Mẫu số 04-HC Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

Mẫu số 04-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP

 ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN….. (1)

 

Số:…/…. (2)/TB-TA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày…… tháng …… năm ……….

THÔNG  BÁO

NỘP TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ

 

Kính gửi:(3)…………………………………………………………………..

Địa chỉ: (4)…………………………………………………………………….

Sau khi xem xét đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo;

Xét thấy khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân…………. và người khởi kiện thuộc trường hợp phải nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 125 của Luật tố tụng hành chính;

Tòa án nhân dân ……………….. thông báo cho (5) …………….. biết:

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này phải đến cơ quan thi hành án dân sự……………, địa chỉ …………………………….. để nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm với số tiền là……………………………. đồng (bằng chữ:……..) và nộp cho Tòa án nhân dân(6)……………. biên lai thu tiền tạm ứng án phí sơ thẩm.

Hết thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu người khởi kiện không nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí mà không có lý do chính đáng, thì Tòa án sẽ trả lại đơn khởi kiện theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 123 của Luật tố tụng hành chính.

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

   

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 04-HC:

(1) (6) Ghi tên Tòa án nhân dân ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) Ghi số, năm ban hành thông báo (ví dụ: số 20/2017/TB-TA).

(3) và (4) Nếu là cá nhân, thì ghi họ tên, địa chỉ của người khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức khởi kiện. Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B).

(5) Nếu là cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (3) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: cho Ông, cho Bà biết); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (3).

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

Luật sư Đầu tư nước ngoài: 09 13 380 750

Luật sư Doanh nghiệp: 09 79 05 77 68

Luật sư Sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08

Email: info@luatvietan.vn

Dịch vụ kế toán - thuế: 09 888 567 08

Luật sư tư vấn Giấy phép: 0966 83 66 08

Tư vấn hợp đồng: 09 88 17 18 06

Email: saigon@luatvietan.vn

Dong Van Thuc Viet An home

Skype - Tiếng Việt

Hotline: 09 33 11 33 66 (Ms.Ha) (Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat)

English: (+84) 9 61 67 55 66 (Mr. Thuc) (Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat)

Skype - English

Pháp luật hành chính

Dinh chi vu an

Quyền và nghĩa vụ của người bị kiện trong vụ án Hành chính

Mẫu số 04-HC Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí ban hành bởi hội đồng thẩm phán trong tố tụng hành chính
Vien kiem sat nhan dan toi cao

Thông tư liên tịch số 03 Viện kiểm sát nhân và tòa án nhân dân thi hành một số quy định liên quan đến Tố tụng hành chính.

Mẫu số 04-HC Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí ban hành bởi hội đồng thẩm phán trong tố tụng hành chính
Hanh Chinh Nghi Dinh 71

Thứ tự hỏi tại phiên tòa cho vụ án Hành Chính

Mẫu số 04-HC Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí ban hành bởi hội đồng thẩm phán trong tố tụng hành chính
Khong phải chưng minh

Những tình tiết, sự kiện nào không phải chứng minh vụ án hành chính

Mẫu số 04-HC Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí ban hành bởi hội đồng thẩm phán trong tố tụng hành chính
Bieu mau 60 mau

60 biểu mẫu tố tụng hành chính của Hội đồng thẩm phán ban hành theo nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP

Mẫu số 04-HC Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí ban hành bởi hội đồng thẩm phán trong tố tụng hành chính
CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370

Thông báo bộ công thương