Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng

Trong kinh doanh để các sản phẩm được khách hàng biết đến và đến được tay người tiêu dùng thì quảng cáo giữ một vai trò rất quan trọng. Theo quy định của Luật Quảng cáo, quảng cáo thực phẩm là hình thức bắt buộc phải xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo trước khi tiến hành quảng cáo. Luật Việt An xin cung cấp thủ tục xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Quảng cáo 2012;
 • Luật An toàn thực phẩm năm 2010;
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm năm 2010;
 • Thông tư 09/2015/TT-BYT quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

Danh mục các thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo

 • Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.
 • Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc trường hợp cấm quảng cáo quy định tại Điều 7 của Luật Quảng cáo.

Các hình thức quảng cáo

Theo quy định của Luật quảng cáo có quy định: “Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân.”

Hiện nay có các phương tiện quảng cáo như sau:

 • Báo chí.
 • Trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác.
 • Các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác.
 • Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo.
 • Phương tiện giao thông.
 • Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hóa, thể thao.
 • Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo; vật thể quảng cáo.
 • Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật.

Chủ thể thực hiện xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Tổ chức, Doanh nghiệp đứng tên trên Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm có quyền thực hiện việc xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.

Điều kiện xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo:

 • Trước khi quảng cáo, tổ chức, cá nhân có sản phẩm quảng cáo phải đăng ký nội dung quảng cáo với cơ quan cấp Giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm theo quy định hiện hành.
 • Nội dung quảng cáo phải phù hợp với công dụng, tác dụng của sản phẩm đã được công bố trong bản công bố sản phẩm. Không sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế, thư cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.
 • Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe:

Phải có khuyến cáo “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”; chữ viết phải rõ ràng, có màu tương phản với màu nền.

Quảng cáo trên báo nói, báo hình phải đọc rõ khuyến cáo theo quy định tại điểm a khoản này.

Việc quảng cáo trên báo hình, báo nói với thời lượng ngắn dưới 15 giây thì không phải đọc “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”, nhưng phải thể hiện khuyến cáo trong quảng cáo.

Hồ sơ xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

 • Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo;
 • Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Bản công bố sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
 • Mẫu nhãn sản phẩm (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
 • Đối với quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có kịch bản dự kiến quảng cáo và nội dung dự kiến quảng cáo ghi trong đĩa hình, đĩa âm thanh; đối với quảng cáo trên các phương tiện khác thì phải có ma két (mẫu nội dung) dự kiến quảng cáo (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
 • Đối với nội dung quảng cáo ngoài công dụng, tính năng của sản phẩm ghi trong bản công bố sản phẩm thì phải có tài liệu khoa học chứng minh (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
 • Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng.

Quy trình thực hiện thủ tục

Thủ tục xin xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm có thể thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Xây dựng nội dung quảng cáo

 • Đối với hình thức quảng cáo trên báo nói, báo hình thì doanh nghiệp cần quay video hoặc thu âm audio quảng cáo, đồng thời viết lại nội dung trên 01 file kịch bản. Kịch bản và video/audio phải thống nhất nội dung để nộp cho cơ quan nhà nước.
 • Đối với hình thức quảng cáo không phải trên báo nói, báo hình thì doanh nghiệp cần phải thiết kế ma-ket quảng cáo dưới dạng hình ảnh, chữ viết trong đó thể hiện đầy đủ các nội dung thông tin cần thiết khi quảng cáo thực phẩm theo quy định.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ quảng cáo

Tiến hành chuẩn bị đầy đủ các đầu mục hồ sơ như đã hướng dẫn ở trên.

Bước 3: Nộp hồ sơ xin xác nhận quảng cáo thực phẩm

Tổ chức, cá nhân có sản phẩm quảng cáo gửi hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo đến cơ quan cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Bước 4: Nộp phí thẩm định hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Bước 5: Trả kết quả xác nhận nội dung quảng cáo

Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, sau thời gian khoảng 15-20 ngày cơ quan tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm sẽ cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm cho doanh nghiệp.

Thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

 • Cơ quan cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.
 • Trong thời hạn từ 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm. Trong trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do và trả lời bằng văn bản.

Một số câu hỏi khi thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký kinh doanh

Thời hạn của giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm?

Thời hạn của giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm căn cứ dựa trên hiệu lực của Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Lưu ý khi thiết kế nội dung quảng cáo thực phẩm

Nội dung quảng cáo thực phẩm phải phù hợp với các tài liệu sau đây:

 • Bản đăng ký bản công bố sản phẩm;
 • Tài liệu chứng minh tính an toàn, hiệu quả của thực phẩm;
 • Quảng cáo thực phẩm phải có các nội dung sau đây:
 • Tên thực phẩm;
 • Tính năng, công dụng của thực phẩm;
 • Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;
 • Nội dung quảng cáo phải phù hợp với công dụng, tác dụng của sản phẩm đã được công bố trong bản công bố sản phẩm. Không sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế, thư cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.

Dịch vụ của Luật Việt An về thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

 • Tư vấn, các điều kiện và các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến thay đổi trụ sở công ty.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.
 • Tư vấn các thủ tục sau thay đổi trụ sở công ty.
 • Hướng dẫn khách hàng viết hóa đơn, thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành.

Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm Quý khách hang vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được tư vấn chi tiết.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO