Giấy phép kinh doanh bãi giữ xe

Với sự phát triển kinh tế – xã hội trong những năm gần đây, rất nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn kinh doanh dịch vụ bãi đỗ xe để đáp ứng nhu cầu của người dân hiện nay. Việc kinh doanh bãi giữ xe cũng mang lại lợi nhuận cao mặc dù chi phí ban đầu bỏ ra và trong suất quá trình kinh doanh không cao. Trong bài viết sau đây, Luật Việt Am xin đưa ra bài viết về giấy phép kinh doanh bãi giữ xe.

Đăng ký kinh doanh bãi giữ xe

Căn cứ pháp lý

 • Luật giao thông vận tải năm 2008;
 • Nghị định 39/2007/NĐ-CP quy định về hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh;
 • Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 17/2022/TT-BGTVT, Thông tư 05/2023/TT-BGTVT;
 • Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 100/2013/NĐ-CP.

Kinh doanh bãi giữ xe có cần đăng ký kinh doanh?

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 39/2007/NĐ-CP, kinh doanh bãi giữ xe thuộc trường hợp hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên và không cần phải đăng ký kinh doanh. Nhưng trước khi đưa vào hoạt động, các cá nhân, tổ chức phải thực hiện thủ tục thông báo với Sở giao thông vận tại nơi có hoạt động kinh doanh bãi giữ xe.

Theo đó, trường hợp kinh doanh bãi giữ xe quy mô nhỏ lẻ, không gian nhỏ thì không cần giấy phép kinh doanh bãi giữ xe. Ngược lại, khi kinh doanh với quy mô lớn, các cá nhân cần phải có giấy phép kinh doanh bãi giữ xe. Như vậy, dựa theo quy mô kinh doanh bãi giữ xe, mà các cá nhân hoặc tổ chức có thể đưa ra quyết định thành lập công ty, thành lập hợp tác xã hoặc đăng ký hộ kinh doanh.

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh bãi trông giữ xe

Tuỳ theo quy mô kinh doanh của bãi giữ xe, các cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn 1 trong 3 loại hình kinh doanh sau đây để được xin cấp giấy phép kinh doanh:

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể kinh doanh bãi giữ xe

Hồ sơ cần chuyển bị hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể kinh doanh bãi giữ xe, bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập hộ kinh doanh;
 • Bản sao chứng thực CMND/CCCD của chủ hộ và các thành viên khác trong gia đình có tham gia thành lập hộ kinh doanh;
 • Biên bản họp của các thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thành lập hộ kinh doanh;
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Cơ quan có thẩm quyền: Uỷ ban nhân dân quận/huyện nơi đặt địa chỉ hộ kinh doanh.

Thời hạn giải quyết:

 • Sau khi nộp hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy biên nhận và xử lý hồ sơ trong 03 ngày làm việc.
 • Sau 03 ngày, nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp phép kinh doanh bãi giữ xe. Ngược lại, nếu hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung thì chủ hộ sẽ nhận được thông báo bằng văn bản cụ thể.

Thành lập doanh nghiệp kinh doanh bãi giữ xe

Hồ sơ để xin cấp giấy phép khi tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức thành lập doanh nghiệp gồm các giấy tờ:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty kinh donah bãi giữ xe;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên hoặc danh sách cổ đồng đối với công ty cổ phần;
 • Bản sao của:
 • CMND/CCCD công chứng trong thời hạn 06 tháng của cá nhân, thành viên, cổ đồng công ty;
 • Giấy phép kinh doanh công chứng đối với thành viên hoặc cổ đông là tổ chức tham gia góp vốn

Cơ quan có thẩm quyền: Phòng Đăng ký kinh doanh trực thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở kinh doanh.

Sau khi nộp hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận và giải quyết trong vòng 3 – 5 ngày làm việc. Khi hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy phép kinh doanh bãi giữ trông xe. Ngược lại Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung khi hồ sơ chưa hợp lệ.

Thành lập hợp tác xã kinh doanh bãi giữ xe

Khi muốn kinh doanh bãi giữ xe bằng hình thức thành lập hợp tác xã, cá nhân, tổ chức cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã;
 • Điều lệ kinh doanh của hợp tác xã;
 • Phương án kinh doanh của hợp tác xã;
 • Danh sách các thành viên của hợp tác xã;
 • Nghị quyết hội nghị dăng ký thành lập hợp tác xã;
 • Danh sách Hội đồng quản trị, giám đốc, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên.

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận: Phòng Tài chính – Kế hoạch Uỷ ban nhân dân cấp quận/huyện nơi có trụ sở kinh doanh.

Phòng Tài chính – Kế hoạch sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Khi cần sửa đổi, bổ sung thì trong 3 ngày làm việc, tổ chức cá nhân sẽ nhân được thông báo của cơ quan đăng ký.

Thủ tục xin cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường làm nơi để xe

Căn cứ theo Điều 36 Luật giao thông đường bộ năm 2008, việc sử dụng vỉa hè, lòng đường để làm nơi giữ xe phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền thống nhất bằng văn bản về phương án đảm bảo giao thông. Cụ thể, tại khoản 2 Điều 25a bổ sung vào Nghị định 11/2010/NĐ-CP bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 100/2013/NĐ-CP, vỉa hè được phép sử dụng tạm thời không nhằm mục đích giao thông trong các trường hợp:

 • Tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá 30 ngày.
 • Tổ chức đám tang và điểm trông, giữ xe phục vụ đám tang của hộ gia đình. Thời gian sử dụng tạm thời vỉa hè không quá 48 giờ, trường hợp đặc biệt không quá 72 giờ;
 • Điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội; thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá thời gian tổ chức hoạt động văn hóa đó;
 • Điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình. Thời gian sử dụng từ 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Để xin cấp giấy phép tạm sử dụng vỉa hè, cá nhân, tổ chức thực theo trình tự sau đây:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Cá nhân tổ chức cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, bao gồm: (i) Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm thời; và (ii) Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp giấy phép của cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng tạm thời 1 phần vỉa hè;

 • Bước 2: Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân quận/huyện. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, nhân viên tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn gửi cho người nộp. Ngược lại, nếu chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, nhân viên tiếp nhận sẽ hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Thời hạn xử lý hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Bước 3: Nhận kết quả.

Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân quận/huyện.

Điều kiện để được kinh doanh bãi giữ xe

Ngoài giấy phép kinh doanh, đơn vị kinh doanh cần phải đảm bảo, đáp ứng các điều kện để được kinh doanh bãi giữ xe được quy định tại Thông tư 17/2022/TT-BGTVT như sau:

Đối với bãi giữ xe:

 • Đảm bảo các yêu cầu về phòng chống cháy nổ; an ninh trật tự, vệ sinh môi trường;
 • Lối ra, vào bãi đỗ xe không gây ùn tắc giao thông và phải được bố trí đảm bảo an toàn.

Đối với đơn vị kinh doanh bãi giữ xe:

 • Đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự, đáp ứng các yêu cầu về phòng chống cháy nổ tại bãi giữ xe;
 • Đơn vị cần niêm yết công khai nội quy, giá dịch vụ tại bãi giữ xe; tên, số điện thoại của cơ quan có thẩm quyền để các chủ xe phản ánh, khiếu nại khi cần thiết;
 • Nếu để xảy ra vấn đề mất mát, hư hỏng phương tiện giao thông nhận gửi thì đơn vị kinh doanh bãi giữ xe phải bồi thường thiệt hại cho người giữ;
 • Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền trong việc quản lý hoạt động giữ xe;
 • Kinh doanh các loại dịch vụ, trông giữ phương tiện, sửa chữa bảo dưỡng phương tiện, các dịch vụ khác theo đúng quy định của pháp luật;
 • Thu tiền trông giữ các phương tiện;
 • Không được để các chủ phương tiện kinh doanh vận tải sử dụng bãi đỗ xe để đón, trả khách hoặc xếp dỡ hàng hoá, đồng gói, sang tải và bảo quản hàng hoá;
 • Nếu chủ phương tiện không chấp hành nội quy bãi đỗ xe, đơn vị kinh doanh bãi giữ xe có quyền từ chối phục vụ.

Như vậy, ngoài việc xin giấy phép kinh doanh bãi trông giữ xe, đơn vị kinh doanh bãi giữ xe cần phải làm thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự và giấy phép đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy.

Dịch vụ của Luật Việt An về giấy phép kinh doanh bãi giữ xe

 • Tư vấn điều kiện đăng ký cấp giấy phép;
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để hoàn thiện hồ sơ thủ tục cấp giấy phép;
 • Soạn thảo hồ sơ, phương án kinh doanh xin cấp giấy phép;
 • Đại diện doanh nghiệp làm các thủ tục xin cấp giấy phép;
 • Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy phép;
 • Tư vấn các thủ tục pháp lý sau khi được cấp giấy phép;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh, vận hành của bãi giữ xe.

Quý khách hàng có nhu cầu xin cấp giấy phép kinh doanh bãi giữ xe, xin vui lòng liên hệ dịch vụ tư vấn của Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO