Giấy phép phân phối rượu tại Hà Nội

Nhập khẩu và phân phối rượu được pháp luật nước ta quy định thuộc vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do Bộ Công thương quản lý. Hoạt động kinh doanh phân phối rượu tại các thành phố lớn, trong đó có Hà Nội, được quản lý, giám sát rất chặt chẽ. Bài viết dưới đây, Công ty luật Việt An sẽ cung cấp cho quý khách hàng thông tin liên quan đến quy định của pháp luật về Giấy phép phân phối rượu tại Hà Nội.

Giấy phép kinh doanh rượu

Cơ sở pháp lý

 • Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP;
 • Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại và luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 • Thông tư 168/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 120/2021/TT-BTC, Thông tư 74/2022/TT-BTC, Thông tư 44/2023/TT-BTC.

Giấy phép phân phối rượu là gì?

Giấy phép phân phối rượu là giấy chứng nhận hoạt động nhập khẩu rượu, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác để bán rượu cho các thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép, bán cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu, hoặc trực tiếp bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.

Điều kiện để được cấp Giấy phép kinh doanh phân phối rượu tại Hà Nội

Điều kiện để xin cấp Giấy phép phân phối rượu tại Hà Nội được quy định tại Điều 11 Nghị định 105/2017/NĐ-CP bao gồm:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố thuộc trung ương trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở chính), tại mỗi địa bàn tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán buôn rượu;
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu nước ngoài.

Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP thì nhà đầu tư nước ngoài khi muốn kinh doanh phân phối rượu tại Việt Nam trước hết cần phải đáp ứng đủ các điều kiện để có thể được cấp giấy phép kinh doanh. Điều kiện được cấp Giấy phép kinh doanh phân phối rượu tại Hà Nội đối với nhà đầu tư nước ngoài gồm:

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động phân phối rượu:

 • Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên:

 • Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.
 • Đáp ứng các tiêu chí đặt ra bởi quy định của pháp luật chuyên ngành; mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động; Khả năng tạp việc làm cho lao động trong nước; Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Thẩm quyền cấp giấy phép phân phối rượu tại Hà Nội

Bộ Công Thương là cơ quan có thẩm quyền được phép cấy Giấy phép phân phối rượu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP.

Địa chỉ: Số 54, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 22202108; Fax: (024) 22202525.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu

Bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu bao gồm:

Theo Điều 21 Nghị định 105/2017/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ xin giấy phép bán buôn rượu bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép phân phối rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định trên;
 • Bản sao chứng nhân đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;
 • Tài liệu về hệ thống bán buôn rượu gồm một trong hai loại sau:
 • Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.
 • Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong 2 loại sau:
 • Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.

Thủ tục cấp Giấy phép phân phối rượu tại Hà Nội

Bước 1: Nộp hồ sơ

Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu được quy định như trên.

Bước 2: Xem xét hồ sơ và cấp giấy phép

 • Hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép có văn bản yêu cầu bổ sung.
 • Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
 • Giấy phép được làm thành nhiều bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép; 01 bản gửi doanh nghiệp được cấp giấy phép; 01 bản gửi Cục Quản lý thị trường; 01 bản gửi Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và 01 bản gửi Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đăng ký phân phối rượu; 01 bản gửi thương nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp kinh doanh rượu khác có tên trong giấy phép.
 • Thời hạn của Giấy phép phân phối rượu là 05 năm. Khi hết thời hạn, thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày.

Mức thu phí, lệ phí đối với Giấy phép phân phối rượu tại Hà Nội

Tại Hà Nội, mức thu phí, lệ phí được quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 168/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, mức thu khoản phí về việc cấp giấy phép phân phối rượu tại Hà Nội được quy định như sau:

 • Đối với chủ thể là tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định;
 • Đối với chủ thể là hỗ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Mức lệ phí này có thể thay đổi theo chính sách của nhà nước vào từng thời điểm cụ thể nhằm phục vụ các mục tiêu kinh tế – xã hội. Chẳng hạn quy định trong năm 2023, theo Thông tư 44/2023/TT-BTC, kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, mức thu khoản phí về việc cấp giấy phép phân phối rượu tại Hà Nội được giảm một nửa, cụ thể như sau:

 • Đối với chủ thể là tổ chức, doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định;
 • Đối với chủ thể là hỗ kinh doanh, cá nhân: 2000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân

Trong quá trình phân phối rượu, thương nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy và chữa cháy. Đây cũng là một trong những bản cảm kết thương nhân phải tự mình xác lập khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận phân phối rượu.

Khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép phân phối rượu, thương nhân phân phối rượu có quyền và nghĩa vụ sau:

 • Niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tại các địa điểm bản rượu của thương nhân và chỉ được mua, bán rượu theo nội dung ghi trong giấy phép đã được cấp, trừ trường hợp đối với thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ;
 • Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp;
 • Thực hiện chế độ báo cáo nghĩa vụ khác;
 • Nhập khẩu rượu, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;
 • Bán rượu cho các thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép;
 • Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;
 • Trực tiếp bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.

Trên đây là bài viết liên quan đến nội dung giấy phép phân phối rượu, quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc liên quan hãy liên hệ với Công ty luật Việt An để có thể nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời. Trân trọng!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO