Giấy phép phân phối rượu tại Hồ Chí Minh

Phân phối rượu được pháp luật nước ta quy định thuộc vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do Bộ Công Thương quản lý. Hoạt động kinh doanh phân phối rượu tại các thành phố lớn, trong đó có Hồ Chí Minh, được quản lý, giám sát rất chặt chẽ và nghiêm ngặt. Vậy Giấy phép phân phối rượu tại Hồ Chí Minh cần những thông tin cần thiết gì? Bài viết dưới đây của Luật Việt An sẽ giải đáp thắc mắc của quý khách hàng.

Giấy phép kinh doanh rượu

Cơ sở pháp lý

 • Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP;
 • Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại và luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Thông tư 168/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 120/2021/TT-BTC, Thông tư 74/2022/TT-BTC, Thông tư 44/2023/TT-BTC.

Các khái niệm liên quan

Phân phối rượu là gì?

Phân phối rượu được hiểu là các hoạt động sau:

 • Nhập khẩu rượu, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;
 • Bán rượu cho các thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép;
 • Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;
 • Trực tiếp bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.

Giấy phép phân phối rượu là gì?

Giấy phép phân phối rượu là giấy chứng nhận được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động nhập khẩu rượu, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác để bán rượu cho các thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép, bán cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu, hoặc trực tiếp bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.

Điều kiện để được cấp Giấy phép kinh doanh phân phối rượu tại Hồ Chí Minh

Đối với nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động phân phối rượu:

 • Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.
 • Đáp ứng các tiêu chí đặt ra bởi quy định của pháp luật chuyên ngành;

Căn cứ theo quy định tại Điều 11 Nghị định 105/2017/NĐ-CP, quy định về điều kiện để xin Giấy phép phân phối rượu tại Hồ Chí Minh áp dụng cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài bao gồm:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố thuộc trung ương trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở chính), tại mỗi địa bàn tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán buôn rượu;
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu nước ngoài.

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép phân phối rượu tại Hồ Chí Minh

Bước 1: Nộp hồ sơ

Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 105/2017/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép phân phối rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định trên;
 • Bản sao chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;
 • Tài liệu về hệ thống bán buôn rượu gồm 01 trong 02 loại sau:
 • Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.
 • Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm 01 trong 02 loại sau:
 • Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.

Bước 2: Xem xét hồ sơ và cấp giấy phép

 • Trường hợp hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép có văn bản yêu cầu bổ sung;
 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
 • Giấy phép được làm thành nhiều bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép; 01 bản gửi doanh nghiệp được cấp giấy phép; 01 bản gửi Cục Quản lý thị trường; 01 bản gửi Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và 01 bản gửi Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đăng ký phân phối rượu; 01 bản gửi thương nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp kinh doanh rượu khác có tên trong giấy phép;

Thẩm quyền cấp Giấy phép phân phối rượu tại Hồ Chí Minh

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP, Bộ Công Thương là cơ quan có thẩm quyền được phép cấp Giấy phép phân phối rượu.

 • Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • Email: bbt@moit.gov.vn
 • Điện thoại: (024) 22202108 – Fax: (024) 22202525

Chủ thể xin cấp phép có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện việc nộp hồ sơ cấp phép hoặc nộp trực tiếp/ qua bưu điện hồ sơ đến bộ phận một cửa của Bộ Công thương theo thông tin trên.

Mức thu phí, lệ phí đối với Giấy phép phân phối rượu tại Hồ Chí Minh

Tại Hồ Chí Minh, mức thu phí, lệ phí được quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 168/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, mức thu khoản phí về việc cấp giấy phép phân phối rượu tại Hồ Chí Minh được quy định như sau:

 • Đối với chủ thể là tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định;
 • Đối với chủ thể là hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Mức lệ phí này có thể thay đổi theo chính sách của nhà nước vào từng thời điểm cụ thể nhằm phục vụ các mục tiêu kinh tế – xã hội. Chẳng trong năm 2023, theo Thông tư 44/2023/TT-BTC, kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, mức thu khoản phí trên sẽ được giảm 50% so với quy định tại Thông tư 168/2016/TT-BTC.

Một số câu hỏi có liên quan đến Giấy phép phân phối rượu

Sở Công Thương có quyền cấp Giấy phép phân phối rượu hay không?

Căn cứ theo khoản b, Điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP thì: Sở Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm và Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Như vậy, Sở Công Thương không có thẩm quyền cấp Giấy phép phân phối rượu.

Thời hạn của Giấy phép phân phối rượu là bao lâu?

 • Giấy phép phân phối rượu có hiệu lực trong vòng 05 năm;
 • Khi hết thời hạn 05 năm, Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

Quý khách hàng có nhu cầu xin giấy phép phân phối rượu tại Thành phố Hồ Chí Minh xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất với chi phí dịch vụ hợp lý nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO