Tình hình đăng ký kinh doanh nửa đầu năm 2023

Trong thời gian gần đây, tình hình toàn cầu tiếp tục phức tạp, gây ra tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ tới các hoạt động kinh tế, đầu tư và tiêu dùng trên phạm vi toàn cầu, trong đó có tác động đến Việt Nam. Trong nước, việc sản xuất và kinh doanh tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Những chính sách và giải pháp kịp thời đã tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp và môi trường đầu tư ở Việt Nam. Nhờ đó, tình hình đăng ký doanh nghiệp đã cho thấy những tín hiệu tích cực hơn trong nửa đầu năm 2023, mặc dù vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

Tình hình đăng ký kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023

Trạng thái Số lượng doanh nghiệp Tổng
Gia nhập Thành lập mới 75.874 113.550
Quay trở lại hoạt động 37.676
Rút lui Tạm ngừng kinh doanh 60.172 100.026
Giải thể 39.854

 

Nhìn chung, dữ liệu thống kê trên cho thấy trong khi có sự gia nhập và thành lập mới mạnh mẽ, cũng có một số doanh nghiệp quyết định rút lui khỏi thị trường hoặc tạm ngừng kinh doanh. Việc nắm bắt và phân tích tình hình doanh nghiệp là quan trọng để hiểu và đưa ra các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Dựa trên dữ liệu thống kê về tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2023, Luật Việt An thống kê như sau:

Doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường

Tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 6 tháng đầu năm 2023 là 113.550 doanh nghiệp. Con số này giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2022, nhưng vẫn cao hơn 1,2 lần so với mức bình quân của giai đoạn 2018-2022 (93.377 doanh nghiệp). Điều này cho thấy mặc dù có sự giảm nhẹ, tình trạng gia nhập và tái gia nhập thị trường vẫn khá tích cực.

Doanh nghiệp thành lập mới

Trong 6 tháng đầu năm 2023, có 75.874 doanh nghiệp mới được thành lập. Con số này giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2022, nhưng vẫn đạt 1,1 lần so với mức bình quân của giai đoạn 2017-2021 (67.371 doanh nghiệp). Điều này cho thấy dù có sự giảm nhẹ, vẫn có sự đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh mới.

Tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp mới là 707.457 tỷ đồng, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm 2022. Điều này cho thấy mức vốn đầu tư cho các doanh nghiệp mới đã giảm trong thời gian này.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, có 25.187 lượt doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn. Con số này giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2022, và số vốn đăng ký tăng thêm là 958.658 tỷ đồng, giảm 48,1% so với cùng kỳ năm 2022. Điều này cho thấy mức tăng vốn của các doanh nghiệp đang hoạt động cũng đã giảm đáng kể trong thời gian này.

Thống kê theo từng ngành, lĩnh vực, dữ liệu cho thấy số ngành có doanh nghiệp thành lập mới đang chứng kiến xu hướng tăng và giảm đang ngang bằng nhau. Cụ thể, coó 9/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu là các ngành như: Giáo dục và đào tạo, Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác, Nghệ thuật, vui chơi và giải trí, Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, Dịch vụ lưu trú và ăn uống, Hoạt động dịch vụ khác, Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy, Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác, Thông tin và truyền thông.

Số còn lại là các ngành giảm lượng thanh lập mới chủ yếu tập trung vào các ngành như: Kinh doanh bất động sản, Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, Sản xuất phân phối, điện, nước, gas, Công nghiệp chế biến, chế tạo, Vận tải kho bãi, Xây dựng, Khai khoáng.

Đa phần các doanh nghiệp thành lập mới có quy mô nhỏ (dưới 10 tỷ đồng) với 69.590 doanh nghiệp, chiếm 91,7%. Các doanh nghiệp này chủ yếu thuộc nhóm ngành Dịch vụ với 57.008 doanh nghiệp, chiếm 75,1% tổng số doanh nghiệp thành lập mới. Trong khi đó, nhóm ngành Công nghiệp và Xây dựng có 18.067 doanh nghiệp gia nhập thị trường, chiếm 23,8% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, và khu vực Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ghi nhận 799 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm 1,1% tổng số doanh nghiệp thành lập mới.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp mới trong 6 tháng đầu năm 2023 là 509.870 lao động, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2022 cho thấy số lượng lao động trong các doanh nghiệp mới có sự giảm nhẹ trong thời gian này.

Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 37.676 doanh nghiệp. Con số này giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2022, nhưng vẫn cao hơn 1,4 lần so với mức bình quân của giai đoạn 2018-2022 (26.006 doanh nghiệp). Điều này cho thấy thị trường đầu tư ở Việt Nam đã có bước hồi phục đáng kể mặc dù hứng chịu hậu quả của dịch COVID-19 khá nặng nề.

Trong số 17 lĩnh vực, có 7 lĩnh vực có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng so với cùng kỳ năm 2022, bao gồm: Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, Thông tin và truyền thông, Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác, Giáo dục và đào tạo, Khai khoáng, Kinh doanh bất động sản. Mức tăng trung bình của các lĩnh vực được liệt kê là khoảng 4.2%, trong đó ngành Y tế có số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng mạnh nhất (14,7%) so với cùng kỳ năm trước. Đây là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế sau đại dịch.

Tuy nhiên, trong 10/17 lĩnh vực khác, số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm so với cùng kỳ năm 2022. Những lĩnh vực tiêu biểu trong số này bao gồm Dịch vụ lưu trú và ăn uống, Dịch vụ việc làm; du lịch; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí, Vận tải kho bãi, Sản xuất phân phối, điện, nước, gas, Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, Xây dựng. Mức giảm trung bình của các lĩnh vực này là 7,67%, một con số tương đối cao so với mức tăng của các ngành còn lại. Tuy vậy, số lượng thành lập mới của các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực thuộc nhóm này lại tăng, nên về tổng thể vẫn có sự phát triển tích cực trong nửa đầu năm 2023.

Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Dựa trên số liệu về tình hình doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 6 tháng đầu năm 2023 có thể thấy:

Tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 100.026 doanh nghiệp, tăng 19,7% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2022. Chiếm phần lớn trong số đó (60,2%) là các doanh nghiệp chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh ngắn hạn để tìm kiếm cơ hội phục hồi.

Cụ thể, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 60.172 doanh nghiệp, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong số này, phần lớn đều có thời gian hoạt động ngắn (dưới 5 năm) và đa số tập trung chủ yếu ở quy mô nhỏ (dưới 10 tỷ đồng). Điều này cho thấy những doanh nghiệp mới thành lập, những doanh nghiệp vừa và nhỏ đang trở thành những đối tương có nguy cơ cao bị tổn thương trước sức nặng của nền kinh tế suy thoái toàn cầu.

Trong số các doanh nghiệp quyết định chấm dứt hoạt động, số lượng doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là 31.023 doanh nghiệp, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2022. Số lượng doanh nghiệp giải thể là 8.831 doanh nghiệp, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2022. Các doanh nghiệp giải thể tập trung chủ yếu ở quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, và cũng thuộc nhóm đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mặc dù đã có những ưu đãi và hỗ trợ nhất định của Chính phủ, nhưng việc tập trung vào quản trị và định hướng kinh doanh của các doanh nghiệp này cần được cải thiện trong thời gian tới để giảm thiểu tình trạng này.

Về tổng quan, dựa trên số liệu về tình hình doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 6 tháng đầu năm 2023, chúng ta thấy có sự gia tăng đáng kể về số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và chờ làm thủ tục giải thể. Các doanh nghiệp mới và nhỏ có xu hướng gặp nhiều khó khăn hơn trong giai đoạn đầu hoạt động và có nguy cơ cao đối mặt với việc rút lui khỏi thị trường. Cần có sự quan tâm và hỗ trợ để giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển bền vững.

Trên đây là thống kê về tình hình đăng ký kinh doanh nửa đầu năm 2023dựa trên dữ liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh được Luật Việt An tổng hợp và thống kê.

Quý khách có nhu cầu đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, thay đổi đăng ký đầu tư, thay đổi đăng ký doanh nghiệp hoặc có nhu cầu tư vấn pháp luật doanh nghiệp, đầu tư và các lĩnh vực liên quan, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được tư vấn hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO