Chi phí thành lập công ty

Chi phí thành lập công ty là các khoản phí, lệ phí mà người thành lập công ty phải đóng cho nhà nước theo quy định và chi phí liên quan để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và hoàn thiện thủ tục thành lập công ty. Chi phí này có thể được thay đổi theo quy định pháp luật tại từng thời điểm ban hành. Trong bài viết sau đây, Luật Việt sẽ tổng hợp các quy định liên quan đến chi phí thành lập công ty theo quy định hiện hành.

Thành-lập-công-ty

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đầu tư năm 2020.
 • Luật Doanh nghiệp năm 2020.
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Các hình thức thành lập công ty

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, công ty mới được thành lập có thể được tồn tại dưới dạng hình thức sau:

 • Công ty cổ phần;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn (một thành viên hoặc 2 thành viên trở lên);
 • Công ty hợp danh;
 • Doanh nghiệp tư nhân;

Những khoản chi phí cần nộp khách hàng khi thành lập doanh nghiệp

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp nộp tại Sở Kế hoạch và đầu tư

 • Theo quy định tại Điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp phải nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ thành lập công ty. Theo quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC, lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp là 100.000 đồng/lần.
 • Hình thức: Người thành lập doanh nghiệp nộp lệ phí trực tiếp bằng dịch vụ thanh toán điện tử.
 • Lưu ý: Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trực tuyến, doanh nghiệp đăng ký thành lập công ty sẽ được miễn lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, theo đó doanh nghiệp chỉ cần nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định dưới đây.

Phí Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, trong thời hạn 30 ngày, doanh nghiệp phải tiến hành công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Mức phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Thông tư 47/2019/TT-BTC là 100.000 đồng.

Chi phí khắc con dấu doanh nghiệp

Hiện nay, tùy vào từng đơn vị mà có mức giá khác nhau. Chi phí phụ thuộc vào đơn vị cung cấp dịch vụ khắc dấu, loại con dấu theo yêu cầu của doanh nghiệp. Mức giá cho dấu tròn công ty dao động từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Dấu chức danh của Giám đốc, chủ tịch…. từ 70.000 đồng đến 150.000 đồng.

Chi phí làm biển công ty

Tùy vào từ đơn vị làm biển mà có mức giá khác nhau. Trên thị trường mức giá giao động khác nhau từ 300.000 đồng đến 1.500.000 đồng tùy vào chất liệu, kích thước biển hiệu.

Phí mua chữ ký số (Token)

Chữ ký số là dạng USB được mã hóa dùng thay cho chữ ký và con dấu của người đại diện theo pháp luật để ký tên lên tờ khai hoặc thao tác khác trên mạng nhằm xác định mọi thao tác là của doanh nghiệp. Doanh nghiệp liên hệ với nhà cung cấp chữ ký số như Viettel, Vina, Vinca…. để mua thiết bị Chữ ký số.

Chi phí phụ thuộc vào nhà cung cấp và số năm sử dụng dịch vụ. Chữ ký số 03 năm sử dụng giao động từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Mở tài khoản ngân hàng và nộp thông báo tài khoản ngân hàng

Doanh nghiệp phải mở tài khoản ngân hàng để giao dịch và dùng để nộp thuế theo quy định bắt buộc hiện nay. Thủ tục mở tài khoản không mất phí. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần đảm bảo số dư trong tài khoản tối thiểu là 1.000.000 đồng.

Kê khai và nộp lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài căn cứ vào số vốn điều lệ công ty và chia thành hai mức sau:

 • Vốn điều lệ từ dưới 10 tỷ, lệ phí môn bài là 2.000.000 đồng/năm.
 • Vốn điều lệ trên 10 tỷ, lệ phí môn bài là 3.000.000 đồng/năm.

Ngoài ra, dựa trên thời điểm thành lập công ty, mức thuế phải nộp tính theo năm được quy định như sau:

 • Doanh nghiệp mới thành lập trong 6 tháng đầu năm: Nộp mức lệ phí môn bài cả năm.
 • Doanh nghiệp thành lập trong 6 tháng cuối năm (Thành lập từ ngày 1/7 đến 31/12) thì năm đầu tiên (năm thành lập) nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.
 • Nếu công ty có ngày cấp phép kinh doanh và ngày hoạt động khác nhau thì hãy lưu ý rằng mức thuế môn bài được tính từ ngày cấp phép. Hãy lưu ý và tính toán chính xác để đóng đúng mức phí và thời gian thu thuế trong năm.

Lưu ý:

 • Theo quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp trong năm đầu tiên thành lập được miễn lệ phí môn bài năm trong năm đầu thành lập.
 • Căn cứ theo Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định, đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn thuế môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Phát hành hóa đơn điện tử – Hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Hồ sơ thành lập công ty

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp Việt Nam được hướng dẫn bởi Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ thành các loại hình công ty có những tài liệu chung sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Dự thảo Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông / thành viên;
 • Bản sao các giấy tờ tư cách pháp lý của cá nhân/ tổ chức đứng ra thành lập công ty, người đại diện pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập (Bản sao giấy tờ pháp lý phải được hợp pháp hóa lãnh sự);
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An thực hiện thủ tục (trường hợp sử dụng dịch vụ thành lập công ty của Luật Việt An).
 • Tài liệu khác được cụ thể hóa theo từng loại hình công ty và từng trường hợp đặc biệt.

Quy trình thành lập công ty

Bước 1: Nộp bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Chủ sở hữu tiến hành nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời gian xử lý: 03 ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Trong trường hợp từ chối, cơ quan đăng ký kinh sẽ nêu rõ lý do trong văn bản trả lời gửi cho doanh nghiệp dịch vụ thuế.

Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Công bố nội dung thông tin doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai và phải nộp phí theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Khắc dấu của doanh nghiệp

Doanh nghiệp tự quyết định mẫu dấu, mẫu biển và quản lý theo quy định nội bộ.

Bước 4: Xin các giấy phép con liên quan

Bước 5: Thủ tục sau thành lập

Doanh nghiệp mới thành lập phải làm biển công ty, mở tài khoản ngân hàng , kê khai thuế môn bài, mua chữ ký số, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng

Đây là các dịch vụ sau thành lập doanh nghiệp Luật Việt An có cung cấp và doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện đầy đủ trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh để đáp ứng các quy định của pháp luật. Luật Việt An cung cấp gói tư vấn, hỗ trợ thành lập công ty bao gồm toàn bộ các quy tình trên, đồng thời cung cấp các dịch vụ gắn liền với hoạt động doanh nghiệp như kê khai thuế, tư vấn xây dựng thương hiệu, tư vấn hoạt động pháp lý công ty.

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu hoặc cần được tư vấn pháp luật liên quan đến thành lập công ty, chi phí thành lập công ty, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hướng dẫn cụ thể nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO