Điều kiện thành lập địa điểm kinh doanh

Trong quá trình tổ chức và hoạt động, các công ty thường thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Để có thể tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể, doanh nghiệp cần tiến hành thành lập địa điểm kinh doanh. Vậy, điều kiện khi thành lập địa điểm kinh doanh là gì? Sau đây, Luật Việt An sẽ cung cấp những quy định pháp lý liên quan đến điều kiện thành lập địa điểm kinh doanh.

Khái quát thành lập địa điểm kinh doanh

Tiêu chí Nội dung cụ thể
Thủ tục chính cần thực hiện  Thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh (Điều 31 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP)

 

Cơ quan tiếp nhận Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt địa điểm kinh doanh.
Cách thức thực hiện – Đăng ký trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;

– Đăng ký qua dịch vụ bưu chính;

– Đăng ký qua mạng thông tin điện tử.

Thời hạn giải quyết – Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Lệ phí Lệ phí đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng/ lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.

Nghĩa vụ thuế Địa điểm kinh doanh nộp thuế môn bài 1.000.000 đồng/năm.
Căn cứ pháp lý – Luật Doanh nghiệp năm 2020;

– Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Địa điểm kinh doanh là gì?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 45 Luật doanh nghiệp 2020, địa điểm kinh doanh được định nghĩa như sau: Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Đặc điểm của địa điểm kinh doanh:

 • Đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp;
 • Không có tư cách pháp nhân; không có mã số thuế; không có con dấu;
 • Mã số địa điểm kinh doanh là mã số gồm 5 chữ số. Mã số này không phải là mã số thuế của địa điểm kinh doanh;
 • Chế độ báo cáo thuế do công ty mẹ hoặc chi nhánh báo cáo; không được sử dụng hóa đơn;
 • Địa điểm kinh doanh có thể có địa chỉ cùng hoặc khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc chi nhánh.

Điều kiện thành lập địa điểm kinh doanh

Để thành lập địa điểm kinh doanh, cần lưu ý những điều kiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Tên địa điểm kinh doanh

 • Được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ các Tiếng Việt các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu;
 • Tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh”;
 • Tên địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở địa điểm kinh doanh.
 • Có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt.

Trụ sở địa điểm kinh doanh

 • Địa điểm kinh doanh có thể có địa chỉ cùng hoặc khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc chi nhánh.
 • Lưu ý: trụ sở của địa điểm kinh doanh không được là chung cư, nơi không có chức năng kinh doanh theo quy định của Luật Nhà ở 2014.

Ngành, nghề kinh doanh

Hoạt động một phần hoặc toàn bộ ngành, nghề của công ty mẹ. Không được khác ngành, nghề của công ty mẹ.

Người đứng đầu địa điểm kinh doanh

 • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
 • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.
 • Người đứng đầu địa điểm kinh doanh là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự và có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

  Trường hợp Thành phần hồ sơ
Mẫu thông báo Thông báo lập địa điểm kinh doanh (theo mẫu Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)
Các tài liệu kèm theo Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức tín dụng Kèm theo bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.
Trường hợp doanh trường hợp doanh nghiệp là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Kèm theo bản sao giấy phép thành lập và hoạt động hoặc bản sao văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Trường hợp doanh nghiệp là doanh nghiệp xã hội Kèm theo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Mẫu thông báo lập địa điểm kinh doanh

Một số câu hỏi liên quan

Công ty nước ngoài có được thành lập địa điểm kinh doanh không?

Hiện nay, Việt Nam mới chỉ cam kết các hình thức hiện diện của đơn vị phụ thuộc công ty quốc tịch nước ngoài dưới dạng văn phòng đại diện, chi nhánh. Khi công ty nước ngoài thành lập công ty con tại Việt Nam thì công ty Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài sẽ có quyền thành lập địa điểm kinh doanh tương tự như doanh nghiệp trong nước.

Công ty có được lập địa điểm kinh doanh khác địa chỉ trụ sở chính công ty không?

Theo Khoản 2 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Thông báo lập địa điểm kinh doanh do ai ký?

Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Công ty có phải ra quyết định lập địa điểm kinh doanh trước khi tiến hành thủ tục thông báo lập điểm kinh doanh không?

Công ty phải ra quyết định lập địa điểm kinh doanh trước khi tiến hành thủ tục thông báo lập điểm kinh doanh. Trong thời hạn. 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty Luật Việt An

 • Tư vấn pháp luật về điều kiện thành lập địa điểm kinh doanh;
 • Hỗ trợ khách hàng hoàn tất các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh;
 • Tư vấn ra quyết định lập địa điểm kinh doanh;
 • Đại diện cho khách hàng, tiến hành thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trả lời phúc đáp;
 • Tư vấn dịch vụ kế toán thuế cho địa điểm kinh doanh;
 • Hỗ trợ các dịch vụ pháp lý sau khi thành lập địa điểm kinh doanh;
 • Tư vấn thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty.

Quý khách hàng có thắc mắc liên quan hay có nhu cầu hỗ trợ dịch vụ pháp lý liên quan đến thành lập địa điểm kinh doanh cũng như thành lập doanh nghiệp, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Bài viết được cập nhật đến tháng 5/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO