Thủ tục yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc

Căn cứ pháp lý

Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi và bổ sung năm 2009;

Thông tư 01/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Thông tư 13/2010/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007.

Điều kiện yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc

Cá nhân, tổ chức độc quyền sử dụng sáng chế có quyền yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế của mình khi căn cứ chuyển giao không còn tồn tại và không có khả năng tái xuất hiện.

Điều kiện cho việc chấm dứt quyền sử dụng sáng chế là không gây thiệt hại cho người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế.

Hồ sơ yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc bao gồm:

 • Văn bản yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc
 • Tài liệu chứng minh căn cứ dẫn đến việc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc không còn tồn tại và không có khả năng tái xuất hiện; đồng thời việc chấm dứt sử dụng sáng chế không gây thiệt hại cho người được chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định bắt buộc.
 • Giấy uỷ quyền (nếu khách hàng nộp yêu cầu thông qua đại diện như Luật Việt An).
 • Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân hợp lệ của người được ủy quyền.
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí. (Trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Các bước tiến hành thủ tục yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế

 • Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, khách hàng có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Riêng đối với hồ sơ liên quan đến lĩnh vực an ninh quốc phòng, y tế, an sinh xã hội và các nhu cầu cấp thiết của xã hội: Hồ sơ yêu cầu gửi đến Bộ và các cơ quan ngang Bộ quản lý lĩnh vực liên quan.

Bước 2: Xử lý hồ sơ yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế

Thẩm định hồ sơ yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế:

 • Trường hợp hồ sơ yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế không hợp lệ:
 • Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra thông báo dự định từ chối, nêu rõ lý do từ chối và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để khách hàng có ý kiến. Bên cạnh đó, Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cũng có thể ra quyết định thông báo nếu đúng thẩm quyền.
 • Nếu khách hàng không có ý kiến hoặc có ý kiến không xác đáng. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ/Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ra thông báo từ chối yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc.
 • Kết thúc thời hạn trên, nếu khách hàng không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, thì Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ/Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ sẽ ra thông báo từ chối yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc.
 • Trường hợp hồ sơ yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế hợp lệ:
 • Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ sẽ ra quyết định chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc.
 • Quyết định sẽ được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp trong vòng 01 tháng và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Thời hạn xử lý

Hồ sơ sẽ được xử lý trong thời hạn: 02 tháng kể từ ngày tiếp nhận.

Dịch vụ của Luật Việt An về thủ tục yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc

 • Tư vấn pháp luật về thủ tục yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc;
 • Soạn thảo hồ sơ yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc;
 • Nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình tại Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình làm thủ tục yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc.

Công ty luật Việt An là hãng luật uy tín tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ, mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế cũng như liên quan đến pháp luật sở hữu trí tuệ quý khách hàng vui lòng liên hệ với Công ty Luật Việt An để được tư vấn!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO