Mẫu Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí

(Áp dụng từ ngày 24/08/2023)

Nghị định 65/2023/NĐ-CP ban hành và có hiệu lực ngày 23/08/2023 đã thay thế nhiều quy định về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu công nghiệp theo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022. Trong đó, Mẫu Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí từ ngày 24/08/2023 cũng được cập nhật với những nội dung sẽ được Luật Việt An tổng hợp trong bài viết sau đây.

Mẫu tờ khai đăng ký thiết kế bố trí từ ngày 24/08/2023

Tải về

Những điểm mới lưu ý trong tờ khai đăng ký thiết kế bố trí theo mẫu mới

Về cơ bản các thông tin trong tờ khai mới không có sự thay đổi quá đáng kể so với mẫu cũ như đăng ký nhãn hiệu hay sáng chế. Tuy vậy, người nộp đơn vẫn cần chú ý các điểm mới cần lưu ý sau:

Về thông tin người nộp đơn

Trong mẫu tờ khai mới đã thống nhất người có quyền khai và nộp đơn được gọi là Người nộp đơn thay vì Chủ đơn như trước kia.

Mẫu đơn mới cũng bổ sung thêm thông tin về giấy tờ xác minh nhân thân người nộp đơn trong trường hợp là cá nhân: số căn cước công dân.

Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí bản giấy không được cấp tự động

Mẫu đơn mới đã bổ sung quy định về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí dưới dạng điện tử hoặc dạng giấy.

Đối với các đơn đăng ký xác lập quyền nộp từ ngày 23 tháng 08 năm 2023 (ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định 65/2023/NĐ-CP) thì phải áp dụng quy định của Nghị định này, theo đó Văn bằng bảo hộ dạng giấy chỉ được cấp trong trường hợp người nộp đơn tích chọn yêu cầu đó trong Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí theo mẫu mới (quy định tại Điều 29.1 của Nghị định 65/2023/NĐ-CP).

Bổ sung thông tin về quyền đăng ký thiết kế bố trí của nhà nước

Tương ứng với quy định về quyền đăng ký của thiết kế bố trí được tạo ra nhờ nguồn ngân sách nhà nước tại Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022, Nghị định 65/2023/NĐ-CP cũng đã bổ sung trong mẫu đơn mới tại Phụ lục. Trường hợp thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, các thông tin cần khai báo trong đơn bao gồm:

 • Tên cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
 • Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
 • Mã số nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Sửa đổi các mục tài liệu tối thiểu

Các tài liệu sau đây được đưa xuống mục tài liệu khác không bắt buộc tối thiểu phải có kèm theo đơn đăng ký thiết kế bố trí, bao gồm:

 • Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ thiết kế bố trí;
 • Mẫu mạch tích hợp;
 • Bản mô tả thiết kế bố trí.

Yêu cầu chung đối với hình thức của tài liệu kèm theo tờ khai đơn

Theo quy định của Nghị định 65/2023/NĐ-CP:

 • Mọi tài liệu được trình bày theo chiều dọc, phông chữ Times New Roman không nhỏ hơn cỡ 13, mỗi lề rộng 2cm.
 • Việc đánh số trang mọi tài liệu theo chữ số Ả-rập.
 • Cần đóng dấu giáp lai nếu có từ 2 trang trở lên trong trường hợp người nộp đơn hoặc đại diện người nộp đơn là pháp nhân.

Lưu ý những quy định về đăng ký thiết kế bố trí

Trình bày bộ ảnh chụp, bộ bản vẽ thiết kế bố trí

 • Bộ ảnh chụp, bộ bản vẽ thiết kế bố trí phải thể hiện đầy đủ cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn sao cho căn cứ vào đó có thể và chỉ có thể xác định được một thiết kế bố trí duy nhất.
 • Phải bao gồm ít nhất một trong ba loại tài liệu sau đây:
  • Bản vẽ bằng máy thiết kế bố trí đối với từng lớp mạch tích hợp;
  • Bản vẽ hoặc ảnh chụp mặt nạ quang khắc để sản xuất từng lớp mạch tích hợp;
  • Ảnh chụp từng lớp thiết kế bố trí được thể hiện trong mạch tích hợp.
 • Hình thức của bộ ảnh chụp/bộ bản vẽ thiết kế bố trí:
  • Phải được nộp dưới dạng giấy và có thể kèm theo tài liệu bổ trợ là vật mang dữ liệu điện tử của một phần hoặc toàn bộ bộ ảnh chụp/bộ bản vẽ thiết kế bố trí đó;
  • Phải bao gồm các (tập hợp) ảnh chụp/bản vẽ tách biệt đối với mỗi lớp thiết kế bố trí, kèm theo ký hiệu mỗi lớp, kích thước mạch tích hợp và độ phóng đại;
  • Tất cả các ảnh chụp/bản vẽ thiết kế bố trí phải theo cùng một tỉ lệ. Đối với tài liệu dạng giấy, mỗi ảnh chụp/bản vẽ thiết kế bố trí phải là bản phóng đại tối thiểu 20 lần kích thước trong mạch tích hợp sao cho mắt thường nhìn thấy được thiết kế mạch cơ bản;
  • Mỗi ảnh chụp/bản vẽ thiết kế bố trí có thể được trình bày trên giấy khổ A4 hoặc khổ giấy lớn hơn với điều kiện phải gấp thành khổ A4;
  • Ảnh chụp/bản vẽ thiết kế bố trí phải rõ ràng, sắc nét.

Mẫu mạch tích hợp sản xuất theo thiết kế bố trí nộp kèm đơn đăng ký

 • Mẫu được nộp phải là toàn bộ hoặc một phần mạch tích hợp tương ứng hoàn toàn với thiết kế bố trí nêu trong đơn.
 • Nếu mạch tích hợp sản xuất theo thiết kế bố trí là một phần không thể tách rời của một sản phẩm khác thì kèm theo sản phẩm được nộp phải có tài liệu chỉ ra một cách chính xác phần mạch tích hợp được sản xuất theo thiết kế bố trí đó.
 • Nếu thiết kế bố trí đã được khai thác thương mại tại bất cứ nơi nào trên thế giới trước ngày nộp đơn, người nộp đơn phải nộp mẫu đã được khai thác thương mại đầu tiên đó.

Mô tả mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí

Bản mô tả phải bao gồm các thông tin chi tiết sau đây:

 • Tên gọi/ký hiệu: là tập hợp các chữ cái và/hoặc chữ số được sử dụng để phân biệt mạch tích hợp này với các mạch tích hợp khác khi đưa ra lưu thông trên thị trường;
 • Mô tả các chức năng cơ bản của mạch tích hợp (ví dụ: chức năng nhớ hoặc logic hoặc chức năng khác);
 • Mô tả cấu trúc cơ bản của mạch tích hợp (ví dụ: cấu trúc lưỡng cực hoặc MOS, hoặc Bi-MOS hoặc quang – điện tử hoặc cấu trúc khác);
 • Mô tả công nghệ để sản xuất mạch tích hợp (ví dụ: công nghệ TTL hoặc DTL hoặc ECL hoặc ITL hoặc CMOS hoặc NMOS hoặc PMOS hoặc công nghệ khác); Người nộp đơn cần lưu ý lựa chọn mô tả chính xác nhóm công nghệ được sử dụng để sản xuất mạch tích hợp thiết kế bố trí. Việc quy định theo hướng mở (mục công nghệ khác) đã giúp đáp ứng tốt hơn thực tiễn sáng tạo các thiết kế bố trí hiện nay.
 • Mô tả các đặc điểm chính phân biệt với các mạch tích hợp bán dẫn khác trên thị trường vào thời điểm nộp đơn hoặc thời điểm khai thác thương mại lần đầu tiên trên thế giới, tùy theo thời điểm nào sớm hơn.

Tài liệu yêu cầu bảo mật

Trường hợp người nộp đơn yêu cầu bảo mật thông tin thì phải nêu rõ tài liệu cần bảo mật trong tờ khai và đáp ứng điều kiện sau:

 • Tài liệu yêu cầu bảo mật phải được tách riêng thành gói tài liệu mật và có thể được nộp dưới các dạng tài liệu sau đây:
  • Microfilm hoặc dạng tương tự đối với tài liệu thể hiện kích thước của thiết kế trên bản vẽ bằng máy tính;
  • Dữ liệu điện tử;
  • Bản vẽ hoặc ảnh chụp có phần không nhìn thấy được, với điều kiện các đặc tính của thiết kế bố trí về cơ bản phải nhìn thấy được.
 • Mức độ giữ bí mật tối đa được phép đối với thiết kế bố trí chưa khai thác thương mại là 50% bề mặt mỗi lớp; đối với thiết kế bố trí đã khai thác thương mại là 2 lớp trong mỗi nhóm 5 lớp tính từ trên xuống.

Rút đơn đăng ký thiết kế bố trí

Nghị định mới đã bổ sung quy định về việc Cục Sở hữu trí tuệ phải ban hành thông báo dự định từ chối chấp nhận rút đơn trong trường hợp yêu cầu rút đơn đăng ký thiết kế bố trí không đáp ứng điều kiện quy định để tạo cơ hội cho người nộp đơn khắc phục tại Điều 17.2(b).

Trên đây là một số nội dung cập nhật liên quan đến mẫu Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí từ ngày 24/08/2023. Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký thiết kế bố trí, vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO