Sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Trong quá trình đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia, doanh nghiệp có thể phát sinh nhu cầu sửa đổi thông tin đăng ký nhãn hiệu của mình. Điều này có thể xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, từ việc thay đổi chi tiết liên quan đến chủ sở hữu đến việc cập nhật mô tả sản phẩm cho đến việc mở rộng phạm vi bảo hộ nhãn hiệu để tăng phạm vi kinh doanh. Luật Việt An sẽ hướng dẫn quý khách hàng có cái nhìn tổng quan hơn về thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia. Mục tiêu là giúp doanh nghiệp không chỉ hiểu rõ cách thức thực hiện sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu một cách hiệu quả, mà còn chắc chắn về các điều quan trọng cần lưu ý trong quá trình này.

Đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia (Cambodia)

Cơ sở pháp lý

 • Luật về Nhãn hiệu, Tên thương mại và Hành vi Cạnh tranh không công bằng ngày 8 tháng 1 năm 2002;
 • Nghị định và các thông tư liên quan.

Các nội dung trong đơn đăng ký nhãn hiệu có thể sửa đổi

Theo quy định tại Điều 120 của Luật về Nhãn hiệu, Tên thương mại và Hành vi Cạnh tranh không công bằng, các nội dung của đơn đăng ký nhãn hiệu có thể được sửa đổi bao gồm:

Tên, địa chỉ của người nộp đơn

Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể sửa đổi tên, địa chỉ của mình trong đơn đăng ký nhãn hiệu nếu có thay đổi. Việc sửa đổi này không làm thay đổi nội dung của đơn đăng ký nhãn hiệu, không làm thay đổi quyền sở hữu nhãn hiệu của người nộp đơn.

Mẫu nhãn hiệu

Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể sửa đổi mẫu nhãn hiệu trong đơn đăng ký nhãn hiệu nếu có thay đổi về hình thức hoặc nội dung của nhãn hiệu. Việc sửa đổi mẫu nhãn hiệu có thể dẫn đến việc thay đổi phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu.

Nhóm sản phẩm/dịch vụ

Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể sửa đổi nhóm sản phẩm/dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu nếu muốn mở rộng phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu. Việc sửa đổi nhóm sản phẩm/dịch vụ có thể dẫn đến việc thay đổi quyền sở hữu nhãn hiệu của người nộp đơn.

Loại nhãn hiệu

Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể sửa đổi loại nhãn hiệu trong đơn đăng ký nhãn hiệu nếu có thay đổi về loại nhãn hiệu mà họ muốn đăng ký. Việc sửa đổi loại nhãn hiệu có thể dẫn đến việc thay đổi phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu.

Lợi ích gắn liền với nhãn hiệu

Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể sửa đổi lợi ích gắn liền với nhãn hiệu trong đơn đăng ký nhãn hiệu nếu có thay đổi về lợi ích mà họ muốn gắn liền với nhãn hiệu. Việc sửa đổi lợi ích gắn liền với nhãn hiệu có thể dẫn đến việc thay đổi quyền sở hữu nhãn hiệu của người nộp đơn.

Lưu ý:

 • Sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu chỉ được thực hiện trước khi Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.
 • Sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu có thể dẫn đến việc kéo dài thời gian thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu.

Hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia bao gồm các giấy tờ sau:

Đơn sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu cần có các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ của người nộp đơn.
 • Số hiệu đơn đăng ký nhãn hiệu.
 • Nội dung sửa đổi.

Bản sao đơn đăng ký nhãn hiệu đã nộp

Bản sao đơn đăng ký nhãn hiệu đã nộp cần được sao y công chứng hoặc chứng thực.

Chứng cứ chứng minh nội dung sửa đổi

Chứng cứ chứng minh nội dung sửa đổi có thể bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

 • Giấy tờ chứng minh thay đổi tên, địa chỉ của người nộp đơn.
 • Giấy tờ chứng minh thay đổi mẫu nhãn hiệu.
 • Giấy tờ chứng minh thay đổi nhóm sản phẩm/dịch vụ.
 • Giấy tờ chứng minh thay đổi loại nhãn hiệu.
 • Giấy tờ chứng minh thay đổi lợi ích gắn liền với nhãn hiệu.

Lệ phí sửa đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Lệ phí sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu là 1.000.000 Riel (tương đương khoảng 250 USD) cho mỗi nội dung sửa đổi.

Ví dụ: Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu muốn sửa đổi mẫu nhãn hiệu và nhóm sản phẩm/dịch vụ của đơn đăng ký nhãn hiệu thì phải nộp phí sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu là 2.000.000 Riel (tương đương khoảng 500 USD).

Phí sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp cùng với hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu.

Lưu ý:

 • Phí sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu không được hoàn trả trong trường hợp đơn sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối.
 • Phí sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu có thể được thay đổi theo quy định của pháp luật.

Thời hạn nộp hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Thời hạn nộp hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu là bất kỳ lúc nào trước khi Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Như vậy, người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể nộp hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu bất kỳ lúc nào trong thời gian từ khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho đến trước khi Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Lưu ý: Nếu người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nộp hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu quá thời hạn quy định, Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia có thể từ chối đơn sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu.

Thời hạn xử lý hồ sơ sửa đổi đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Thời hạn xử lý hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu là 6 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ. Trong thời hạn này, Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu. Trong quá trình thẩm định hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia sẽ xem xét các nội dung sau:

 • Hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu có đầy đủ và hợp lệ hay không?
 • Nội dung sửa đổi có phù hợp với quy định của pháp luật hay không?
 • Nội dung sửa đổi có làm thay đổi bản chất của đơn đăng ký nhãn hiệu hay không?

Nếu hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia sẽ ra quyết định sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu. Quyết định sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực kể từ ngày ký.

Lưu ý:

 • Nếu hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia sẽ ra thông báo yêu cầu người nộp đơn sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu trong thời hạn 30 ngày.
 • Nếu người nộp đơn không sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu trong thời hạn quy định, Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia có thể từ chối đơn sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu.

Dịch vụ nộp hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia của Luật Việt An

 • Tư vấn cho doanh nghiệp về các quy định của pháp luật Campuchia về sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu, bao gồm các trường hợp cần sửa đổi, thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu,…
 • Soạn thảo hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu theo đúng quy định của pháp luật Campuchia.
 • Nộp hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia.
 • Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu và thông báo cho doanh nghiệp về kết quả xử lý hồ sơ.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu, chẳng hạn như phản đối đơn sửa đổi đăng ký nhãn hiệu, gia hạn hiệu lực nhãn hiệu, chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu,…

Quý khách có nhu cầu nộp hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO