Rút đơn đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu là một trong những đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp, là nơi chứa đựng các chỉ dẫn thương mại, là cầu nối giữa nhà sản xuất hay cung cấp dịch vụ đối với người tiêu dùng. Nhãn hiệu là dấu hiệu quan trọng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, tổ chức kinh doanh này với cá nhân, tổ chức kinh doanh khác. Trong quá trình đăng ký nhãn hiệu, vì nhiều lý do mà chủ sở hữu phải tiến hành rút đơn đăng ký. Tuy nhiên trong thực tế nhiều khách hàng không nắm rõ trình tự thủ tục thực hiện việc rút đơn này. Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, Công ty Luật Việt An xin đưa ra bài viết rút đơn đăng ký nhãn hiệu sau đây.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019, 2022.
 • Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Nhãn hiệu là gì?

Ngày nay, tài sản trí tuệ được đánh giá là loại tài sản đặc biệt quan trọng và có giá trị nhất đối với mỗi doanh nghiệp. Trong đó, không thể phủ nhận rằng nhãn hiệu là đối tượng sở hữu công nghiệp đem lại giá trị khai thác thương mại lớn nhất cho chủ sở hữu.

Nhãn hiệu (trademark) theo định nghĩa của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO): nhãn hiệu là “các dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau”. Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam cũng đưa ra định nghĩa nhãn hiệu như sau: là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau (khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ).

Chức năng chính của nhãn hiệu chính là giúp khách hàng nhận biết hàng hóa/dịch vụ của doanh nghiệp này với hàng hóa/dịch vụ của doanh nghiệp khác. Một khi người tiêu dùng có thiện cảm và hài lòng về sản phẩm đó, họ sẽ có xu hướng mua lại và sử dụng nó lâu dài trong tương lai.

Rút đơn đăng ký nhãn hiệu

Nếu như pháp luật về sáng chế hướng tới mục đích bảo vệ thành quả sáng tạo khoa học kỹ thuật thì pháp luật về nhãn hiệu xuất phát với mục đích bảo hộ sự nhận diện thương mại. Việc bảo hộ nhãn hiệu chính là bảo vệ quyền và lợi ích của các tổ chức, doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng khi họ tham gia mua bán, sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên thị trường.

Đơn đăng ký nhãn hiệu là cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên, trong quá trình chủ đơn đăng ký nhãn hiệu, vì những lý do nào đó mà không tiếp tục theo đơn đăng ký, có thể tiến hành rút đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định của pháp luật. Chế định này được thực hiện nhằm cho phép chủ đơn nhanh chóng ngừng theo đuổi việc bảo hộ cho đơn đăng ký sở hữu công nghiệp mà họ không còn quan tâm nữa, theo đó, cung cấp cho chủ đơn sự linh hoạt trong việc quản lý danh mục sở hữu trí tuệ, quyền kiểm soát đơn đăng ký, đồng thời đảm bảo các yêu cầu rút đơn được xử lý phù hợp và theo đúng quy định.

Căn cứ Điều 116 Luật Sở hữu trí tuệ, việc rút đơn đăng ký nhãn hiệu được quy định như sau:

Chủ thể có quyền rút đơn

Người nộp đơn có quyền tuyên bố rút đơn đăng ký bằng văn bản hoặc thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp nếu giấy uỷ quyền có nêu rõ việc uỷ quyền rút đơn

Thời hạn rút đơn

Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có quyền tuyên bố rút đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bằng văn bản do chính mình đứng tên hoặc thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp nếu giấy uỷ quyền có nêu rõ việc uỷ quyền rút đơn.

Hậu quả pháp lý

 • Từ thời điểm người nộp đơn tuyên bố rút đơn, mọi thủ tục tiếp theo liên quan đến đơn đó bị chấm dứt.
 • Mọi đơn đăng ký nhãn hiệu đã rút hoặc bị coi là đã rút nếu chưa công bố và mọi đơn đăng ký nhãn hiệu đã rút đều được coi là chưa từng được nộp, trừ trường hợp đơn được dùng làm căn cứ để yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Phân biệt rút đơn đăng ký nhãn hiệu và tách đơn đăng ký nhãn hiệu

Tiêu chí Rút đơn đăng ký nhãn hiệu Tách đơn đăng ký nhãn hiệu
Chủ thể có quyền thực hiện Người nộp đơn hoặc thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp nếu giấy uỷ quyền có nêu rõ việc uỷ quyền rút đơn. Người nộp đơn
Phí và lệ phí Không
Hậu quả pháp lý Từ thời điểm người nộp đơn tuyên bố rút đơn, mọi thủ tục tiếp theo liên quan đến đơn đó bị chấm dứt.

Mọi đơn đăng ký nhãn hiệu đã rút hoặc bị coi là đã rút nếu chưa công bố và mọi đơn đăng ký nhãn hiệu đã rút đều được coi là chưa từng được nộp, trừ trường hợp đơn được dùng làm căn cứ để yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Đơn tách mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu hoặc (các) ngày ưu tiên của đơn ban đầu (nếu có). Đối với mỗi đơn tách, người nộp đơn phải nộp lệ phí nộp đơn và mọi khoản phí, lệ phí cho các thủ tục được thực hiện độc lập với đơn ban đầu (ngoài các thủ tục đã được thực hiện ở đơn ban đầu mà không cần phải thực hiện lại ở đơn tách), nhưng không phải nộp phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (trừ trường hợp tách đơn kiểu dáng công nghiệp do không bảo đảm tính thống nhất). Đơn tách được thẩm định về hình thức và tiếp tục được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu. Đơn tách phải được công bố theo quy định;

Đơn ban đầu (sau khi bị tách) tiếp tục được xử lý theo thủ tục xử lý đơn hoặc theo thủ tục sửa đổi đơn.

Thủ tục rút đơn đăng ký nhãn hiệu

Điều 17 Nghị định 65/2023/NĐ-CP đã nêu rõ các nguyên tắc, các bước và các yêu cầu để rút đơn đăng ký sở hữu công nghiệp. Quy trình này đòi hỏi sự ủy quyền phù hợp, các mốc thời gian mà chủ đơn hoặc đại diện của chủ đơn phải tuân thủ và các kết quả liên quan, theo đó, thủ rút đơn đăng ký nhãn hiệu được thực hiện như sau:

Bước 1: Yêu cầu rút đơn đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 2: Xử lý yêu cầu rút đơn đăng ký nhãn hiệu

Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp xử lý yêu cầu và ra một trong các thông báo đối với từng trường hợp cụ thể như sau:

 • Ra thông báo chấp nhận rút đơn trong trường hợp yêu cầu rút đơn đáp ứng quy định và chấm dứt việc xử lý đơn, ghi nhận việc rút đơn trong hồ sơ đơn.
 • Ra thông báo dự định từ chối chấp nhận rút đơn trong trường hợp yêu cầu rút đơn không đáp ứng quy định tại điểm a khoản này và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn khắc phục thiếu sót. Đây là điểm mới được bổ sung trong Nghị định nhằm hoàn thiện thủ tục rút đơn đăng ký nhãn hiệu, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có liên quan.
 • Ra thông báo từ chối chấp nhận rút đơn nếu người nộp đơn không khắc phục thiếu sót trong thời hạn quy định hoặc khắc phục thiếu sót nhưng không đạt yêu cầu.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu của Đại diện Sở hữu công nghiệp – Luật Việt An

 • Đại diện khách hàng tiến hành thủ tục nộp đơn, theo dõi và phản hồi quá trình đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Tư vấn hỗ trợ khách hàng trong quá trình đăng ký nhãn hiệu.
 • Tư vấn tăng khả năng bảo hộ nhãn hiệu.
 • Đại diện khách hàng soạn thảo hồ sơ rút đơn đăng ký nhãn hiệu theo yêu cầu.
 • Tư vấn giảm thiểu rủi ro liên quan đến quá trình đăng ký và rút đơn đăng ký nhãn hiệu.

Nhãn hiệu được coi là đối tượng sở hữu công nghiệp đem lại giá trị khai thác thương mại lớn nhất cho chủ sở hữu. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về rút đơn đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ Công ty Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO