Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ dịch thuật

Dịch vụ dịch thuật phát triển ngày càng nhanh cùng với sự hội nhập và toàn cầu hóa của doanh nghiệp tại Việt Nam. Dịch thuật giúp cho doanh nghiệp tối ưu hóa việc trao đổi, đàm phán và hỗ trợ các thủ tục hành chính cho đối tượng có yếu tố nước ngoài được hiệu quả hơn. Để thành lập công ty kinh doanh dịch vụ này, chủ thể kinh doanh cũng cần phải đáp ứng một số điều kiện theo luật định. Trong bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ thông tin đến Quý khách về điều kiện thành lập công ty dịch vụ dịch thuật theo quy định hiện này.

Dịch vụ dịch thuật

Cơ sở pháp lý

 • Luật Đầu tư 2020;
 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định 23/2015/NĐ–CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;
 • Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP.

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Dịch vụ phiên dịch, biên dịch (CPC 879) hiện chưa được cam kết trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam trong khuôn khổ WTO. Tuy vậy, trong khuôn khổ cam kết CPTPP, hiện Việt Nam không đặt ra bất kỳ hạn chế nào với nhóm dịch vụ này, do vậy có thể hiểu nhà đầu tư nước ngoài đến từ các nước thành viên CPTPP có thể tiếp cận thị trường kinh doanh dịch thuật tại Việt Nam.

Tuy vậy, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ cần có các bước xin ý kiến của bộ ngành liên quan. Thêm vào đó, nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện kinh doanh tương tự như nhà đầu tư trong nước, đặc biệt là điều kiện về nhân sự dịch thuật.

Điều kiện thành lập công ty dịch vụ dịch thuật

Ngành kinh doanh dịch vụ dịch thuật là ngành kinh doanh không có điều kiện theo Luật Đầu tư 2020, tuy nhiên, để thành lập được công ty dịch thuật vẫn cần đáp ứng một số yêu cầu sau:

Tiêu chuẩn và điều kiện của người dịch

Theo quy định Nghị định 23/2015/NĐ–CP, người dịch cần đáp ứng điều kiện sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật
 • Điều kiện bằng cấp: có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên hoặc bằng tốt nghiệp đại học trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch.
 • Đối với ngôn ngữ không phổ biến mà người dịch không có bằng cử nhân ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp đại học theo quy định tại Khoản này thì phải thông thạo ngôn ngữ cần dịch. Ngôn ngữ phổ biến được hiểu là ngôn ngữ được thể hiện trên nhiều giấy tờ, văn bản được sử dụng tại Việt Nam và nhiều người Việt Nam có thể dịch ngôn ngữ này ra tiếng Việt hoặc ngược lại. Ví dụ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật Bản, tiếng Tây Ban Nha.

Theo hướng dẫn của Thông tư 01/2020/TT-BTP, có thể lấy ví dụ về quy định này như sau:

Ví dụ: Ông X có trình độ thạc sỹ Luật quốc tế tại Trung Quốc, chương trình học bằng tiếng Trung Quốc, nên ông X có đủ tiêu chuẩn để dịch tiếng Trung Quốc. Ông Y là cử nhân kinh tế tại Nhật Bản nhưng chương trình học bằng tiếng Anh, nên ông Y đủ tiêu chuẩn để dịch tiếng Anh.

Cũng theo hướng dẫn tại thông tư trên, ngôn ngữ không phổ biến là ngôn ngữ ít được thể hiện trên giấy tờ, văn bản sử dụng tại Việt Nam và ít người có thể dịch được ngôn ngữ này ra tiếng Việt hoặc ngược lại.

Ví dụ: tiếng Mông Cổ, tiếng Ấn Độ.

Điều kiện chứng thực chữ ký người dịch

Trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dịch thuật tư nhân, để hợp pháp hóa các bản dịch bằng thủ tục chứng thực, người dịch phải được công nhận là cộng tác viên của Phòng Tư pháp theo danh sách cộng tác viên dịch thuật của phòng do Sở Tư pháp phê duyệt trên cơ sở đánh giá tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Danh sách này được niêm yết công khai tại trụ sở của Phòng Tư pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho người yêu cầu chứng thực trong việc liên hệ với người dịch, và được rà soát hàng năm về điều kiện, tiêu chuẩn cộng tác viên.

Điều kiện để trở thành cộng tác viên của Phòng Tư pháp được quy định như sau:

 • Người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của người dịch được liệt kê ở trên được làm cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp trong phạm vi cả nước. Khi lập danh sách, cộng tác viên dịch thuật phải nộp kèm hồ sơ trích ngang gồm các thông tin về tên đầy đủ; ngày tháng năm sinh; nơi sinh; chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; nơi cư trú; giấy tờ chứng minh trình độ ngôn ngữ hoặc cam kết thông thạo ngôn ngữ không phổ biến.
 • Phải ký hợp đồng cộng tác viên dịch thuật với Phòng Tư pháp, trong đó xác định rõ trách nhiệm của người dịch đối với nội dung, chất lượng của bản dịch.
 • Phải đăng ký chữ ký mẫu tại Phòng Tư pháp bằng cách nộp Văn bản đề nghị đăng ký chữ ký mẫu và trực tiếp ký trước mặt Trưởng Phòng Tư pháp 03 (ba) chữ ký mẫu trong Văn bản đề nghị đăng ký chữ ký mẫu. Trường hợp muốn thay đổi chữ ký thì cộng tác viên phải có văn bản đề nghị đăng ký lại chữ ký mẫu và ký 03 (ba) chữ ký trong Văn bản đề nghị đăng ký chữ ký mẫu.

Như vậy, ngoài việc đáp ứng các quy định về trình độ chuyên môn, người dịch thuật trong các cơ sở kinh doanh dịch thuật các giấy tờ để được công nhận tính pháp lý của các bản dịch, nhân sự đó phải được liệt kê trong danh sách công tác viên dịch thuật của Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đó đặt trụ sở. Nếu không nằm trong danh sách này, người dịch đáp ứng đủ điều kiện cũng chỉ được thực hiện dịch  giấy tờ, văn bản phục vụ mục đích cá nhân và có yêu cầu chứng thực chữ ký trên bản dịch thì phải xuất trình các giấy tờ nhất định theo khoản 2 Điều 31 Nghị định 23/2015/NĐ-CP.

Phạm vi hoạt động dịch thuật

Người dịch cần lưu ý một số giấy tờ, văn bản không được dịch để chứng thực chữ kí người dịch:

 • Giấy tờ, văn bản đã bị tẩy xóa, sữa chữa; thêm, bớt nội dung không hợp lệ;
 • Giấy tờ, văn bản đã bị hỏng, cũ nát không xác định được nội dung;
 • Giấy tờ, văn bản đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mất nhưng ghi rõ không được dịch;
 • Giấy tờ, văn bản có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh chống xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức, vi phạm quyền công dân.
 • Giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự.

Thủ tục thành lập công ty dịch vụ dịch thuật

Để thành lập Công ty về dịch thuật, trước hết khách hàng phải chuẩn bị hồ sơ để làm thủ tục “khai sinh pháp lý” cho Công ty dịch thuật. Thành lập Công ty về dịch thuật không yêu cầu về các điều kiện riêng mà chỉ cần đáp ứng các yêu cầu theo quy định về thành lập doanh nghiệp nên thành phần hồ sơ cũng tương  tự như thành lập một công ty bình thường khác.

Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư (bước này áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài)

Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và đầu tư nơi dự kiến thành lập.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép đăng ký thành lập công ty;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách các cổ đông hoặc thành viên của công ty;
 • Bản sao chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu nếu là cá nhân và giấy phép đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hay các tài liệu tương đương nếu là tổ chức;
 • Quyết định góp vốn đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức;
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An thực hiện thủ tục.

Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại Sở Kế hoạch – Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Sau khi nộp hồ sơ đăng kí thành lập công ty, Doanh nghiệp phải thực hiện khắc dấu và tự quyết định loại dấu, hình thức và số lượng con dấu.

Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ phản hồi kết quả trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan sẽ ra trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và hướng dẫn doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tổ chức sự kiện cho doanh nghiệp.

Bước 3: Thực hiện thủ tục sau thành lập

 • Làm biển công ty;
 • Mở tài khoản ngân hàng;
 • Kê khai, nộp thuế môn bài, thuế VAT, đăng ký nộp thuế điện tử;
 • Mua chữ ký số.
 • Thông báo phát hành hóa đơn, đăng ký hóa đơn điện tử;

Một số công ty dịch thuật nổi tiếng tại Việt Nam

 • Công ty TNHH Mai Sáng, ngõ 20 Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • Công ty dịch thuật Tây Hồ, 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.
 • Công ty TNHH MTV dịch thuật chuyên nghiệp PTI, 172 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Công ty dịch thuật BIGBEN Hà Nội, số nhà 19 ngõ 84/4 phố Yên Hoà, Tổ 16, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Công Ty TNHH tư vấn và dịch thuật Đại Việt, số nhà 20 ngách 298/137/55 ngõ 21, đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Dịch vụ thành lập công ty của Luật Việt An

 • Tư vấn điều kiện, thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ dịch thuật;
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập thành lập công ty kinh doanh dịch vụ dịch thuật theo quy định hiện hành;
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp sau hoạt động.

Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO