Giấy phép bán buôn rượu tại Hà Nội

Ngành sản xuất, kinh doanh đồ uống hiện đang là ngành kinh tế – kỹ thuật có đóng góp quan trọng vào sự phát triển nền kinh tế – xã hội của Việt Nam. Theo VIRAC ước tính, chỉ tiêu cho rượu mạnh bình quân trên 1 đầu người sẽ tăng 7% trong năm 2023. Đặc biệt tại Hà Nội, các điểm tụ tập giải trí hoạt động sôi nổi, thu hút khách hàng từ khắp nơi thông qua hoạt động du lịch dẫn đến nhu cầu kinh doanh bia rượu cao. Bài viết dưới đây, Công ty luật Việt An sẽ cung cấp cho quý khách hàng thông tin quy định của pháp luật về giấy phép bán buôn rượu tại Hà Nội.

Giấy phép bán buôn rượu

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đầu tư năm 2020;
 • Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu, sửa đổi bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP;
 • Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2022/NĐ-CP;
 • Thông tư 168/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 120/2021/TT-BTC, Thông tư 74/2022/TT-BTC, Thông tư 44/2023/TT-BTC.

Giấy phép bán buôn rượu

Rượu là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men (có hoặc không chưng cất) từ tinh bột các loại ngũ cốc, dịch đường của cây và hoa quả hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm. Kinh doanh sản phẩm về rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật Đầu tư 2020.

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 105/2017/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP, kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân bán buôn rượu phải có giấy phép. Giấy phép bán buôn rượu là giấy tờ chứng minh thương nhân đủ điều kiện bán buôn rượu theo quy định của pháp luật.

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh bán buôn rượu tại Hà Nội

Kinh doanh rượu bia thuộc nhóm ngành kinh doanh có điều kiện. Các cơ sở bán buôn rượu có nồng độ từ 5.5 độ trở lên bắt buộc phải có giấy phép bán buôn rượu mới được phép hoạt động.

Theo Điều 12 Nghị định 105/2017/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP điều kiện xin giấy phép bán buôn rượu tại Hà Nội được quy định như sau:

 • Thương nhân bán buôn rượu tại Hà Nội phải là công ty, doanh nghiệp được thành lập hợp pháp. Tức là phải có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và có đăng ký ngành nghề bán buôn rượu;
 • Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với ít nhất 01 thương nhân bán lẻ rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán lẻ rượu;
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác.

Phạm vi kinh doanh của thương nhân bán buôn rượu tại Hà Nội

Phạm vi kinh doanh của thương nhân bán buôn rượu được quy định như sau:

 • Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;
 • Ban rượu cho các thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ướng được cấp phép;
 • Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;
 • Trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.

Thủ tục xin giấy phép bán buôn rượu tại Hà Nội

Hồ sơ cấp giấy phép bán buôn rượu

Theo Điều 22 Nghị định 105/2017/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ xin giấy phép bán buôn rượu bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép bán buôn rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Bản sao chứng nhân đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;
 • Tài liệu về hệ thống bán buôn rượu gồm một trong hai loại sau:
 • Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn rượu kèm bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn rượu;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.
 • Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
 • Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;
 • Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.

Cơ quan cấp giấy phép bán buôn rượu tại Hà Nội

 • Địa chỉ Sở Công thương Hà Nội: Số 331 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Sở Công thương là cơ quan cấp giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc cấp giấy phép bán buôn rượu.

Các bước xin giấy phép bán buôn rượu

Trình tự các bước xin giấy phép bán buôn rượu như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Sở Công thương.

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Thẩm định, cấp giấy phép

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn của Giấy phép bán buôn rượu rượu là 05 năm. Khi hết thời hạn, thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày.

Mức thu phí, lệ phí đối với việc cấp giấy phép bán buôn rượu tại Hà Nội

Tại Hà Nội, mức thu phí, lệ phí được quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 168/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, mức thu khoản phí về việc cấp giấy phép bán buôn rượu tại Hà Nội được quy định như sau:

 • Đối với chủ thể là tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định;
 • Đối với chủ thể là hỗ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Mức lệ phí này có thể thay đổi theo chính sách của nhà nước vào từng thời điểm cụ thể nhằm phục vụ các mục tiêu kinh tế – xã hội. Chẳng hạn quy định trong năm 2023, theo Thông tư 44/2023/TT-BTC, kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, mức thu khoản phí về việc cấp giấy phép phân phối rượu tại Hà Nội được giảm một nửa, cụ thể như sau:

 • Đối với chủ thể là tổ chức, doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định;
 • Đối với chủ thể là hỗ kinh doanh, cá nhân: 2000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Trường hợp bán buôn rượu tại Hà Nội không có giấy phép hoặc giấy phép hết hiệu lực

Đối với trường hợp tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân bán buôn rượu tại địa bàn Hà Nội nhưng không có giấy phép kinh doanh theo khoản 3 Điều 6 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định mức xử phạt về hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh được cấp đã hết hiệu lực theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân vi phạm sẽ buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp trong trường hợp tiếp tục kinh doanh khi giấy phép kinh doanh được cấp đã hết hiệu lực.

Trên đây là bài viết liên quan đến nội dung giấy phép bán buôn rượu tại Hà Nội, quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc liên quan hãy liên hệ với Công ty luật Việt An để có thể nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời. Trân trọng!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO