Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền trong doanh nghiệp

Tải văn bản

Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền trong doanh nghiệp, người đại diện theo ủy quyền nhân danh người giao ủy quyền thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giao ủy quyền trong phạm vi, thời hạn được thực hiện đại diện theo ủy quyền bằng văn bản ủy quyền. Người đại diện theo ủy quyền phải thể hiện rõ tính trung thực, cẩn trọng, tốt nhất để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người giao ủy quyền. Người giao ủy quyền phải chịu trách nhiệm liên quan khi thực hiện quyền, nghĩa vụ trong phạm vi của người đại diện theo ủy quyền trước bên thứ ba.

Thành lập công ty

Điều 15. Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức - Luật doanh nghiệp 2020

TN thứ nhất: Nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Hội đồng thành viên và Đại hội đồng cổ đông thực hiện quyền, nghĩa vụ của người ủy quyền. Mọi hạn chế quyền và nghĩa vụ của đại diện theo ủy quyền tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông không có hiệu lực với bên thứ ba.

Người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này. Mọi hạn chế của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty tương ứng tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba.

TN thứ hai: Người đại diện theo ủy quyền trong quyền hạn và nghĩa vụ của mình phải thể thể hiện rõ tính trung thực, cẩn trọng, tốt nhất bảo về quyền lợi ích hợp pháp cho người ủy quyền.

Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; thực hiện quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông cử đại diện.

TN thứ ba: Người đại diện theo ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước người  giao ủy quyền và người ủy quyền phải chịu trách trước bên thứ ba phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền.

Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, thành viên, cổ đông cử đại diện do vi phạm trách nhiệm quy định tại Điều này. Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông cử đại diện chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền.

Công ty tư vấn luật Việt An -Hãng luật tư vấn chuyên sâu pháp luật kinh doanh, doanh nghiệp: Thành lập công ty, bảo hộ thương hiệu, tư vấn các vấn đề tranh chấp thương mại, tư vấn đầu tư, tư vấn thuế, dịch vụ kế toán…!

Mục lục

Ẩn

  CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

  Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

  Luật sư Đầu tư nước ngoài: 09 13 380 750

  Luật sư Doanh nghiệp: 09 79 05 77 68

  Luật sư Sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08

  Email: info@luatvietan.vn

  Dịch vụ kế toán - thuế: 09 888 567 08

  Luật sư tư vấn Giấy phép: 0966 83 66 08

  Tư vấn hợp đồng: 09 88 17 18 06

  Email: saigon@luatvietan.vn

  Dong Van Thuc Viet An home

  Skype - Tiếng Việt

  Hotline: 09 33 11 33 66 (Ms.Ha) (Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat)

  English: (+84) 9 61 67 55 66 (Mr. Thuc) (Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat)

  Skype - English

  Luật doanh nghiệp 2020

  Khong phải chưng minh

  Các hành vi bị cấm theo Luật doanh nghiệp 2020

   Luật doan nghiệp 2020 các hành vi bị cấm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định chi tiết tại Điều 16. Phía các cơ quan có thẩm quyền
  Tư vấn doanh nghiệp

  Đặt tên doanh nghiệp hay và đúng quy định của pháp luật

  Cùng với việc lên kế hoạch kinh doanh, kế hoạch về vốn và chiến lược kinh doanh, tổ chức nhân sự thì các vấn đề pháp lý doanh nghiệp cũng vô cùng quan
  Tư vấn doanh nghiệp

  Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân

  Theo Điều 188, Luật doanh nghiệp 2020, Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về
  Chuyển vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam

  Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

  Khi đất nước đang trên con đường hội nhập và phát triển mạnh mẽ thì những ứng dụng và dịch vụ công ích ngày càng cấp thiết cần được xây dựng và
  Quyen nghia vu Ls

  Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền trong doanh nghiệp

  Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền trong doanh nghiệp, người đại diện theo ủy quyền nhân danh người giao ủy quyền thực hiện quyền, nghĩa vụ
  CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

  Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

  Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

  Mã số thuế: 0102392370

  Thông báo bộ công thương