Kê khai báo cáo thuế

Công ty luật Việt An – Đại lý thuế Viêt An cung cấp dịch vụ liên quan đến tư vấn thủ tục kê khai báo cáo thuế hàng quý bao gồm tờ khai thuế GTGT, báo cáo tài hình sử dụng hoá đơn, tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Các nghiệp vụ liên quan đến kê khai thuế môn bài, kê khai thuế của doanh nghiệp, kê khai thuế thuế nhà thầu, kế khai thuế ban đầu và dịch vụ kê khai thuế điện tử:

Thủ tục kê khai thuế ban đầu:

 • Đặt bảng tên công ty tại địa chỉ trụ sở;
 • Mua chữ ký số, đăng ký kê khai thuế điện tử;
 • Mở tài khoản ngân hàng và thông báo tài khoản ngân hàng với Cơ quan thuế quản lý;
 • Kê khai và nộp lệ phí môn bài;
 • Đăng ký nộp thuế điện tử;
 • Lựa chọn phương pháp kê khai thuế giá trị gia tăng;
 • Lựa chọn loại hóa đơn sử dụng;
 • Lựa chọn chế độ kế toán và phương pháp khấu hao tài sản cố định.

Kê khai thuế môn bài:

Doanh nghiệp thành lập năm 2022 được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) đối với:

 • Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).
 • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

Người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

Kê khai thuế của doanh nghiệp:

Lựa chọn phương pháp tính thuế GTGT

Theo quy định trước đây, doanh nghiệp phải nộp mẫu 06/GTGT để đăng ký phương pháp tính thuế GTGT. Tuy nhiên, hiện nay doanh nghiệp không phải nộp mẫu 06/GTGT nữa. Theo công văn số: 4253/TCT-CS, kể từ ngày 05/11/2017 việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế, cụ thể:

 • Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế.
 • Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế.

Doanh nghiệp thực hiện ổn định phương pháp tính thuế GTGT trong vòng 2 năm. Nếu có thay đổi phương pháp tính thuế GTGT, doanh nghiệp nên làm công văn thông báo chuyển đổi cho cơ quan thuế quản lý.

Xác định kỳ kê khai thuế GTGT cho doanh nghiệp mới thành lập

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định:

“Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.”

Doanh nghiệp thực hiện kê khai theo tháng khi tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề (đủ 12 tháng) từ 50 tỷ đồng trở lên.

Kê khai thuế thuế nhà thầu:

Hồ sơ đăng ký thuế nhà thầu

 • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04.1-ĐK-TCT ban hành theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính;
 • Bản sao hợp đồng ký với với nhà thầu nước ngoài;
 • Bảng kê mẫu số 04.1-ĐK-TCT-BK ban hành theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính;
 • Chứng từ thanh toán.

Địa điểm nộp hồ sơ kê khai thuế nhà thầu

Tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp “Tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp”.

Thời hạn thông báo mã số thuế

Cơ quan thuế thực hiện xử lý hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và trả kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký thuế và Thông báo mã số thuế cho người nộp thuế chậm nhất không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ của người nộp thuế.

Dịch vụ kê khai thuế điện tử:

 • Bước 1: Sử dụng tài khoản trên trang thuedientu.gdt.gov.vn và chữ ký số để đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử;
 • Bước 2: Đăng ký tờ khai cần nộp;
 • Bước 3: Tải tờ khai XML lên hệ thống thuế;
 • Bước 4: Nộp tờ khai;
 • Bước 5: Tra cứu kết quả.
Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ kế toán thuế

  Dịch vụ kế toán thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO