Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền trong doanh nghiệp

Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền trong doanh nghiệp, người đại diện theo ủy quyền nhân danh người giao ủy quyền thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giao ủy quyền trong phạm vi, thời hạn được thực hiện đại diện theo ủy quyền bằng văn bản ủy quyền. Người đại diện theo ủy quyền phải thể hiện rõ tính trung thực, cẩn trọng, tốt nhất để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người giao ủy quyền. Người giao ủy quyền phải chịu trách nhiệm liên quan khi thực hiện quyền, nghĩa vụ trong phạm vi của người đại diện theo ủy quyền trước bên thứ ba.

Thành lập công ty

[su_box title=”Điều 15. Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức – Luật doanh nghiệp 2020″ box_color=”#008543″ radius=”1″ class=”dc_box”]

[su_list icon=”https://luatvietan.vn/wp-content/uploads/2017/02/check18_04.png” icon_color=”#028947″]

TN thứ nhất: Nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Hội đồng thành viên và Đại hội đồng cổ đông thực hiện quyền, nghĩa vụ của người ủy quyền. Mọi hạn chế quyền và nghĩa vụ của đại diện theo ủy quyền tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông không có hiệu lực với bên thứ ba.

Người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này. Mọi hạn chế của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty tương ứng tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba.

TN thứ hai: Người đại diện theo ủy quyền trong quyền hạn và nghĩa vụ của mình phải thể thể hiện rõ tính trung thực, cẩn trọng, tốt nhất bảo về quyền lợi ích hợp pháp cho người ủy quyền.

Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; thực hiện quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông cử đại diện.

TN thứ ba: Người đại diện theo ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước người  giao ủy quyền và người ủy quyền phải chịu trách trước bên thứ ba phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền.

Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, thành viên, cổ đông cử đại diện do vi phạm trách nhiệm quy định tại Điều này. Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông cử đại diện chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền.

[/su_list]

[/su_box]

Công ty tư vấn luật Việt An -Hãng luật tư vấn chuyên sâu pháp luật kinh doanh, doanh nghiệp: Thành lập công ty, bảo hộ thương hiệu, tư vấn các vấn đề tranh chấp thương mại, tư vấn đầu tư, tư vấn thuế, dịch vụ kế toán…!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Luật doanh nghiệp 2020

  Luật doanh nghiệp 2020

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO