Nghị định 56/2023/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về điều kiện an ninh, trật tự, quản lý và sử dụng con dấu, sử dụng pháo

Ngày 24/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020. Vậy, Nghị định số 56/2023/NĐ-CP sửa đổi về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện ra sao, hãy cùng Công ty Luật Việt An tìm hiểu.

Những thông tin cơ bản về Nghị định 56/2023/NĐ-CP

 • Số kí hiệu: 56/2023/NĐ-CP.
 • Ngày ban hành: 24/7/202
 • Ngày bắt đầu hiệu lực: 15/8/2023.
 • Loại văn bản: Nghị định.
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ.
 • Người ký: Phạm Minh Chính.

Những nội dung nổi bật tại Nghị định 56/2023/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về điều kiện an ninh, trật tự, quản lý và sử dụng con dấu, sử dụng pháo

Nghị định 56/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 03 Nghị định:

 • Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
 • Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.
 • Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng pháo.

Sửa đổi quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030, trong đó:

 • Bổ sung quy định về giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự bản giấy và bản điện tử. Theo đó, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp cho cơ sở kinh doanh dưới dạng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử và có giá trị pháp lý như nhau. Cơ sở kinh doanh có thể yêu cầu được cấp đồng thời Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự dưới dạng văn bản giấy và văn bản điện tử khi Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an được hoàn thiện đưa vào hoạt động.
 • Bổ sung quy định cụ thể về việc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của Bộ Công an.

Về thẩm quyền, Nghị định số 56/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ (Điều 24) cho phù hợp với phương án phân cấp đã được phê duyệt trong Quyết định số 1015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đáng chú ý là đã có sự phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh cho Công an cấp xã đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có quy mô kinh doanh dưới 10 phòng và các cơ sở kinh doanh khí là hộ kinh doanh đóng trên địa bàn cấp xã.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự được cấp trước ngày 15/8/2023 (ngày có hiệu lực của Nghị định số 56/2023/NĐ-CP) vẫn có giá trị sử dụng. Trường hợp cấp đổi, cấp lại sau ngày 15/8/2023 thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Sửa đổi bổ sung một số quy định về quản lý và sử dụng con dấu

Theo Nghị định 56/2023/NĐ-CP, các Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục về con dấu theo quy định tại các Điều 13, 14, 15, 16 và Điều 17 Nghị định này cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu quy định tại Điều 12 Nghị định này theo một trong các hình thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan đăng ký mẫu con dấu;
 • Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích;
 • Nộp qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật).

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra thông tin, văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi giấy biên nhận hồ sơ, ghi rõ ngày tiếp nhận hồ sơ, ngày trả kết quả và giao trực tiếp cho người được cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước cử đến liên hệ nộp hồ sơ; Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo ngay và hướng dẫn để cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước hoàn thiện hồ sơ; Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định này, cơ quan đăng ký mẫu con dấu phải có văn bản trả lời cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước theo thời hạn quy định tại khoản 7 Điều này về việc từ chối giải quyết hồ sơ.

Cơ quan, tổ chức bị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chấm dứt hoạt động, kết thúc nhiệm vụ hoặc bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động, giấy đăng ký hoạt động, giấy phép hoạt động hoặc bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động hoặc con dấu bị mất được tìm thấy sau khi đã bị hủy giá trị sử dụng con dấu quy định tại điểm b, c, d, đ khoản 1 Điều 18 Nghị định này phải nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan đã cấp kèm theo văn bản nêu rõ lý do và người được cử liên hệ để thực hiện.

Sửa đổi bổ sung một số điều về quản lý, sử dụng pháo

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính
 • Không yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp cung cấp giấy giới thiệu kèm bản sao một trong các loại giấy tờ như Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng minh quân nhân.
 • Rút ngắn từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ có thời hạn 60 ngày.
 • Rút ngắn từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Giấy phép mua pháo hoa có thời hạn 30 ngày.
Phân cấp thẩm quyền
 • Thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa, quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa cho Công an cấp tỉnh (Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH).
 • Thẩm quyền cho phép tổ chức bắn pháo hoa nổ trong các sự kiện từ Thủ tướng Chính phủ xuống Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đối với các trường hợp được tổ chức bắn pháo hoa nổ khác sau khi có văn bản trao đổi thống nhất với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.
Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 18 Nghị định 137/2020/NĐ-CP về an toàn kinh doanh pháo
 • Bổ sung thêm quy định đối tượng phải huấn luyện kỹ thuật an toàn trong sản xuất, kinh doanh pháo hoa đối với người bảo vệ, bốc dỡ tại kho pháo hoa, thuốc pháo hoa và tại cửa hàng kinh doanh pháo hoa; nhân viên bán pháo hoa; người áp tải, điều khiển phương tiện vận chuyển pháo hoa, thuốc pháo hoa cho phù hợp với quy định tại Điều 14 Nghị định 137/2020/NĐ-CP;
 • Bổ sung thêm quy định cho các tổ chức, doanh nghiệp được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ và tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa được thực hiện việc tổ chức huấn luyện cho một số đối tượng như: Người quản lý; người lao động trực tiếp sản xuất pháo hoa, thuốc pháo hoa; người được giao quản lý kho pháo hoa, thuốc pháo hoa; người bảo vệ, bốc dỡ tại kho pháo hoa, thuốc pháo hoa và tại cửa hàng kinh doanh pháo hoa; nhân viên bán pháo hoa; người áp tải, điều khiển phương tiện vận chuyển pháo hoa, thuốc pháo hoa nhằm đáp ứng nhu cầu huấn luyện thường xuyên, liên tục cho lực lượng này.

Trên đây là một số nội dung nổi bật của Nghị định 56/2023/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về điều kiện an ninh, trật tự, quản lý và sử dụng con dấu, sử dụng pháo. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về pháp luật dân sự, pháp luật doanh nghiệp, các nghị định sửa đổi liên quan, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO