Chuyển nhượng công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Khi tiến hành các hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, nhà đầu tư phải tiến hành việc góp vốn vào công ty để sử dụng cho mục đích kinh doanh. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó nhà đầu tư có thể tiến hành việc toàn bộ hoặc một phần vốn góp cho cá nhân/tổ chức khác. Khi tiến hành việc chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư trong nước công ty tiến hành việc chuyển nhượng thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Bài viết này, Luật Việt An chỉ đưa ra ý kiến pháp lý về việc chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài.

Cơ sở pháp lý:

 • Biểu cam kết WTO;
 • Luật Đầu tư năm 2020;
 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021.

Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng vốn

Khi chủ sở hữu/thành viên/cổ đông của công ty có vốn đầu tư nước ngoài tiến hành việc chuyển nhượng vốn góp/cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng vốn cần lưu ý các điều kiện sau:

Nguyên tắc áp dụng danh mục điều kiện tiếp cận thị trường

Theo qui định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận đối với nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy, nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cần ra soát và kiểm tra lại các ngành nghề của công ty. Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận bao gồm:

 • Danh mục A: Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 • Danh mục B: Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng

Điều kiện tiếp cận thị trường bao gồm:

 • Tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;
 • Hình thức đầu tư;
 • Phạm vi hoạt động đầu tư;
 • Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;
 • Điều kiện khác theo qui định tại các văn bản luật chuyên ngành hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Quy trình thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn cho Nhà đầu tư nước ngoài

Để tiến hành việc chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công ty cần thực hiện các thủ tục sau:

 • Đăng ký mua cổ phần/phần vốn góp
 • Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sau đây, Luật Việt An xin chi tiết từng thủ tục như sau:

Bước 1: Đăng ký mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Hồ sơ đăng ký mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; ngành, nghề kinh doanh; danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông sáng lập, danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có); tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trước và sau khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; giá trị giao dịch dự kiến của hợp đồng góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; thông tin về dự án đầu tư của tổ chức kinh tế (nếu có);
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp: Hộ chiếu (nếu là cá nhân); Giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu tương đương và Hộ chiếu của người được ủy quyền quản lý phần vốn tại Việt Nam (nếu là tổ chức);
 • Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông hoặc thành viên của tổ chức kinh tế đó;
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp nếu tổ chức kinh tế đó có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới và xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trừ tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được thành lập theo quy định của Chính phủ.
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính.

Trình tự, thủ tục: Nếu việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu và hình thức đầu tư phù hợp với Biểu cam kết và pháp luật Việt Nam thì trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 2: Thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp và thay đổi cổ đông, thành viên, chủ sở hữu

Tùy theo từng loại hình doanh nghiệp công ty tiến hành các thủ tục thành đổi nội dung đăng ký kinh doanh có liên quan như: thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên, thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Quý Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Luật Việt An để được hướng dẫn chi tiết hơn.

Bước 3: Điều chnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư;
 • Quyết định của Chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh việc chuyển nhượng phần vốn góp;
 • Bản sao Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư như Hộ chiếu (nếu là cá nhân); Giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu tương đương (nếu là tổ chức) và Hộ chiếu của người đại diện quản lý vốn tại Việt Nam;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã điều chỉnh các thông tin liên quan đến việc chuyển nhượng vốn;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp;
 • Giấy ủy quyền cho Việt An thay mặt thực hiện thủ tục.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: 10 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ hợp lệ.

Dịch vụ của công ty luật Việt An liên quan đến việc chuyển nhượng vốn công ty nước ngoài

 • Tư vấn điều kiện chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài như: tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; điều kiện kinh doanh các ngành nghề; hình thức đầu tư….;
 • Tư vấn lựa chọn loại hình công ty phù hợp cho nhà đầu tư sau khi nhận chuyển nhượng vốn: Công ty TNHH hay Công ty cổ phần;
 • Tư vấn thủ tục thanh toán tiền chuyển nhượng vốn;
 • Tư vấn hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu cần thiết để thực hiện các nội dung điều chỉnh giấy phép;
 • Đại diện nhà đầu tư làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam trong quá trình thực hiện thủ tục điều chỉnh các loại giấy phép.
Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO