Sửa đổi văn bằng bảo hộ sáng chế

Văn bằng bảo hộ sáng chế là văn bản ghi nhận quyền sở hữu của chủ sở hữu sáng chế đối với sáng chế. Trong quá trình nhận được văn bằng bảo hộ sáng chế và sử dụng, với nhiều lý do khác nhau mà chủ văn bằng bảo hộ cần phải sửa đổi văn bằng bảo hộ đó. Sau đây, Công ty luật Việt An xin đưa ra các thông tin về việc sửa đổi văn bằng bảo hộ sáng chế:

Cơ sở pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019;
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022;
 • Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN.

Các trường hợp sửa đổi văn bằng bảo hộ sáng chế

Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ sáng chế với điều kiện phải nộp phí, lệ phí:

 • Thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và địa chỉ của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ sáng chế;
 • Thu hẹp phạm vi quyền sở hữu công nghiệp.
 • Sửa chữa những thiếu sót trong văn bằng bảo hộ sáng chế do lỗi của cơ quan đó khi có yêu cầu của chủ văn bằng bảo hộ. (Trường hợp này sẽ không phải nộp phí, lệ phí).

Hồ sơ sửa đổi văn bằng bảo hộ sáng chế

Hồ sơ sửa đổi văn bằng bảo hộ sáng chế gồm các giấy tờ sau:

 • Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp (theo Mẫu số 01-SĐVB quy định tại Phụ lục C ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN);
 • Bản gốc văn bằng bảo hộ sáng chế;
 • Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền); quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ (có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền) – nếu nội dung yêu cầu sửa đổi là tên, địa chỉ;
 • Tài liệu chứng minh việc chuyển dịch quyền sở hữu, nếu yêu cầu thay đổi chủ văn bằng bảo hộ (tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của cơ quan có thẩm quyền khác);
 • Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;
 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức (Nếu khách hàng thực hiện thủ tục nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện như Công ty luật Việt An);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ sáng chế

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ.

 • Nếu hồ sơ hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ lên Công báo sở hữu công nghiệp.
 • Nếu hồ sơ có thiếu sót hoặc không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận việc sửa đổi, trong đó nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để chủ văn bằng bảo hộ sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Hết thời gian nêu trên, nếu không có sửa chữa hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ

Dịch vụ của Luật Việt An về thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ sáng chế, các quyền sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn pháp luật về thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ;
 • Soạn thảo hồ sơ sửa đổi văn bằng bảo hộ;
 • Nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình tại Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình làm thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ.

Mọi khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ, đăng ký sáng chế, xin vui lòng liên hệ với Công ty Luật Việt An để được tư vấn!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO