Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó. Cũng giống như mạng xã hội, trang thông tin điện tử tổng hợp được thiết lập nên nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng hợp cho người đọc, thông qua trang thông tin điện tử để quảng bá hình ảnh công ty đến mọi người. Tuy nhiên, giữa trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội sẽ có những điểm khác biệt cơ bản sau:

 • Trang thông tin điện tử tổng hợp khi xin cấp phép cần có văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.
 • Trang thông tin điện tử tổng hợp cung cấp các thông tin đến mọi độc giả chỉ bằng việc truy cập website, còn đối với mạng xã hội người dùng sử dụng dịch vụ mạng xã hội phải đăng ký tài khoản thành viên và tuân thủ các quy định chặt chẽ về việc đăng ký, đăng nhập và thỏa thuận mạng xã hội.

Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục cấp Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp

 • Nghị định 72/2013/ NĐ – CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng ngày 15/07/2013;
 • Nghị định 27/2018/ NĐ – CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/ NĐ – CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng ngày 15/07/2013;
 • Thông tư 09/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết về hoạt động Quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và trang thông tin điện tử tổng hợp.

Đối tượng xin cấp Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp

 • Doanh nghiệp Việt Nam; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Tổ chức hội, cơ quan, đoàn thể.

Trong nội dung bài viết này Công ty Luật Việt An tập trung phân tích về điều kiện, thành phần hồ sơ, quy trình, thủ tục cấp phép Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp của doanh nghiệp.

Điều kiện cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 1. Doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được Cấp giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh dịch vụ trang thông tin điện tử tổng hợp (Vì đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện), doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp thì doanh nghiệp mới có thể hoạt động kinh doanh trang thông tin điện tử tổng hợp một cách hợp pháp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp chỉ cấp cho các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành và có đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ trang thông tin điện tử tổng hợp.

Lưu ý về ngành nghề dịch vụ trang thông tin điện tử tổng hợp:

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép thiêt lập trang thông tin điện tử tổng hợp trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc dữ liệu đăng ký ngành nghề trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải có mã ngành nghề sau:

 • Mã ngành 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
 • Mã ngành 6312: Cổng thông tin (trừ hoạt động báo chí)

Trường hợp doanh nghiệp chưa có mã ngành 6311 và mã ngành 6312 thì doanh nghiệp phải bổ sung mã ngành nghề để đủ điều kiện xin Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

 1. Có tổ chức, nhân sự đáp ứng theo quy định sau:

Điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin.

 • Có ít nhất 01 nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin là người có quốc tịch Việt Nam hoặc đối với người nước ngoài có thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp còn thời hạn ít nhất 06 tháng tại Việt Nam kể từ thời điểm nộp hồ sơ;
 • Có bộ phận quản lý nội dung thông tin.
 • Điều kiện về nhân sự bộ phận kỹ thuật.
 • Bộ phận quản lý kỹ thuật có tối thiểu 01 người đáp ứng quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/ NĐ –CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/ 2013/NĐ – CP ngày 15/03/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (Nghị định số 72/2013/NĐ-CP).
 1. Đã đăng ký tên miền trang thông tin điện tử tổng hợp và đáp ứng quy định sau:
 • Đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí.
 • Trang thông tin điện tử tổng hợp sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.
 • Trang thông tin điện tử tổng hợp của cùng một tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng một tên miền.
 • Tên miền “.vn” phải còn thời hạn sử dụng ít nhất là 06 tháng tại thời điểm đề nghị cấp phép và phải tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Đối với tên miền quốc tế phải có xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp.”
 1. Đáp ứng các Điều kiện về kỹ thuật:

Điều kiện về kỹ thuật

 • Thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật có khả năng đáp ứng các yêu cầu sau:
 • Trang thông tin điện tử tổng hợp phải Lưu trữ tối thiểu 90 ngàyđối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải;
 • Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng;
 • Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin;
 • Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;
 • Đảm bảo phải có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang trang thông tin điện tử tổng hợp do tổ chức, doanh nghiệp sở hữu.
 1. Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và quản lý thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp
 • Có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải;
 • Có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn;
 • Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm Khoản 1 Điều 5 Nghị đinh 72/ 2013/ NĐ – CP Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Chậm nhất sau 03 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email).

Hồ sơ khách hàng cần cung cấp thực hiện thủ tục cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Giấy xác nhận đăng ký tên miền;
 • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học trở lên và Sơ yếu lý lịch có xác nhận của xã phường của người chịu trách nhiệm quản lý;
 • Hợp đồng mua hoặc đặt thuê máy chủ;
 • Bản in trang chủ website và các giao diện trong website;
 • Thông tin liên hệ của doanh nghiệp: số điện thoại, email của doanh nghiệp và người chịu trách nhiệm quản lý.
 • Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 • Số lượng: 02 bộ hồ sơ (01 bộ nộp nộp cơ quan cấp phép (Sở thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), 01 bộ lưu giữ tại công ty).
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
 • Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc một trong các loại giấy tờ:
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Quyết định thành lập (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13).

Lưu ý: Quyết định thành lập phải có chức năng nhiệm vụ phù hợp với lĩnh vực thông tin trao đổi trên trang trang thông tin điện tử tổng hợp;

 • Đề án hoạt động:

Lưu ý: Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép, bao gồm các nội dung chính:

 • Mục đích cung cấp thông tin;
 • Nội dung thông tin, các chuyên Mục dự kiến;
 • Nguồn tin chính thức,bản in trang chủ và các trang chuyên Mục chính;
 • Phương án tổ chức nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm bảo đảm hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp phù hợp với các quy định tại điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ Khoản 5 Điều 23 Nghị định 27/2018/ NĐ – CP ;
 • Thông tin địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam;

Quy trình, thủ tục cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 • Hồ sơ cấp Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới cơ quan có thẩm quyền cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Thời hạn cấp phép: 10 ngày làm việc hành chính kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Thời gian có hiệu lực của cấp phép: Giấy phép được cấp phép tối đa là 10 năm và gia hạn không quá 02 lần; mỗi lần không quá 02 năm.

Lưu ý về chế độ báo cáo sau khi được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 • Đối tượng nộp báo cáo: Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
 • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ mỗi năm một lần và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Nội dung báo cáo định kỳ theo mẫu của Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Thời hạn báo cáo
 • Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp và trang thông tin điện tử tổng hợp có trách nhiệm gửi báo cáo trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.
 • Hình thức gửi báo cáo
 • Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp gửi báo cáo qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo địa chỉ sau:
 • Bộ Thông tin và Truyền thông (Sở thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Dịch vụ tư vấn cấp Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Luật Việt An:

 • Tư vấn điều kiện đăng ký cấp Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp;
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để hoàn thiện hồ sơ thủ tục cấp Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp;
 • Soạn thảo hồ sơ, đề án hoạt động xin cấp Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp;
 • Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin cấp Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình cấp Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp;
 • Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp;
 • Tư vấn các thủ tục pháp lý sau khi được cấp Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp;

Hồ sơ, tài liệu khách hàng cần cung cấp khi sử dụng dịch vụ cấp Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Luật Việt An:

STT Loại tài liệu Số lượng Người cung cấp
1 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc Điều lệ hoạt động hoặc Quyết định thành lập của tổ chức.

03

Khách hàng
2 Bản sao hợp lệ:

Giấy chứng nhận đăng ký tên miền của tổ chức còn thời hạn sử dụng ít nhất là 06 (sáu) tháng tại thời điểm đề nghị cấp phép.

3 Địa chỉ IP của website
4 Bản sao hợp lệ:

Hợp đồng thuê chỗ đặt thiết bị

5 Bản sao hợp lệ Văn bản chấp thuận của tổ chức cung cấp nguồn tin
6 Sơ yếu lý lịch và bằng tốt nghiệp của người chịu trách nhiệm nội dung trang TTĐT có xác nhận của cơ quan nhà nước. 02 Khách hàng
7 Sơ yếu lý lịch và bằng tốt nghiệp của người quản lý kỹ thuật có xác nhận của cơ quan nhà nước (Lưu ý: Người này phải được đào tạo về công nghệ thông tin).

Dựa trên các tài liệu khách hàng cung cấp Luật Việt An sẽ hỗ trợ soạn thảo Đề án và Đơn đề nghị xin cấp phép thiết lập Trang thông tin điên tử tổng hợp và các hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lưu ý:

Quý khách hàng sau khi được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trong quá trình hoạt động doanh nghiệp cần phải chú ý đến việc đăng tải các thông tin, đáp ứng các điều kiện về nhân sự, kỹ thuật, điều kiện cơ sở vật chất, ngành nghề kinh doanh phù hợp với nội dung thông tin đăng tải nếu không sẽ bị đình chỉ, thu hồi giấy phép.

Mọi thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Việt An để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ dịch vụ nhanh nhất.

Từ khóa:

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Việt An

Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0979 05 77 68

Mobile: 0976 18 66 08

Email: info@luatvietan.vn

Yahoo Online

Yahoo Online

Hotline: 0913 380 750
Mr Dong

Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh

Mobile: 0966 83 66 08

Mobile: 0975 58 79 58

Email: saigon@luatvietan.vn

Yahoo Online

Skype Online

Tin tức doanh nghiệp

Thành lập công ty cho thuê tàu biển kèm người điều khiển

Dịch vụ cho thuê tàu biển kèm người điều khiển có thể nói là ngành dịch vụ có xu hướng phát triển bởi nó đáp ứng nhiều nhu cầu của người dân, khách...

Ưu điểm, nhược điểm khi thành lập Công ty TNHH

Đối với công ty TNHH một thành viên Ưu điểm Ưu điểm có thể thấy rõ nhất của loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đó chính là chủ sở...

Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần

Công ty TNHH hai thành viên trở lên muốn chuyển đổi thành Công ty Cổ phần có nhiều phương thức chuyển đổi khác nhau. Sau đây, Luật Việt An xin cung cấp cho...
Công ty tư vấn luật - Đại diện sở hữu trí tuệ Việt An

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: Bà Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370