Đăng ký sáng chế tại Pháp (France)

Số lượng đơn đăng ký sáng chế tại Pháp được nộp khá nhiều mỗi năm, ước tính số lượng đơn đăng ký sáng chế rơi vào khoảng 5.000 – 10.000 mỗi năm. Phần lớn đơn đăng ký đến từ các cá nhân và doanh nghiệp trong nước Pháp. Tuy nhiên, cũng có một số lượng đáng kể đơn đăng ký từ các quốc gia khác, đặc biệt là các nước châu Âu và Hoa Kỳ. Các lĩnh vực chủ yếu để đăng ký sáng chế tại Pháp bao gồm dược phẩm, công nghệ sinh học, hóa học, cơ khí, điện tử và công nghệ thông tin. Pháp có nhiều lĩnh vực có thể coi là ưu thế để phát triển các sáng chế khác. Ví dụ trong lĩnh vực dược phẩm, Pháp là nước có truyền thống lâu đời trong việc nghiên cứu và phát triển dược phẩm, Pháp hiện đã có rất nhiều công ty dược phẩm lớn và các viện nghiên cứu hàng đầu. Vì vậy, các sáng chế trong lĩnh vực này thường liên quan đến thuốc mới, phương pháp điều trị, thiết bị y tế và công nghệ sinh học. Pháp còn là một trong những quốc gia hàng đầu về công nghệ hàng không và vũ trụ, với các công ty như Airbus và Safran. Các sáng chế trong lĩnh vực này bao gồm máy bay, vệ tinh, động cơ, hệ thống điều khiển và vật liệu mới. Pháp có một ngành công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông phát triển mạnh mẽ, với các công ty như Dassault Systèmes và Orange. Các sáng chế trong lĩnh vực này bao gồm phần mềm, phần cứng, mạng, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo. Ngành công nghiệp ô tô của Pháp là một trong những ngành lớn nhất ở châu Âu, với các công ty như Renault và Peugeot. Các sáng chế trong lĩnh vực này bao gồm xe điện, xe tự lái, hệ thống an toàn và vật liệu mới. Vì vậy, có rất nhiều doanh nghiệp mở rộng phạm vi kinh doanh tại Pháp có nhu cầu đăng ký sáng chế, Luật Việt An xin hướng dẫn quý khách hàng sơ bộ thủ tục đăng ký sáng chế tại Pháp qua bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ

Khái quát chung về sáng chế tại Pháp

Đăng ký sáng chế tại Pháp (France)

Khái niệm về sáng chế tại Pháp

Bằng sáng chế là một quyền sở hữu trí tuệ cấp cho chủ sở hữu quyền độc quyền hạn chế các hành vi vi phạm của cá nhân hoặc tổ chức khác đối với sáng chế của mình như sản xuất, sử dụng hoặc bán phát minh của họ trong một khoảng thời gian giới hạn thường là trong vòng 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Quyền độc quyền này được cấp để đổi lấy việc công khai phát minh trong đơn xin cấp bằng sáng chế.

Các loại bằng sáng chế tại Pháp

 • Bằng sáng chế phát minh (Brevet d’invention): Được cấp cho các phát minh mới có bước sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp, mức độ bảo vệ của bằng này cao hơn so với chứng chỉ tiện ích và các yêu cầu quy trình kiểm tra cũng chặt chẽ hơn.
 • Chứng chỉ tiện ích (Certificat d’utilité): Được cấp cho các phát minh mới có thể áp dụng trong công nghiệp nhưng không yêu cầu độ sáng tạo cao. Quy trình để đăng ký đơn giản và nhanh hơn so với bằng sáng chế phát minh, nhưng với thời gian bảo hộ ngắn hơn chỉ trong vòng 6 năm.

Điều kiện đăng ký sáng chế tại Pháp

 • Tính mới: Sáng chế phải mới và không thuộc phạm vi kỹ thuật trước đó tức sáng chế đó chưa được công bố trước ngày nộp đơn.
 • Bước sáng tạo: Sáng chế không được rõ ràng và mô tả cụ thể đối với một người có chuyên môn trong lĩnh vực này.
 • Ứng dụng công nghiệp: Sáng chế phải có khả năng được tạo ra hoặc sử dụng trong bất kỳ loại hình công nghiệp nào.

Tra cứu sáng chế tại Pháp (France)

Cơ sở dữ liệu INPI

Viện Sở hữu Công nghiệp Quốc gia (INPI) là văn phòng cấp bằng sáng chế chính thức của Pháp cung cấp cơ sở dữ liệu một cách toàn diện nhất về các bằng sáng chế của Pháp. Người dùng có thể tìm kiếm bằng từ khóa, tên người nộp đơn, tên người phát minh, số bằng sáng chế hoặc ngày công bố. Người dùng có thể truy cập đường dẫn sau:

https://bases-brevets.inpi.fr/en

Wipo Inspire

Đây là cơ sở dữ liệu toàn cầu bao gồm thông tin bằng sáng chế từ nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả Pháp. Người dùng có thể tìm kiếm bằng sáng chế của Pháp bằng cách nhập các từ khóa hoặc số bằng sáng chế có liên quan. Truy cập WIPO INSPIRE tại đây: https://inspire.wipo.int/auspat

Espacenet

Đây là cơ sở dữ liệu trực tuyến miễn phí do Văn phòng Sáng chế Châu Âu (EPO) cung cấp, cho phép chủ đơn tìm kiếm bằng sáng chế và đơn xin cấp bằng sáng chế từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả Pháp. Người dùng có thể tìm kiếm bằng nhiều tiêu chí khác nhau như từ khóa, tên người nộp đơn, tên nhà phát minh và mã phân loại. Người dùng có thể truy cập đường dẫn sau đây: https://worldwide.espacenet.com/

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Pháp (France)

 • Đơn xin cấp bằng sáng chế: Mẫu đơn này bao gồm các thông tin như tên của sáng chế, tên và địa chỉ của (các) nhà phát minh và (các) người nộp đơn, và ngày nộp đơn.
 • Bản mô tả: Đây là phần mô tả chi tiết về sáng chế của chủ đơn, bao gồm bối cảnh, lĩnh vực kỹ thuật, các vấn đề mà nó giải quyết và cách thức hoạt động của nó. Chủ đơn phải cung cấp đủ chi tiết để một người có chuyên môn trong lĩnh vực này có thể hiểu và tái tạo lại sáng chế. Thông tin thường bao gồm các phần sau:
  • Tên của sáng chế
  • Lĩnh vực kỹ thuật
  • Nghệ thuật nền
  • Tóm tắt sáng chế
  • Mô tả ngắn gọn về các bản vẽ (nếu có)
  • Mô tả chi tiết về sáng chế
  • Khả năng ứng dụng công nghiệp
 • Các yêu cầu bảo hộ: Đây là danh sách các yêu cầu được đánh số để xác định phạm vi bảo hộ cho sáng chế của mình. Các yêu cầu bảo hộ là phần quan trọng nhất của đơn xin cấp bằng sáng chế, vì chúng xác định phạm vi quyền độc quyền của chủ đơn.
 • Bản vẽ (nếu có): Nếu sáng chế của chủ đơn có thể được minh họa thì cần cung cấp các bản vẽ để giúp làm rõ phần mô tả.
 • Tóm tắt: Bản tóm tắt ngắn gọn về sáng chế, thường khoảng 150 từ hoặc ít hơn.
 • Tài liệu ưu tiên (nếu có): Nếu chủ đơn đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho cùng một sáng chế ở một quốc gia khác trong vòng 12 tháng qua, chủ đơn có thể yêu cầu quyền ưu tiên.
 • Giấy ủy quyền (nếu có): Nếu chủ đơn nộp đơn thông qua đại diện sáng chế cần cung cấp giấy ủy quyền cho họ thay mặt chủ đơn.
 • Các tài liệu khác (nếu có): Tùy thuộc vào trường hợp của chủ đơn, chủ đơn có thể cần nộp các tài liệu khác, chẳng hạn như hợp đồng chuyển nhượng nếu người nộp đơn không phải là nhà phát minh, hoặc bản tuyên bố về quyền tác giả.

Đăng ký sáng chế tại Pháp thông qua hệ thống PCT

Hiệp ước Hợp tác Bằng sáng chế (PCT) là một hệ thống quốc tế cho phép chủ đơn nộp một đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế duy nhất để được bảo hộ ở nhiều quốc gia. Dưới đây là cách chủ đơn có thể đăng ký bằng sáng chế thông qua hệ thống PCT:

Điều kiện để đăng ký

 • Hệ thống PCT dành cho công dân và cư dân của tất cả các quốc gia thành viên, bao gồm Pháp.
 • Chủ đơn cũng có thể nộp đơn PCT nếu chủ đơn không phải là cư dân hoặc công dân của quốc gia thành viên, nhưng có nhà sáng chế là cư dân hoặc công dân của quốc gia thành viên.

Quy trình xử lý hồ sơ

 • Nộp đơn: Chủ đơn nộp một đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế duy nhất với văn phòng bằng sáng chế quốc gia hoặc khu vực (hoạt động với tư cách là Văn phòng Tiếp nhận) hoặc trực tiếp với Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) trong vòng một năm kể từ ngày nộp đơn quốc gia đầu tiên.
 • Tìm kiếm quốc tế: WIPO tiến hành tìm kiếm quốc tế để xác định các sáng chế trước có liên quan (sáng chế hiện có) có thể ảnh hưởng đến đơn xin cấp bằng sáng chế của chủ đơn. Báo cáo tìm kiếm này giúp chủ đơn đánh giá khả năng cấp bằng sáng chế cho sáng chế của mình.
 • Công bố: WIPO công bố đơn quốc tế của chủ đơn 18 tháng sau ngày nộp hoặc ngày ưu tiên (ngày nộp đơn quốc gia đầu tiên), tùy theo thời điểm nào muộn hơn. Điều này khiến sáng chế của chủ đơn được công khai.
 • Giai đoạn quốc gia: Chủ đơn có 30 tháng kể từ ngày ưu tiên để bước vào “giai đoạn quốc gia” bằng cách nộp đơn xin cấp bằng sáng chế ở bất kỳ quốc gia thành viên PCT nào mà chủ đơn muốn tìm kiếm sự bảo hộ bằng sáng chế. Sau đó, mỗi văn phòng quốc gia sẽ tiến hành quá trình thẩm định riêng để xác định xem có cấp bằng sáng chế hay không.

Lợi ích của việc sử dụng hệ thống PCT

 • Quy trình đơn giản: Chủ đơn nộp một đơn duy nhất và trì hoãn việc nộp đơn quốc gia trong tối đa 30 tháng, cho chủ đơn thời gian để đánh giá khả năng cấp bằng sáng chế và đảm bảo tài trợ.
 • Tiết kiệm chi phí: Phí nộp đơn thường thấp hơn so với việc nộp các đơn xin cấp bằng sáng chế quốc gia riêng biệt ban đầu.
 • Tìm kiếm tập trung: Báo cáo tìm kiếm quốc tế cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về khả năng cấp bằng sáng chế cho sáng chế của chủ đơn.

Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Pháp của Công ty luật Việt An

 • Thực hiện việc tra cứu và thông báo cho quý khách hàng bằng văn bản kết quả tra cứu sáng chế tại Pháp;
 • Soạn thảo hồ sơ và thay mặt chủ sở hữu sáng chế trực tiếp nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ nộp đơn đăng ký sáng chế tại Pháp;
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn đăng ký sáng chế tại Pháp;
 • Hỗ trợ theo dõi, đại diện giải quyết các phản đối và phản hồi với đại diện sở hữu trí tuệ thực hiện thủ tục tại Pháp.
 • Nhận các công văn, Giấy chứng nhận và bàn giao cho khách hàng (nếu có).

Quý khách có nhu cầu nộp đơn đăng ký sáng chế tại Pháp, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO