có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì việc điều chỉnh thiết kế xây dựng phải được thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật xây dựng

Việc điều chỉnh dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình thực hiện theo Điều 16, Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXDngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Thẩm quyền điều chỉnh

Đối với việc điều chỉnh thiết kế và dự toán xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định của chủ đầu tư thì nội dung điều chỉnh đã được chủ đầu tư phê duyệt sẽ thay thế nội dung đã được người quyết định phê duyệt.

Điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật

Ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, dự án được thể hiện thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định.

Vì vậy, trong giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, việc điều chỉnh Báo cáo kinh tế – ky thuật đầu tư xây dựng được gọi là điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nói chung.

Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng được quy định tại Điêu 61 Luật Xây dựng. Theo đó, các trường hợp được điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước gồm:

 • Do ảnh hưởng của thiên tai, sự cố môi trường, địch họa, hỏa hoạn và các yếu tố bất khả kháng khác;
 • Xuất hiện yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án khi đã được chủ đầu tư chứng minh về hiệu quả tài chính, kinh tế – xã hội do việc điều chỉnh dự án mang lại;
 • Khi quy hoạch xây dựng thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp tới dự án;
 • Khi chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, Ủy bannhân dân cấp tỉnh công bố trong thời gian thực hiện dự án lớn hơn chỉ số giá xây dựng được sử dụng để tính dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư dự án được duyệt.

Thẩm quyền điều chỉnh:

 • Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn nhà nước do người quyết định đầu tư quyết định.
 • Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn khác do người quyết định đầu tư quyết định trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu về quy hoạch, an toàn, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ, quốc phòng, an ninh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
 • Trường hợpđiều chỉnh dự án làm thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm xây dựng thì phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng phải được thẩm định, phê duyệt.

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu được quy định tại Điều 117 Nghị định 63/2014. Theo đó, Phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu.

 1. Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu, phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo các quy định của pháp luật trước thời điểm mở thầu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 8 Điều này.
 2. Trường hợp dự toán được phê duyệt của gói thầu cao hơn hoặc thấp hơn giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì dự toán đó sẽ thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo nguyên tắc sau đây:

Trường hợp dự toán được duyệt cao hơn giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng bảo đảm giá trị cao hơn đó không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án, dự toán mua sắm được duyệt thì không phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trường hợp giá trị cao hơn đó làm vượt tổng mức đầu tư của dự án, dự toán mua sắm được duyệt thì phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; nếu hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt không còn phù hợp thì phải điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu

Trường hợp dự toán được duyệt thấp hơn giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà không làm thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì không phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trường hợp cần điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với giá trị mới của gói thầu theo dự toán được duyệt thì phải tiến hành điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thẩm quyền điều chỉnh:

Đối với việc điều chỉnh thiết kế và dự toán xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định của chủ đầu tư thì nội dung điều chỉnh đã được chủ đầu tư phê duyệt sẽ thay thế nội dung đã được người quyết định phê duyệt.

Bạn vui lòng tham khảo các qui định của pháp luật có liên quan đến việc điều chỉnh điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để áp dụng cho dự án của xã bạn.

Trân trọng!

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

Luật sư Đầu tư nước ngoài: 09 13 380 750

Luật sư Doanh nghiệp: 09 79 05 77 68

Luật sư Sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08

Email: info@luatvietan.vn

Dịch vụ kế toán - thuế: 09 888 567 08

Luật sư tư vấn Giấy phép: 0966 83 66 08

Tư vấn hợp đồng: 09 88 17 18 06

Email: saigon@luatvietan.vn

Dong Van Thuc Viet An home

Skype - Tiếng Việt

Hotline: 09 33 11 33 66 (Ms.Ha) (Zalo, Viber, Whatsapp)

English: (+84) 9 61 67 55 66 (Mr. Thuc) (Zalo, Viber, Whatsapp)

Skype - English

Tư vấn pháp luật

Tư vấn về khuyến mại giảm giá hàng hóa

Căn cứ pháp lý: Nghị định 81/2018/NĐ-CP về hoạt động xúc tiến thương mại Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP về hoạt động xúc

Tư vấn liên quan đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Về vấn đề khách hàng quan tâm, luật Việt An xin đưa ra tư vấn sơ bộ cho khách hàng như sau: Căn cứ pháp lý: Luật kế toán 2015; Luật kiểm toán độc lập

Chuyển đổi từ công ty Việt Nam sang công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Lời đầu tiên công ty Luật Việt An xin cảm ơn sự tin tưởng của bạn, với những thông tin bạn trao đổi, chúng tôi xin hướng dẫn sơ bộ như sau: Vốn tối đa

Tư vấn Thỏa thuận trọng tài

Cơ sở pháp lý: Luật Trọng tài thương mại 2010 Nghị Quyết 01/2014/NQ-HĐTP Nội dung tư vấn Theo quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010 thì Trọng tài có

Tư vấn chuyển nhượng phần di sản thừa kế

Với nội dung yêu cầu tư vấn của bạn, Luật Việt An xin tư vấn như sau: Do di sản thừa kế- ngôi nhà là sở hữu chung nên một trong các đồng thừa kế muốn
CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370