Thành lập chi nhánh công ty kiểm toán nước ngoài (mã CPC 862)

Căn cứ pháp lý:

 • WTO, FTA, AFAS
 • Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/ 2011
 • Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015
 • Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012
 • Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016

Điều kiện thành lập chi nhánh kế toán, kiểm toán nước ngoài ở Việt Nam:

 • Được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
 • Đã hoạt động ít nhất 05 năm kể từ ngày đăng ký hoặc thành lập;
 • Nếu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
 • Phạm vi hoạt động:

Tư vấn kinh tế, tài chính, thuế; Tư vấn quản lý, chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp; Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp, tổ chức; Thẩm định giá tài sản và đánh giá rủi ro kinh doanh; Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán; Dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật.

 • Điều kiện về vốn tối thiểu đối với doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài có thành lập chi nhánh tại Việt Nam và vốn được cấp của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.
 • Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải có vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán tại thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất với thời điểm đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh tối thiểu tương đương 500.000 (năm trăm nghìn) đô la Mỹ.
 • Vốn được cấp của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không thấp hơn mức vốn pháp định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán và vốn được cấp của chi nhánh tại Việt Nam không thấp hơn vốn quy định trên.

Công ty Luật Việt An xin tổng hợp và gửi đến Quý Khách hàng một số quy định và các bước liên quan đến việc thành lập chi nhánh công ty kế toán nước ngoài tại Việt Nam như sau:

Bước 1: Thành lập chi nhánh công ty kế toán nước ngoài tại Việt Nam

 • Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam
 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh;
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc tương đương của công ty nước ngoài;
 • Văn bản bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;
 • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm gần nhất hoặc giấy tờ tương đương xác minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
 • Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh;
 • Bản sao hộ chiếu/căn cước công dân/chứng minh nhân dân của người đứng đầu Chi nhánh;
 • Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh.

Lưu ý: Tài liệu hoặc giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng, chứng thực. Đối với các tài liệu được cấp tại nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự bởi cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước sở tại.

Nơi nộp hồ sơ: Bộ Công thương.

Thời hạn: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công thương sẽ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công thương sẽ yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công thương sẽ quyết định cấp hay không cấp Giấy phép thành lập chi nhánh. Nếu không cấp sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

 • Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán:
 • Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:
 • Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đặt trụ sở chính;
 • Có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh;
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài không được giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam;
 • Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam;
 • Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải bảo đảm duy trì vốn không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ.
 • Trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán mà doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì phải làm thủ tục xóa ngành nghề kinh doanh dịch vụ kiểm toán.
 • Hồ sơ bao gồm:
 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán;
 • Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề;
 • Hợp đồng lao động giữa chi nhánh với các kế toán viên hành nghề;
 • Văn bản cam kết của công ty tại nước ngoài, giấy tờ chứng nhận được phép kinh doanh dịch vụ kế toán của doanh nghiệp nước ngoài.

     Nơi nộp hồ sơ: Bộ Tài chính.

Thời hạn: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Nếu từ chối cấp thì Bộ sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO