Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án PPP

Hình thức đầu tư đối tác công tư hay thường được gọi là PPP là một hình thức đầu tư khá phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Tuy nhiên, do đây là các dự án liên quan đến công trình cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng cũng như một bên chủ thể tham gia hợp đồng là Nhà Nước nên thủ tục và trình tự xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ có các điểm khác với thủ tục thông thường.

Đối tác đầu tư

Để thuận tiện cho nhu cầu tra cứu của Quý Khách hàng, Công ty Luật Việt An xin tổng hợp và cung cấp một số quy định pháp luật liên quan đến thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án PPP trong bài viết sau.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Đầu tư công năm 2019;
 • Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 (Luật về PPP năm 2020);
 • Nghị định 35/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020;
 • Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Thời điểm thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án PPP

Sau khi đề xuất dự án đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt và các bên đã ký kết thỏa thuận đầu tư và hợp đồng dự án.

Hồ sơ đăng ký đầu tư đối với dự án PPP

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được lập theo Mẫu số A.I.6 Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT;
 • Bản sao hợp lệ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư, công bố dự án;
 • Bản sao hợp lệ quyết định phê duyệt dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi;
 • Hợp đồng dự án PPP quy định tại Điều 49 Luật về PPP năm 2020, dự thảo hợp đồng dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật về PPP năm 2020 và dự thảo các hợp đồng liên quan đến việc thực hiện dự án (nếu có);
 • Bản sao hợp lệ văn bản chấp thuận chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án (nếu có);
 • Hợp đồng liên doanh giữa các nhà đầu tư và dự thảo Điều lệ doanh nghiệp dự án (nếu có);
 • Bản sao hợp lệ văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đàm phán hợp đồng dự án của người có thẩm quyền;
 • Hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư được lựa chọn;
 • Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu.

Cơ quan giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án PPP

 • Các dự án quan trọng quốc gia; Các dự án mà Bộ, ngành hoặc cơ quan được ủy quyền của Bộ, ngành là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án; Các dự án thực hiện trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên: Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 • Đối với các dự án còn lại: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • Dự án nhóm C: không cần thực hiện thủ tục này.

Số lượng bộ hồ sơ: 05 bộ, trong đó có 01 bộ gốc.

Trình tự thu tục đăng ký đầu tư đối với dự án PPP

Đối với dự án thuộc thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trong 02 ngày làm việc, Bộ Kế Hoạch và Đầu tư sẽ xem xét tính hợp lệ. Nếu xét thấy hồ sơ cần sửa đổi, Bộ sẽ ra văn bản yêu cầu sửa đổi và giải thích lý do. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ sẽ gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan liên quan. Trong vòng 07 ngày làm việc các cơ quan liên quan sẽ có ý kiến về các vấn đề được hỏi. Sau đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thẩm tra và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Trong 02 ngày làm việc, Sở Kế Hoạch và Đầu tư sẽ xem xét tính hợp lệ. Nếu xét thấy hồ sơ cần sửa đổi, Sở sẽ ra văn bản yêu cầu sửa đổi và giải thích lý do. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở sẽ gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan liên quan. Trong vòng 07 ngày làm việc các cơ quan liên quan sẽ có ý kiến về các vấn đề được hỏi. Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm tra trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với Dự án khác

Thực hiện theo thủ tục thông thường.

Dịch vụ pháp lý tại Công ty Luật Việt An

 • Tư vấn các quy định pháp luật về đầu tư trong nước và nước ngoài;
 • Tư vấn các quy định pháp luật về thành lập và hoạt động doanh nghiệp;
 • Tư vấn quy định pháp luật, trình tự, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các loại giấy phép có liên quan;
 • Tư vấn các vấn đề sau thành lập: hợp đồng, thuế, lao động, bảo hiểm xã hội…;
 • Thay mặt Quý Khách hàng khi được ủy quyền để thực hiện các thủ tục tại cơ quan nhà nước;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan: địa điểm thực hiện dự án, ngành nghề, các hợp đồng với bên thứ ba…

Quý Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và cần được tư vấn pháp lý liên quan đến lĩnh vực đầu tư và doanh nghiệp, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hướng dẫn thêm!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO