02/2000/TT-BTC

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 02/2000/TT-BTC NGÀY 5 THÁNG 1 NĂM 2000 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN HOÀN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ DO CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚC MUA BẰNG TIỀN VIỆN TRỢ NHÂN ĐẠO CỦA NƯỚC NGOÀI

Căn cứ quy định của Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT);
Căn cứ quy định tại Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT;
Căn cứ Quyết định số 28/1999/QĐ-TTg ngày 23/2/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài;
Căn cứ vào ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4065/VPCP-KTTH ngày 06/9/1999 của Văn phòng Chính phủ.
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ do các tổ chức trong nước mua từ nguồn tiền viện trợ của tổ chức phi Chính phủ nước ngoài viện trợ nhân đạo như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HOÀN THUẾ GTGT

Các tổ chức trong nước được giao trách nhiệm trực tiếp tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tiền viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài cho các mục đích nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp, để mua hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tại thị trường Việt Nam, đã trả thuế GTGT ghi trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của người cung cấp, sẽ được cơ quan thuế hoàn trả lại số thuế GTGT đã trả đó.

II. THỦ TỤC HOÀN THUẾ GTGT

Hàng tháng, đối với các trường hợp tổ chức trong nước sử dụng nguồn tiền viện trợ để mua hàng hoá, dịch vụ thường xuyên, trong nhiều tháng; hoặc:

Sau khi kết thúc việc mua hàng hoá, dịch vụ, đối với các trường hợp tổ chức trong nước mua hàng hoá, dịch vụ từng lô, từng chuyến, thời gian không liên tục hàng tháng.

Tổ chức trong nước gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT tới cơ quan thuế địa phương (Cục thuế) nơi tổ chức đó đóng trụ sở. Hồ sơ gồm:

+ Công văn đề nghị hoàn thuế GTGT đã trả đối với hàng hoá, dịch vụ mua bằng nguồn tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức phi Chính phủ nước ngoài. Nêu rõ tên của tổ chức và tài khoản tiền gửi mở tại ngân hàng của tổ chức trong nước;

+ Bảng kê hoá đơn của hàng hoá, dịch vụ đã mua bằng nguồn tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (theo mẫu số 03/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính);

+ Bản sao Quyết định phê duyệt các khoản viện trợ của cấp có thẩm quyền (Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, thủ trưởng các tổ chức đoàn thể) theo quy định tại Điều 5, Quyết định số 28/1999/QĐ-TTg;

+ Văn bản xác nhận của Ban quản lý tiếp nhận viện trợ của Bộ Tài chính về khoản viện trợ của tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, trong đó nêu rõ tên của tổ chức viện trợ, giá trị khoản viện trợ, cơ quan tiếp nhận, quản lý tiền viện trợ, tên người bán hàng hoá, dịch vụ cho tổ chức trong nước tiếp nhận, quản lý tiền viện trợ;

Trong phạm vi 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của tổ chức trong nước, cơ quan thuế có trách nhiệm xem xét hồ sơ và giải quyết hoàn thuế của đơn vị gửi đến. Trường hợp phải kiểm tra, xác minh, bổ sung hồ sơ… thì thời gian tối đa là 30 ngày. Sau khi kiểm tra, nếu đủ thủ tục, điều kiện và xác định số thuế GTGT hoàn trả, Cục trưởng Cục thuế ra quyết định hoàn thuế.

Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thực hiện thủ tục hoàn trả tiền thuế cho các tổ chức trong nước trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoàn thuế và uỷ nhiệm chi hoàn thuế GTGT do cơ quan thuế gửi đến.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Khoản thuế GTGT được hoàn từ Qũy hoàn thuế GTGT. Tổ chức trong nước được hoàn thuế phải sử dụng tiền hoàn thuế vào đúng mục đích viện trợ nhân đạo, viện trợ khẩn cấp của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài viện trợ cho Việt Nam.

Tổ chức trong nước đề nghị hoàn thuế phải chịu trách nhiệm tính chính xác của số liệu kê khai liên quan đến việc xác định số thuế được hoàn, phải lưu giữ các hoá đơn chứng từ mua hàng hoá, dịch vụ thuộc diện được hoàn thuế theo chế độ quy định. Mọi trường hợp sai sót hoặc sử dụng tiền hoàn thuế sai mục đích nếu cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện được đều bị xử lý truy thu về thuế và tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm còn bị xử phạt vi phạm hành cính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Việc hoàn thuế GTGT hướng dẫn tại văn bản này được áp dụng cho các trường hợp đã mua sắm hàng hoá, dịch vụ bằng nguồn tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức trong nước kể từ ngày 1/1/1999.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO