09 33 11 33 66
info@luatvietan.vn
Email: info@luatvietan.vn

Thay đổi tên công ty TNHH một thành viên

Thay đổi tên công ty TNHH một thành viên là thủ tục hành chính mà công ty phải thực hiện khi phát sinh thay đổi tên công ty so với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bao gồm thay đổi tên viết bằng tiếng Việt, tên viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt.

Văn bản pháp luật

 • Luật doanh nghiệp năm 2021;
 • Nghị định 01/2021 về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 01/2021 về biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp;

Các trường hợp phải thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Khi công ty phát sinh các thay đổi sau đây thì phải đăng ký thay đổi tên công ty, bao gồm:

 • Thay đổi tên công ty viết bằng tiếng Việt;
 • Thay đổi tên viết tắt của công ty;
 • Thay đổi tên viết bằng tiếng nước ngoài của công ty;
 • Chuyển đổi loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần, thì phải đăng ký đổi tên công ty thành Công ty cổ phần/Công ty CP.

Những lưu ý khi đăng ký thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Khi thay đổi tên công ty viết bằng tiếng Việt, thì tên tiếng viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt cũng sẽ phải thay đổi theo. Vì tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài. Chính vì thế, khi thay đổi tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt, doanh nghiệp phải thay đổi cả tên nước ngoài và tên viết tắt, trừ khi doanh nghiệp không có tên nước ngoài và tên viết tắt.

Tên tiếng Việt của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải bao gồm hai thành tố:

 • Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH/Công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Tên riêng của doanh nghiệp;

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Những điều cấm trong đặt tên công ty

Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký, cụ thể:

 • Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống tên doanh nghiệp đã đăng ký;
 • Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;
 • Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;
 • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, một số thứ tự hoặc một chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, chữ F, J, Z, W được viết liền hoặc cách ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;
 • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một ký hiệu “&” hoặc “và”, “.”, “,”, “+”, “-”, “_”;
 • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc từ “mới” được viết liền hoặc cách ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;
 • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một cụm từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông”;
 • Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký.

Sử dụng tên của cơ quan, tổ chức đơn vị nhà nước, chính trị, tổ chức nghề nghiệp. Trừ khi được sự chấp thuận của cơ quan đó .

Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Khi đăng ký thay đổi tên công ty, Luật Việt An sẽ tư vấn cho quý khách cách đặt tên công ty sao cho không bị trùng, tương tự, nhầm lẫn hay vi phạm quy định pháp luật. Luật Việt An sẽ giúp quý khách tra tên công ty trên hệ thống quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, từ đó giúp công ty được rút ngắn thời gian về thay đổi tên công ty.

Hồ sơ đăng ký thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Hồ sơ đăng ký thay đổi tên bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định về việc thay đổi tên công ty;
 • Giấy ủy quyền cho Công ty luật Việt An, nếu quý khách hàng sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi tên của công ty chúng tôi.

Nơi nộp hồ sơ đăng ký thay đổi

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như nêu trên, hồ sơ sẽ được nộp tới Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, cách thức nộp như sau:

 • Nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư;
 • Nộp qua dịch vụ bưu chính, phải có giấy ủy quyền cho dịch vụ bưu chính;
 • Nộp qua mạng thông tin điện tử: dangkyquamang.dkkd.gov.vn bằng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc bằng chữ ký số công cộng.

Thời hạn giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn từ 4-6 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho công ty.

Nếu công ty có nhu cầu được cấp giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thay đổi tên công ty thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy xác nhận về việc thay đổi cho công ty.

Khắc dấu công ty

Khi thay đổi tên viết bằng tiếng việt của công ty, công ty phải tiến hành khắc lại con dấu công ty cho phù hợp với tên của công ty, nếu thay đổi tên viết bằng tiếng nước ngoài hoặc tên viết tắt nhưng không được ghi nhận trên con dấu thì không cần phải khắc lại con dấu

Làm lại biển hiệu công ty

Tên công ty phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, công ty thay đổi tên thì đồng thời phải làm lại biển hiệu treo tại công ty.

Gửi thông báo đến các cơ quan như thuế, ngân hàng, bảo hiểm về việc thay đổi tên công ty. Cập nhật lại tên công ty trên hóa đơn VAT;

Cập nhật lại tên công ty trên các giấy phép con, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện…

Một số câu hỏi liên quan đến thay đổi tên công ty

Tên viết bằng tiếng nước ngoài của công ty có bắt buộc có không?

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài không bắt buộc phải có. Công ty có thể đăng ký hoặc không. Tuy nhiên, tên viết tắt của công ty lại có mối liên quan mật thiết đến tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài. Nếu không đăng ký tên nước ngoài mà đăng ký tên viết tắt của công ty, viết tắt từ tên nước ngoài thì không đúng quy định. Vì tên viết tắt phải được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

Thay đổi tên công ty có ảnh hưởng đến các hợp đồng đã ký không?

Khi thay đổi tên công ty, thì làm thông báo thay đổi tên công ty hoặc làm biên bản về việc thay đổi tên công ty và gửi cho đối tác, không làm thay đổi nội dung hay hiệu lực của hợp đồng.

Tên có chữ “Tân” so với tên công ty đã đăng ký có được không?

Không được đặt tên có chữ “tân” hoặc “mới” viết liền hoặc trước, sau tên riêng công ty đã đăng ký, như vậy là vi phạm quy định.

Dịch vụ đăng ký thay đổi tên công ty của Công ty luật Việt An

 • Tư vấn và tra cứu tên cho công ty;
 • Soạn hồ sơ thay đổi tên cho doanh nghiệp;
 • Đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp thực hiện việc nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Khắc con dấu mới cho doanh nghiệp;
 • Thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế cho doanh nghiệp.

Công ty luật Việt An sẽ hỗ trợ soạn thảo hồ sơ, khách hàng ký, chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng tiến hành nộp hồ sơ, giải trình, thực hiện mọi thủ tục và nhận kết quả, gửi kết quả cho Quý khách hàng. Khách hàng vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập doanh nghiệp tư nhân mới năm 2023, 2024

  Thành lập doanh nghiệp tư nhân mới năm 2023, 2024

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 33 11 33 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 67 55 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO