Thành lập chi nhánh công ty tư vấn nước ngoài tại Việt Nam

Hầu hết, khi hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp đều mong muốn công ty ngày càng phát triển và mở rộng thị trường. Trong những năm gần đây, việc thành lập chi nhánh công ty ngày càng phổ biến, đặc biệt là công ty tư vấn nước ngoài. Để hỗ trợ khách hàng nắm rõ hoạt động này, Công ty Luật Việt An xin đưa ra bài viết chi nhánh công ty tư vấn nước ngoài tại Việt Nam sau đây.

Chi nhánh công ty

Căn cứ pháp lý

 • Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam trong WTO.
 • Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Luật Thương mại năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2017, năm 2019;
 • Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
 • Thông tư 11/2016/TT-BCT quy định biểu mẫu thực hiện nghị định số 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Chi nhánh công ty tư vấn nước ngoài là gì?

Tư vấn có thể được hiểu là việc đưa ra các lời khuyên về nghiệp vụ, đưa ra các gợi ý về giải pháp đối với các vấn đề cụ thể. Bài viết sẽ tập trung các nội dung liên quan đến mã ngành tư vấn quản lý. Các hoạt động dịch vụ của công ty tư vấn quản lý bao gồm: dịch vụ tư vấn quản lý quản lý chung, tư vấn quản lý tài chính, marketing, nguồn nhân lực, sản xuất,…

Căn cứ khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, chi nhánh công ty được hiểu là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Do vậy, chi nhánh không được đăng ký những ngành nghề mà doanh nghiệp chưa đăng ký.

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Đối với dịch vụ tư vấn quản lý (mã PCP 865), Biểu Cam kết dịch vụ của Việt Nam trong WTO quy định không hạn chế tiếp cận thị trường, và từ năm 2010 đã cho phép thành lập chi nhánh công ty tư vấn quản lý nước ngoài tại Việt Nam.

Như vậy, hiện nay nhà đầu tư nước ngoài được thành lập chi nhánh công ty tư vấn quản lý tại Việt Nam.

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập chi nhánh công ty tư vấn nước ngoài

Để được cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty tư vấn nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện như sau:

Điều kiện đăng ký kinh doanh

Công ty nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận.

Điều kiện thời gian hoạt động

 • Công ty nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký.
 • Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của công ty nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ.

Điều kiện về nội dung hoạt động của chi nhánh

 • Nội dung hoạt động của chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài.
 • Trường hợp nội dung hoạt động của chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc công ty nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

Hồ sơ cấp Giấy phép thành lập chi nhánh công ty tư vấn nước ngoài

Căn cứ Điều 12 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, công ty tư vấn nước ngoài muốn thành lập chi nhánh tại Việt Nam cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm các tài liệu giấy tờ cụ thể như sau:

STT Tên tài liệu Ghi chú Người chuẩn bị
1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký Mẫu MĐ-5 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 11/2016/TT-BCT Luật Việt An soạn
2 Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài.

 

Được dịch ra tiếng Việt, chứng thực, được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khách hàng cung cấp
3 Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

Bản sao hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh là người nước ngoài

Khách hàng cung cấp
4 Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;   Khách hàng cung cấp
5 Bản sao Điều lệ hoạt động của chi nhánh   Luật Việt An soạn Điều lệ chi nhánh dựa trên nhu cầu của khách hàng
6 Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu chi nhánh Bản dịch tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khách hàng cung cấp
7 Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở chi nhánh

– Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở chi nhánh;

– Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở chi nhánh.

  Khách hàng cung cấp
8 Giấy ủy quyền cho Luật Việt An tiến hành thủ tục  

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tư vấn nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ Điều 13 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, thủ tục thành lập chi nhánh của công ty tư vấn nước ngoài tại Việt Nam được quy định như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Bộ Công thương.

Bước 2: Xử lý hồ sơ và cấp Giấy phép thành lập chi nhánh

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.
 • Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cấp phép thành lập Chi nhánh.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

Bước 3: Gửi và lưu trữ Giấy phép

Bộ Công thương có trách nhiệm gửi bản sao Giấy phép đến:

 • Bộ quản lý chuyên ngành (nếu có liên quan);
 • Cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan công an cấp tỉnh, Sở Công Thương nơi Chi nhánh đặt trụ sở hoặc Ban quản lý (trong trường hợp Chi nhánh đặt trụ sở trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

Bước 4: Công bố thông tin về chi nhánh.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cấp, Giấy phép thành lập Chi nhánh, cơ quan cấp Giấy phép có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của mình thông tin về chi nhánh.

Một số câu hỏi liên quan đến thành lập chi nhánh công ty tư vấn nước ngoài tại Việt Nam

Chi nhánh công ty tư vấn nước ngoài có tư cách pháp nhân hay không?

Căn cứ Điều 74 Bộ luật Dân sự năm 2015, một tổ chức được công nhận là pháp nhân cần phải đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:

 • Được thành lập theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, luật khác có liên quan;
 • Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 Bộ luật Dân sự 2015.
 • Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.
 • Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Điều 84 Bộ luật Dân sự 2015 cũng nêu rõ chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.

Từ những căn cứ trên, chi nhánh công ty nói chung và chi nhánh công ty tư vấn nước ngoài không có tư cách pháp nhân.

Chi nhánh công ty tư vấn nước ngoài có thể thực hiện toàn bộ chức năng của công ty hay không?

Căn cứ khoản 2 Điều 84 Bộ luật Dân sự, chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.

Căn cứ khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp, chi nhánh công ty được hiểu là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Như vậy, chi nhánh công ty nói chung và chi nhánh công ty tư vấn nước ngoài nói riêng có thể thực hiện toàn bộ chức năng của công ty.

Dịch vụ tư vấn về thành lập chi nhánh của Luật Việt An

 • Tư vấn cho khách hàng về hồ sơ, thủ tục thành lập chi nhánh công ty tư vấn nước ngoài;
 • Tư vấn cho khách hàng về điều kiện thành lập chi nhánh của công ty tư vấn nước ngoài tại Việt Nam;
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Đăng ký hóa đơn, kê khai thuế, mua chữ ký số, làm biển công ty và các dịch vụ sau thành lập cho chi nhánh;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho chi nhánh trong quá trình hoạt động.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về chi nhánh công ty tư vấn nước ngoài tại Việt Nam, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Bài viết được cập nhật đến tháng 4/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO