Sửa đổi địa chỉ trong đơn đăng ký nhãn hiệu

Vấn đề đăng ký nhãn hiệu hiện nay đã được các cá nhân và doanh nghiệp quan tâm đến ngày càng nhiều và trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên vì thủ tục kéo dài khá lâu dẫ đến trong thời gian này chủ sở hữu đôi khi có sự thay đổi về thông tin như tên, địa chỉ,… Sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu là thủ tục hành chính được chủ đơn hoặc tổ chức đại diện cho chủ đơn tiến hành tại Cục Sở hữu trí tuệ khi có sự thay đổi địa chỉ trong đơn đăng ký nhãn hiệu. Để cung cấp cho quý khách hàng những thông tin cần thiết. Bài viết dưới đây, công ty luật Việt An sẽ hướng dẫn quý khách hàng về việc sửa đổi địa chỉ trong đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022;
 • Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
 • Thông tư263/2016/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quant lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.;

Khái quát chung về đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

Đơn đăng ý nhãn hiệu là đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ dùng cho tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng để đăng ký hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

Theo khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ 2022, việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được thể hiện thông qua quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trừ trường hợp nhãn hiệu đó là nhãn hiệu nổi tiếng. Việc đăng ký nhãn hiệu không phải là yêu cầu bắt buộc mà là quyền nên tổ chúc cá nhân có thể đăng ký hoặc không đăng ký khi sử dụng nhãn hiệu đó.

Nội dung sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn đăng ký nhãn hiệu có nhiều nội dung, về cơ bản các nội dung đều có thể sửa đổi. Trên thục tế, khách hàng thường sửa đổi trong đơn đăng ký nhãn hiệu một số nội dung như sau:

 • Sửa đổi tên chủ đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Sửa đổi địa chỉ chủ đơn nhãn hiệu;
 • Sửa đổi danh mục hàng hóa/dịch vụ đã được đăng ký theo hướng loại bỏ 1 số sản phẩm/dịch vụ;
 • Thay đổi tổ chức đại diện của chủ đơn đăng ký.

Đối với đơn theo hệ thống Madrid, quý khách hàng có thể thực hiện sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu những nội dung sau:

 • Chỉ định sau (trong trường hợp mở rộng lãnh thổ bảo hộ);
 • Sửa đổi tên, địa chỉ chủ sở hữu đăng ký quốc tế;
 • Thu hẹp giới hạn danh mục hàng hóa, dịch vụ;
 • Thay đổi đại diện;
 • Ghi nhận chuyển nhượng đăng ký quốc tế;
 • Các trường hợp khác liên quan đến nội dung trong đơn đưang ký.

Trong đó, bài viết này sẽ hướng dẫn quý khách hàng cụ thể trong trường hợp địa chỉ chủ đơn nhãn hiệu có sự thay đổi trong quá trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

Thời điểm sửa đổi địa chỉ trong đơn đăng ký nhãn hiệu

Trước hai mốc thời gian sau, quý khách hàng có thể tiến hành thủ tục sửa đổi địa chỉ đơn đăng ký nhãn hiệu:

 • Thời điểm Cục Sở hữu trí tuệ ra Công văn từ chối chấp nhận đơn (thẩm định hình thức);
 • Thời điểm Cục Sở hữu trí tuệ ra Công văn từ chối cấp văn bằng bảo hộ (thẩm định nội định).

Hồ sơ sửa đổi địa chỉ trong đơn đăng ký nhãn hiệu

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 65/2023/NĐ-CP, đối với yêu cầu sửa đổi địa chỉ đơn đăng ký nhãn hiệu trong nước, người nộp đơn bên cạnh phải nộp bản tài liệu tương ứng đã được sửa đổi, kèm theo bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu đã nộp bao gồm:

 • 02 tờ khai yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp;
 • Tài liệu pháp lý chứng minh việc sửa đổi;
 • 05 mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn ;
 • Tài liệu xác nhận việc sửa đổi hợp pháp;
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trừ trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Tài liệu khác.

Đối với yêu cầu sửa đổi ở nước ngoài:

 • Tờ khai yêu cầu sửa đổi đăng ký quốc tế nhãn hiệu;
 • Mẫu tờ khai của Văn phòng quốc tế;
 • Bản sao Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu;
 • Bản sao giấy xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam;
 • Bản sao Công báo đăng ký quốc tế nhãn hiệu của WIPO;
 • Bản sao quyết định chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế tại Việt Nam;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cơ sở đã sửa đổi;
 • Bản sao thông báo ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cơ sở;
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu (nếu có);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí.

Thủ tục sửa đổi địa chỉ đơn đăng ký nhãn hiệu

Bước 1: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ một bộ hồ sơ sửa đổi địa chỉ đơn đăng ký nhãn hiệu, chủ nhãn hiệu có thể tự mình hoặc ủy quyền cho tổ chức thực hiện dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp để thực hiện nộp hồ sơ.

Quý khách hàng có thể nộp yêu cầu sửa đổi đơn trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

 • Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí MInh, địa chỉ: Lầu 7, toà nhà Hà Phan, 17/29 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Trường hợp nộp hồ sơ tách đơn qua bưu điện, người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện, sau đó phô tô Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh khoản tiền đã nộp.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Trường hợp sửa đổi, bổ sung đơn do người nộp đơn chủ động thực hiện sau khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấp nhận đơn hợp lệ, kể cả thay đổi về đại diện hợp pháp tại Việt Nam, đơn yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải được làm theo Mẫu số 04 tại Phụ lục II của Nghị định 65/2023/NĐ-CP.

Vì là trường hợp sửa đổi bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu, do đó, quá trình xử lý giải quyết sửa đổi bổ sung đơn đăng ký tương ứng với quá trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu tương ứng, nhưng thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung không được vượt quá 1/3 thời hạn thẩm định tương ứng.

Như vậy, thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn cụ thể như sau:

 • Thẩm định hình thức: không được vược quá 1/3 tháng kể từ ngày nộp đơn;
 • Thẩm định nội dung: không quá 3 tháng kể từ ngày công bố đơn hợp lệ.

Phí, lệ phí sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Căn cứ theo Thông tư 263/2016/TT-BTC, người yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn phải nộp các loại phí sau đây:

 • Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho nội dung sửa đổi địa chỉ đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định và nộp bản sao chứng từ nộp phí: 160.000 VNĐ/01 nội dung yêu cầu sửa đổi;
 • Phí công bố thông tin sửa đổi, bổ sung đơn theo quy định nếu nội dung sửa đổi, bổ sung phải được công bố: 120.000 VNĐ/01 đơn yêu cầu sửa đổi trong trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu đã có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ;
 • Ngoài ra, trường hợp việc sửa đổi, bổ sung phải thực hiện để khắc phục những sai sót do lỗi của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, người nộp đơn không phải nộp phí công bố.

Yêu cầu sửa đổi đơn được nộp sau khi có Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ và nộp phí, lệ phí thuộc trường hợp sủa đổi thông tin liên quan đến bản chất đối tượng nêu trong đơn thì đơn phải được thẩm định lại và thu phí thẩm định theo từng đối tượng: 550.000 VNĐ/01 nhóm.

Dịch vụ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu của Luật Việt An

Để hỗ trợ quý khách hàng trong việc sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu, Công ty Luật Việt An có thể hỗ trợ quý khách hàng quá trình sử đổi đơn như:

 • Tư vấn pháp luật về thủ tục và điều kiện sửa đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Soạn thảo hồ sơ sửa đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Đại diện nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình tại Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho quý khách hàng trong tiến trình sử đổi, bổ sung đơn.

Trên đây là bài viết về sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu, quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan hãy liên hệ ngay đến công ty luật Việt An để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời. Trân trọng!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO