Thay đổi nhà đầu tư

Theo quy định của Luật đầu tư năm 2014 thì nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư. Trong trường hợp này, thay đổi nhà đầu tư dẫn đến thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, do đó, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tùy thuộc vào từng trường hợp khác nhau mà thành phần hồ sơ có sự điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật.

1. Dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;
 • Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu có giá trị tương đương;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ ăn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương đối với nhà đàu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);
 • Bản sao Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đàu tư:
  • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;
  • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
  • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư chuẩn bị 4 bộ hồ sơ như trên cho cơ quan đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Khi nhận được quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án.

3. Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Tủ tướng Chính phủ:

Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ theo quy định cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Sau quá trình lấy ý kiến, báo cáo thẩm định và nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư của Chính phủ, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư co nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư.

Lưu ý: Đối với dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành thì nhà đầu tư chỉ cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án có phát sinh thu nhập cần lưu ý về việc thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật.

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Việt An

Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0979 05 77 68

Mobile: 0976 18 66 08

Email: info@luatvietan.vn

Yahoo Online

Mr Dong

Văn phòng tại TP. HCM

Mobile: 0966 83 66 08

Mobile: 0975 58 79 58

Email: saigon@luatvietan.vn

Skype Online

Hotline:

Vietnamese speaking: 0913 380 750 (Zalo, Viber, Whatsapp)

English speaking: (+84) 9 61 67 55 66 (Mr.Alex Thuc) (Zalo, Viber, Whatsapp)

Tin tức doanh nghiệp

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của doanh nghiệp logistics

Theo quy định của pháp luật thì bồi thường thiệt hại là một trong những phương thức bảo vệ khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm. Cá...

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Ngành kinh doanh dịch vụ bảo vệ để đảm bảo an ninh hiện nay cũng đang được nhiều nhà đầu tư đầu tư kinh doanh. Để thành lập được công ty kinh doanh...

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh vật liệu xây dựng

Vật liệu xây dựng là thành phần quan trọng, cốt lõi để tạo nên nhà cửa và những công trình xây dựng khác. Vật liệu xây dựng bao gồm vật liệu tự nhiên...
Công ty tư vấn luật - Đại diện sở hữu trí tuệ Việt An

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: Bà Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370