Dịch vụ xin cấp giấy phép tổ chức triển lãm

Hiện nay, nhu cầu tổ chức các triển lãm nhằm giao lưu, trao đổi kiến thức ngày càng tăng. Tuy nhiên, do nhiều tổ chức, cá nhân chưa hiểu rõ được các quy định của pháp luật nên vẫn gặp khó khăn trong việc xin cơ quan nhà nước cấp giấy phép tổ chức triển lãm. Hiểu được điều này, Luật Việt An sẽ giới thiệu dịch vụ xin cấp giấy phép tổ chức triển lãm trong bài viết dưới đây.

Triển lãm là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 23/2019/NĐ-CP, triển lãm được định nghĩa là việc tổ chức trưng bày tác phẩm, hiện vật, tài liệu tập trung trong một thời gian, tại một không gian nhất định theo các hình thức khác nhau, bằng các phương tiện kỹ thuật khác nhau nhằm mục đích giới thiệu, công bố, phổ biến trong xã hội, cộng đồng.

Khái quát thủ tục xin cấp giấy phép tổ chức triển lãm

Thông tin Nội dung chi tiết
Thủ tục chính cần thực hiện – Xin Giấy phép tổ chức triển lãm

– Thông báo tổ chức triển lãm

Cơ quan có thẩm quyền Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép đối với:

– Triển lãm do các tổ chức ở Trung ương đưa ra nước ngoài;

– Triển lãm do tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài tổ chức tại Việt Nam;

– Triển lãm do các tổ chức thuộc 02 tỉnh, thành phố trở lên liên kết đưa ra nước ngoài.

– Triển lãm mỹ thuật có quy mô toàn quốc, khu vực do các cơ quan Trung ương tổ chức;

– Triển lãm mỹ thuật Việt Nam do tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài tổ chức;

– Triển lãm mỹ thuật nước ngoài tại Việt Nam do tổ chức Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài tại Việt Nam tổ chức;

– Đưa tác phẩm mỹ thuật Việt Nam ra nước ngoài triển lãm mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp phép đối với:

– Triển lãm, do các tổ chức cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài;

– Triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương.

Bộ Thông tin và Truyền thông: đối với tổ chức ở trung ương; tổ chức nước ngoài.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép đối với:

– Đối với tổ chức có trụ sở tại địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức ở trung ương đặt tại địa phương.

– Triển lãm mỹ thuật tại địa phương do cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, cá nhân, nhóm cá nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài tổ chức;

– Đưa tác phẩm mỹ thuật Việt Nam ra nước ngoài triển lãm không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam.

Cách thức thực hiện – Nộp trực tiếp tại cơ quan nhà nước;

– Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;

– Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời hạn giải quyết Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức triển lãm cho cá nhân, tổ chức xin cấp phép trong thời hạn tối đa 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối với trường hợp phải tổ chức thẩm định, thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc.

Đối với triển lãm xuất bản phẩm, thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc.

Kết quả thủ tục hành chính  

Giấy phép tổ chức triển lãm

Phí, lệ phí Không
Căn cứ pháp lý – Luật Thương mại 2005;

– Nghị định 23/2019/NĐ-CP về hoạt động triển lãm;

– Nghị định 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật;

– Nghị định 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 89/2023/NĐ-CP;

– Thông tư 01/2020/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP.

Thủ tục xin cấp giấy phép tổ chức triển lãm

Thủ tục xin cấp giấy phép tổ chức triển lãm

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm

Tên hồ sơ Người chuẩn bị Số lượng
Đối với các triễn lãm không vì mục đích thương mại thực hiện tại Việt Nam và đưa ra nước ngoài
Đơn đề nghị cấp Giấy phép tổ chức triển lãm Luật Việt An 01
Ảnh chụp từng tác phẩm, hiện vật, tài liệu và makét trưng bày (kích thước 10×15 cm) in trên giấy hoặc ghi vào phương tiện lưu trữ kỹ thuật số; Khách hàng Mỗi tác phẩm, hiện vật, tài liệu, makét trưng bày cần 01 ảnh
Danh sách tác phẩm, hiện vật, tài liệu (có ghi rõ tên tác giả, chủ sở hữu; tên, số lượng; chất liệu, kích thước tác phẩm hoặc hiện vật, tài liệu; các chú thích kèm theo);

Văn bản thỏa thuận hoặc thư mời, thông báo, hợp đồng của phía nước ngoài về việc tổ chức triển lãm đối với triển lãm thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng thuê, mượn địa điểm triển lãm đối với triển lãm quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Khách hàng 01
Bản sao một trong các giấy tờ pháp lý cá nhân của người tổ chức triển lãm. Khách hàng 01
Đối với triển lãm xuất bản phẩm
Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Luật Việt An 01
Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ (theo mẫu số 34 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT). Khách hàng 01
Đối với triển lãm mỹ thuật
Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm Luật Việt An 01
Danh sách tác giả, tác phẩm, chất liệu, kích thước tác phẩm, năm sáng tác Khách hàng 01
Ảnh màu kích thước 10×15 cm;

Ảnh chính diện, bên phải và bên trái tác phẩm;

Khách hàng Mỗi tác phẩm cần 01 ảnh
Văn bản của chủ địa điểm triển lãm cam kết đảm bảo các điều kiện về trật tự, an toàn xã hội, văn minh công cộng, vệ sinh, môi trường và phòng chống cháy nổ đối với triển lãm tổ chức ngoài trời;

Giấy mời hoặc văn bản thỏa thuận của đối tác nước ngoài và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền) (đưa tác phẩm ra nước ngoài)

Khách hàng 01
  Khách hàng 01
Đối với triển lãm nhiếp ảnh
Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam theo mẫu; Luật Việt An 01
Danh sách tác phẩm bằng tiếng Việt (ghi rõ số thứ tự tác phẩm, tên tác phẩm, tên tác giả, chất liệu, kích thước, số lượng);

Ảnh sẽ triển lãm có chú thích

Văn bản đồng ý của chủ địa điểm tổ chức triển lãm (nếu cần)

Văn bản thỏa thuận giữa người chụp ảnh và người được chụp về nội dung chụp, thời gian và phạm vi công bố tác phẩm (nếu cần)

Khách hàng 01

Trường hợp thay đổi thông tin triển lãm

Trong trường hợp cá nhân, tổ chức triển lãm có nhu cầu thay đổi thông tin như đã cung cấp với cơ quan có thẩm quyền, tùy từng trường hợp mà cần cung cấp thêm các hồ sơ sau:

 • Thay đổi thời gian, địa điểm triển lãm: Gửi Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền ghi rõ các thay đổi, kèm theo Văn bản thỏa thuận hoặc thư mời, thông báo, hợp đồng của phía nước ngoài về việc tổ chức triển lãm hoặc Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng thuê, mượn địa điểm triển lãm.
 • Thay đổi tên của triển lãm, thay thế hoặc bổ sung tác phẩm, hiện vật, tài liệu: Cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy phép.
 • Hồ sơ gồm: Giấy phép đã được cấp; đơn đề nghị cấp Giấy phép tổ chức triển lãm (Mẫu số 01tại Phụ lục kèm theo Nghị định 23/2019/NĐ-CP); danh sách, ảnh chụp tác phẩm, hiện vật, tài liệu thay thế hoặc bổ sung.

Dịch vụ xin cấp giấy phép tổ chức triển lãm của Luật Việt An

 • Tư vấn các cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện tổ chức triển lãm;
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để hoàn thiện thủ tục đăng ký, thông báo tổ chức triển lãm;
 • Soạn thảo hồ sơ thực hiện các nghĩa vụ đăng ký, báo cáo với cơ quan nhà nước khi xin cấp giấy phép tổ chức triển lãm;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng để làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Bàn giao kết quả đăng ký, thông báo và tư vấn các thủ tục sau khi được cấp phép tổ chức triển lãm cho khách hàng.

Trên đây là tư vấn của Luật Việt An về dịch vụ xin cấp giấy phép tổ chức triển lãm. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hay tìm hiểu kỹ hơn về thủ tục xin cấp giấy phép tổ chức triển lãm, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Bài viết được cập nhật đến tháng 5/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui long liên hệ đến Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO