Nhà đầu tư nước ngoài thành lập đại lý thuế tại Việt Nam

Đại lý thuế là doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Theo đó thì nhà đầu tư nước ngoài muốn kinh doanh đại lý thuế tại Việt Nam phải phải đáp ứng điều kiện và phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trình tự, thủ tục thành lập đại lý thuế như sau:

Trình tự, thủ tục thành lập đại lý thuế

Bước 1: Đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về đầu tư.

Theo đó, nhà đầu tư soạn thảo và gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư tới Sở kế hoạch và đầu tư nơi nhà đầu tư dự định đặt trụ sở. Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng thực cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư ;
 • Bản sao tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Văn bản ủy quyền cho Công ty luật Việt An.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Bước 2: Đăng ký doanh nghiệp

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi đại lý thuế dự định đặt trụ sở. Hồ sơ đề nghị đăng ký kinh doanh bao gồm các tài liệu:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc là công ty cổ phần);
 • Bản sao giấy chứng thực cá nhân;
 • Giấy ủy quyền cho Công ty luật Việt An.

Trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở kế hoạch và đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp từ chối thì thông báo cho doanh nghiệp và nêu rõ lí do.

Bước 3: Công bố đăng ký kinh doanh

Sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong vòng 30 ngày kể từ ngày được công khai, doanh nghiệp phải thông báo công khai thông tin đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trong thời hạn trên, doanh nghiệp không thực hiện thủ tục công bố đăng ký kinh doanh thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Khắc dấu và công bố mẫu dấu

Doanh nghiệp tự mình hoặc ủy quyền cho Công ty luật Việt An khắc con dấu pháp nhân cho doanh nghiệp. Sau khi khắc con dấu, doanh nghiệp tiến hành thông báo sử dụng mẫu dấu công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp có quyền quyết định mẫu dấu và số lượng con dấu của công ty mình.

Bước 5: Đăng ký đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Đại lý thuế trước khi hoạt động kinh doanh phải đăng ký đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế và được Cục Thuế phải xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Đại lý thuế lập một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế gửi Cục Thuế nơi đại lý thuế đóng trụ sở chính, hồ sơ gồm:

 • Văn bản thông báo đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này);
 • Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi ngành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và giấy chứng nhận đăng ký thuế có xác nhận của đại lý thuế;
 • Bản chụp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của các nhân viên đại lý thuế có xác nhận của đại lý thuế;
 • Mẫu chữ ký của người có thẩm quyền của đại lý thuế được ký tên trên hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, khiếu nại về thuế, hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, các hồ sơ khác có liên quan theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Cục Thuế phải xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế cho đại lý thuế.

Cục Thuế gửi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế cho Tổng cục Thuế qua mạng giao dịch điện tử nội bộ ngành thuế trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày Cục Thuế ký giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế cho đại lý thuế. Tổng cục Thuế đăng tải danh sách đại lý thuế có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế do Cục Thuế gửi.

Lưu ý: Từ ngày 15/07/2017, điều kiện làm đại lý thuế bị bãi bỏ (khoản 1 Điều 1 Thông tư số 51/2017/TT-BTC)

Căn cứ pháp lý

 • Luật đầu tư năm 2014;
 • Luật doanh nghiệp năm 2014;
 • Luật quản lý thuế năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012;
 • Thông tư số 117/2012/TT-BTC hướng dẫn hành nghề làm thủ tục về thuế;
 • Thông tư số 51/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 117/2012/TT-BTC hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Trên đây là quy trình sơ bộ thành lập đại lý thuế đối với nhà đầu tư nước ngoài. Qúy khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý xin vui lòng liên hệ đến Công ty luật Việt An để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO