09 33 11 33 66
info@luatvietan.vn
Email: info@luatvietan.vn

Đăng ký nhãn hiệu tại Brazil

Brazil là một quốc gia có thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên. Là một quốc gia có hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển mạnh và tính sáng tạo của Nam Mỹ, đăng ký nhãn hiệu đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp và cá nhân tại đây. Cùng tìm hiểu về quy trình, lệ phí đăng ký nhãn hiệu tại Brazil qua bài viết sau đây của Luật Việt An.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu công nghiệp năm 1996, sửa đổi lần cuối năm 2021.

Đăng ký nhãn hiệu tại Brazil

Lệ phí đăng nhãn hiệu tại Brazil

Về tổng quan, khi tính thông suốt quá trình gồm các lệ phí thủ tục:

 • Phí nộp đơn của chính phủ Brazil là 415 đô la Brazil (85 đô la Mỹ) cho mỗi đơn đăng ký, mỗi nhóm.
 • Phí đăng ký của chính phủ Brazil là 745 đô la Brazil (150 đô la Mỹ) cho mỗi đơn đăng ký, mỗi nhóm. Việc thanh toán cho phí cấp giấy chứng nhận chỉ phát sinh sau khi nhãn hiệu đã được cấp.
 • Phí gia hạn của chính phủ Brazil là khoảng 1,065 đô la Brazil (220 đô la Mỹ) mỗi đơn đăng ký, mỗi nhóm

Trên thực tế, lệ phí này chưa bao gồm phí đại diện sở hữu trí tuệ của các đơn vị đại diện. Theo quy định, người nộp đơn nước ngoài buộc phải thông qua đại diện sở hữu trí tuệ hợp pháp tại Brazil để thực hiện thủ tục nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

Lệ phí này thương được chia ra theo các gói dành cho cá nhân và doanh nghiệp. Theo dữ liệu được các đại điện sở hữu trí tuệ tại Brazil cung cấp, chúng tôi tổng hợp một số bảng giá tham khảo trung bình sau:

Phí nộp đơn

Đối với cá nhân

Nhóm thứ Phí dịch vụ Lệ phí nhà nước Tổng cộng
1 200 38 238
2 175 38 213
3 150 38 188
4 150 38 188

Đơn vị: USD

Đối với pháp nhân – doanh nghiệp

Nhóm thứ Phí dịch vụ Lệ phí nhà nước Tổng cộng
1 200 75 275
2 175 75 250
3 150 75 225
4 150 75 225

Đơn vị: USD

Phí đăng ký cuối cùng

Phí đăng ký cuối cùng hay phí cấp văn bằng bảo hộ được thanh toán sau khi kết thúc thủ tục đăng ký cho mỗi nhóm là 90 USD (60 USD lệ phí nhà nước và 30 USD phí dịch vụ) đối với cá nhân và 190 USD (160 USD lệ phí nhà nước và 30 USD phí dịch vụ) đối với pháp nhân. Tỷ giá thay đổi theo từng thời điểm. Sự thay đổi mức phí nhà nước có thể tăng do quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ Brazil INPI.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Brazil

Một bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Brazil cần chuẩn bị bao gồm:

 • Đơn đăng ký nhãn hiệu, bao gồm các thông tin cơ bản về tên và địa chỉ của chủ sở hữu, biểu trưng hoặc tên nhãn hiệu, danh mục sản phẩm và/hoặc dịch vụ liên quan đến nhãn hiệu.
 • Mẫu nhẫn hiệu.
 • Giấy ủy quyền cho tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu.
 • Các tài liệu cần thiết khác.

Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Brazil

Để đăng ký nhãn hiệu tại Brazil, Quý khách cần thực hiện các bước sau đây:

 1. Tra cứu nhãn hiệu.
 2. Chuẩn bị tài liệu theo yêu cầu.
 3. Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Brazil trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống E-Marcas của cục.
 4. Nộp lệ phí đăng ký.
 5. Thẩm định hình thức: Cục Sở hữu trí tuệ Brazil sẽ kiểm tra đơn đăng ký để đảm bảo tính hợp lệ và đủ điều kiện, ra thông báo yêu cầu điều chỉnh trong trường hợp hồ sơ chưa hoàn thiện.
 6. Công bố trên Công báo chính thức của cục (Revista Propriedade Industrial; RPI) trong vòng 30 ngày kể từ có quyết định thẩm định hình thức. Việc công báo được thực hiện để lấy ý kiến và phản đối của các bên thứ ba trong vòng 60 ngày kể từ ngày công báo.
 7. Thẩm định nội dung: INPI sẽ xem xét các phản đối được đệ trình. Nếu không có phản đối nào được nộp, INPI sẽ bắt đầu điều tra kỹ lưỡng đơn đăng ký và xác định xem đơn đăng ký đó có đủ điều kiện để đăng ký nhãn hiệu Brazil hay không. Đăng ký nhãn hiệu trước đây ở Brazil cũng được kiểm tra. Thời hạn thẩm định nội dung được quy định là trong vòng 18 tháng kể từ ngày nộp đơn.
 8. Cấp văn bẳng bảo hộ hoặc từ chối: Nếu không có ý kiến ​​phản đối nào được đệ trình cũng như không tồn tại các đăng ký nhãn hiệu trước đó tương tự đến mức gây nhầm lẫn hoặc các cơ sở tuyệt đối khác để từ chối, thì Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sẽ được cấp trong vòng từ 60-90 ngày tính từ ngày ra quyết định đồng ý cấp văn bẳng bảo hộ.

Điều kiện: Sau khi INPI công bố quyết định đồng ý cấp văn bẳng bảo hộ, người nộp đơn có 60 ngày để thanh toán phí đăng ký cuối cùng. Thời hạn này có thể gia hạn tối đa thêm 30 ngày kèm theo một khoản phí bổ sung cho việc nộp muộn. Nếu lệ phí không được thanh toán, đơn đăng ký sẽ bị tuyên bố hủy bỏ.

Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối đăng ký, INPI sẽ không liên hệ với người nộp đơn. Công báo RPI hàng tuần là nơi INPI công bố các thay đổi đối với trạng thái của đơn đăng ký, yêu cầu thanh toán chi phí bổ sung và yêu cầu cung cấp thêm tài liệu. Vì vậy, cần phải thường xuyên xem lại công báo hàng tuần.

Thời gian xử lý hồ sơ: khoảng 18 tháng kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được cấp kèm một đăng ký số để tra cứu trên cổng thông tin của INPI.

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu đã đăng ký tại Brazil là 10 năm kể từ ngày đăng ký, được gia hạn không giới hạn số lần cứ sau 10 năm và phải được gia hạn trong vòng một năm trước khi hết hạn. Đơn xin gia hạn phải được nộp 6 tháng trước ngày hết hạn hoặc 6 tháng sau ngày hết hạn với điều kiện phải thanh toán khoản phụ phí tương ứng.

Yêu cầu sử dụng

Nếu nhãn hiệu Brazil không được sử dụng trong vòng 5 năm sau khi cấp, nó có thể bị yêu cầu hủy bỏ.

Một số câu hỏi liên quan đến đăng ký nhãn hiệu tại Brazil

Người Việt Nam có thể đăng ký nhãn hiệu tại Brazil bằng phương thức nào?

Đối với người nộp đơn nước ngoài, pháp luật Brazil cũng tương tự pháp luật Việt Nam quy định họ phải nộp đơn thông qua đại diện sở hữu trí tuệ đã đăng ký hợp pháp tại Brazil để tiến hành thủ tục nộp đơn.

Người nộp đơn sẽ tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Brazil (INPI) chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp. Các hình thức nộp đơn tại INPI hiện hành sử dụng:

 • Cổng thông tin trực tuyến qua hệ thống nộp đơn E-marcas. Khi đó, người nộp đơn phải có tài khoản được đăng ký trên hệ thống;
 • Nộp trực tiếp tại INPI. Thủ tục sẽ không được coi là đã nhận cho đến khi thanh toán phí tương ứng được thực hiện.
 • Ngoài ra, Brazil là thành viên của hệ thống Madrid – WIPO do vậy người nộp đơn có thể sử dụng hệ thống nộp đơn thông qua Madrid.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Brazil của Công ty luật Việt An

 • Tư vấn cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu tại Brazil.
 • Tư vấn cách thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Brazil: tư vấn cách thức xác lập quyền đối với nhãn hiệu tại các nước trên thế giới vì tùy thuộc vào luật pháp của mỗi nước quy định quyền đối với nhãn hiệu phát sinh thông qua đăng ký hay sử dụng nhãn hiệu.
 • Đánh giá hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và khả năng vi phạm các quyền nhãn hiệu tại Brazil.
 • Hỗ trợ theo dõi, đại diện giải quyết các phản đối và phản hồi với đại diện sở hữu trí tuệ thực hiện thủ tục tại Brazil.
 • Thực thi các quyền nhãn hiệu đang được bảo hộ: điều tra, giám sát, thương lượng, hòa giải, khởi kiện ra tòa hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khác xử lý xâm phạm tại Brazil.

Quý khách có nhu cầu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Brazil, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật
  TS.LS. Đỗ Thị Thu Hà
  TS.LS. Đỗ Thị Thu Hà
  09 33 11 33 66 (Zalo, Viber, Whatsapp)
  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 33 11 33 66
  luatsuphiabac@vietanlaw.vn
  Luật sư tư vấn Luật Việt An
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 67 55 66
  Luật sư Đồng Văn Thức
  Luật sư Đồng Văn Thức
  09 61 67 55 66 (Zalo, Viber, Whatsapp)
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO