09 33 11 33 66
info@luatvietan.vn
Email: info@luatvietan.vn

Thành lập doanh nghiệp ở nước ngoài

Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới, việc thành lập công ty về mọi lĩnh vực ngày càng phổ biến. Nhiều cá nhân, tổ chức của Việt Nam không chỉ có nhu cầu thành lập công ty trong nước mà còn có nhu cầu thành lập công ty ở nước ngoài để mở rộng thị trường, đầu tư ra nước ngoài. Nhà nước ta cũng luôn tạo điều kiện, khuyến khích các cá nhân, tổ chức thành lập công ty kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam. Nhằm hỗ trợ Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty ở nước ngoài, Luật Việt An xin cung cấp dịch vụ liên quan đến thành lập công ty ở nước ngoài như sau:

 • Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài.
 • Liên hệ Luật sư nước sở tại giúp Quý khách thực hiện thủ tục thành lập công ty/chi nhánh công ty/ nhận chuyển nhượng vốn ở nước ngoài.
 • Đăng ký Đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài để thành lập công ty ở nước ngoài.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài là giấy tờ pháp lý bắt buộc phải có để có thể thành lập công ty ở nước ngoài. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, cụ thể là Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Bước 1: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

 • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguyên tắc đầu tư ra nước ngoài.
 • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.
 • Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài; trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 • Có quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định.
 • Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đối với công ty (tổ chức thành lập công ty tại nước ngoài)
STT

 

Tên giấy tờ

 

Số lượng

 

Quy cách

 

1 Giấy chứng nhận thành lập (Nhà đầu tư là tổ chức) 02 Bản sao y công chứng

 

2 Điều lệ

 

01 Bản sao y

 

3 Báo cáo tài chính 02 năm liên tiếp;

 

01 Bản sao y

 

4 Bản cam kết của tổ chức tín dụng cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư hoặc xác nhận số dư ngân hàng về số dư tài khoản ngoại tệ

 

01 Bản chính

 

5 Xác nhận của cơ quan thuế về việc không nợ thuế cho nhà đầu tư

 

01 Bản chính

 

6 Xác nhận số dư ngân hàng để chứng minh đối với số vốn đầu tư ra nước ngoài.

 

01 Bản chính

 

7 Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có) – Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

 

01 Bản sao y

 

8 Hợp đồng thuê bất động sản hoặc hợp đồng mua bán bất động sản tại nước ngoài (Áp dụng đối với các dự án thuộc lĩnh vưc yêu cầu đầu tư xây dựng mới địa điểm: Dự án năng lượng; Dự án nuôi, trồng, đánh bắt, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy hải sản; Dự án đầu tư trong lĩnh vực khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến, chế tạo; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng)

 

01 Hợp pháp hóa lãnh sự,

dịch công chứng

 

9 Đăng ký kinh doanh bên nước ngoài/ thỏa thuận chuyển nhượng vốn/ thỏa thuận góp thêm vốn

 

01 Hợp pháp hóa lãnh sự,

dịch công chứng

 

10 Văn bản ủy quyền cho Luật Việt An.

 

01 Bản chính
Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đối với cá nhân (cá nhân thành lập công ty tại nước ngoài)
STT

 

Tên giấy tờ

 

Số lượng

 

Quy cách

 

1 Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (Nhà đầu tư là cá nhân)

 

02 Bản sao y công chứng

 

2 Bản cam kết của tổ chức tín dụng cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư hoặc xác nhận số dư ngân hàng về số dư tài khoản ngoại tệ

 

01 Bản chính

 

3 Xác nhận của cơ quan thuế về việc không nợ thuế cho nhà đầu tư

 

01 Bản chính
4 Xác nhận số dư ngân hàng để chứng minh đối với số vốn đầu tư ra nước ngoài.

 

01 Bản chính

 

5 Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có) – Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

 

01 Bản sao y

 

6 Hợp đồng thuê bất động sản hoặc hợp đồng mua bán bất động sản tại nước ngoài (Áp dụng đối với các dự án thuộc lĩnh vưc yêu cầu đầu tư xây dựng mới địa điểm: Dự án năng lượng; Dự án nuôi, trồng, đánh bắt, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy hải sản; Dự án đầu tư trong lĩnh vực khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến, chế tạo; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng)

 

01 Hợp pháp hóa lãnh sự,

dịch công chứng

 

7 Đăng ký kinh doanh bên nước ngoài/ thỏa thuận chuyển nhượng vốn/ thỏa thuận góp thêm vốn

 

01 Hợp pháp hóa lãnh sự,

dịch công chứng

 

8  

Văn bản ủy quyền cho Luật Việt An.

 

01 Bản chính

Trình tự, thủ tục xin Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan.
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc thẩm quyền quản lý.
 • Đối với dự án cần Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ.
 • Đối với dự án cần Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư: Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước (trong 05 ngày). Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định (trong vòng 90 ngày) và Chính phủ gửi Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội (trước khai mạc kỳ họp Quốc hội 60 ngày).

Bước 2: Thực hiện các thủ tục pháp lý tại nước ngoài liên quan đến thành lập công ty/chi nhánh công ty/ nhận chuyển nhượng vốn tại nước ngoài

Trong trường hợp Quý khách hàng chưa tìm được đơn vị tư vấn luật cung cấp dịch vụ tại nước khách hàng thực hiện thủ tục thành lập công ty/chi nhánh công ty/ nhận chuyển nhượng vốn tại nước ngoài thì Công ty luật Việt An sẽ hỗ trợ liên hệ và thực hiện các thủ tục liên quan cho quý khách hàng.

Bước 3: Đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài để thành lập công ty tại nước ngoài.

Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty ở nước ngoài vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để hỗ trợ nhanh nhất, chuyên nghiệp nhất với chi phí hợp lý nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Pháp luật đầu tư

  Pháp luật đầu tư

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 33 11 33 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 67 55 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO