Quy trình góp vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Vốn điều lệ (được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) được hiểu là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty.

Mức vốn điều lệ tối thiểu để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Hiện tại, không có quy định về mức vốn điều lệ tối thiểu bắt buộc nhà đầu tư nước ngoài phải góp vào khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cũng như không quy định mức vốn điều lệ tối đa, trừ các ngành nghề kinh doanh phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định như bán hàng đa cấp, dịch vụ khám chữa bệnh… thì vốn điều lệ tối thiểu phải bằng với mức vốn pháp định yêu cầu.
 • Tuy nhiên, trên thực tế áp dụng pháp luật, tùy từng lĩnh vực và dự án mà nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, cơ quan cấp phép sẽ xem xét điều kiện về năng lực tài chính để chấp thuận cho phép nhà đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh hay không. Ngoài ra, phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh, đối tượng khách hàng mục tiêu và đối tác mà nhà đầu tư nước ngoài xác định mức vốn điều lệ góp phù hợp với hoạt động của công ty sau khi thành lập.

Tài sản có thể dùng để góp vốn

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp thì tài sản góp vốn bao gồm các tài sản như sau:

 • Đồng Việt Nam;
 • Ngoại tệ có thể chuyển đổi;
 • Vàng;
 • Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ);
 • Công nghệ, bí quyết kỹ thuật và các tài sản khác có thể đánh giá được giá trị bằng đồng Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn bằng tiền

Khi góp vốn bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi vào công ty có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài bắt buộc phải chuyển khoản thông qua tài khoản vốn đầu tư được mở tại ngân hàng thương mại. Tài khoản vốn đầu tư có thể là tài khoản vốn đầu tư trực tiếp hoặc tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tuy thuộc vào tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Cụ thể như sau:

 • Trường hợp công ty có vốn đầu tư nước ngoài mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp: Việc góp vốn thông qua tài khoản vốn trực tiếp có thể được thực hiện bằng ngoại tệ, Đồng Việt Nam và mức vốn góp của Nhà Đầu Tư căn cứ theo các tài liệu chứng minh quyền góp vốn của nhà đầu tư như: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp… Đối với mỗi loại tiền góp vốn (đồng Việt Nam, ngoại tệ), công ty có vốn đầu tư nước ngoài sẽ phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cho loại tiền tệ tương ứng và chỉ được mở một tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cho một loại tiền tệ tại ngân hàng được phép.
 • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp: Mọi hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam và thông qua tài khoản vốn đầu tư gián tiếp. Các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài phải được thực hiện thông qua 01 (một) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp duy nhất mở tại ngân hàng được phép.

Thời hạn góp vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến thành lập tại Việt Nam mà thời hạn góp vốn điều lệ khác nhau như sau:

 • Đối với loại hình công ty TNHH: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thành viên góp vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc chủ sở hữu trong Công ty TNHH một thành viên có nghĩa vụ góp vốn đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết. Sau khi các thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên góp đủ vốn đã cam kết, công ty phải cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn đã góp.
 • Đối với loại hình công ty cổ phần: Cổ đông trong công ty cổ phần có nghĩa vụ thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc các cổ đông thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần đã đăng ký mua.

Thủ tục góp vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục góp vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài bằng tài sản phải đăng ký quyền sở hữu

Bước 1: Ký hợp đồng góp vốn bằng tài sản, có công chứng/chứng thực.

Bước 2: Bàn giao tài sản trên thực tế.

Bước 3: Nộp hồ sơ sang tên, khai thuế, đóng các khoản lệ phí liên quan. Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ.

Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên công ty.

Bước 5: Ghi nhận tư cách thành viên

 • Đối với công ty TNHH một thành viên, việc góp vốn hoàn tất sau khi chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu tài sản đăng ký góp vốn.
 • Đối với công ty TNHH 2 thành viên và công ty cổ phần, việc góp vốn chính thức hoàn tất sau khi công ty cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp và lập Sổ đăng ký thành viên đối công ty TNHH 2 thành viên; hoặc cổ phiếu (Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần) và lập sổ đăng ký cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Đối với công ty hợp danh, không có quy định bắt buộc phải lập Sổ đăng ký thành viên mà chỉ có quy định về việc cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn đã hoàn tất việc góp vốn. Tuy nhiên, để đảm bảo việc lưu trữ, công ty cũng nên lập Sổ đăng ký thành viên với các nội dung tương tự Sổ đăng ký thành viên của công ty TNHH 2 thành viên.

Thủ tục góp vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài bằng tiền mặt

Bước 1: Đăng ký Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 2: Mở tài khoản vốn đầu tư

Bước 3: Thực hiện góp vốn theo thời hạn ghi nhận trên Giấy chứng nhận đầu tư thông thường là 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoặc góp vốn mua phần của công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công ty Việt Nam xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ nhanh nhất và chuyên nghiệp nhất với chi phí hợp lý nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO