Thay đổi đăng ký kinh doanh qua mạng (Online)

Các bạn đọc thân mến,

Hiện nay do tình hình Covid 19 diễn biến phức tạp và xu thế áp dụng công nghệ để cải thiện thủ tục hành chính công. Chính vì vậy cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc vào Bộ kế hoạch và đầu tư là một trong những đơn vị, bộ tiên phong trong công cuộc cải cách thủ tục hành chính để phù hợp với xu hướng phát triển dịch vụ hành chính công ( Xu hướng công nghệ 4.0).

Thay đổi đăng ký kinh doanh online

Thời gian gần đây Công ty luật Việt An nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến nộp hồ sơ thay đổi doanh nghiệp, công ty, đăng ký kinh doanh như thế nào? Liên quan đến câu hỏi này, công ty luật Việt An xin chia sẻ với các bạn cách nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh trực tuyến ( Qua mạng)

Trước đây (2 năm trước) các nhà đầu tư phải đến tận nơi phòng đăng ký kinh doanh và nộp hồ sơ tại bộ phận một của của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tuy nhiên hiện nay bạn không phải nộp trực tiếp tại cơ quan một của mà bạn sẽ thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến (online)

Hôm nay công ty luật Việt An xin giới thiệu và hướng dẫn các bạn thủ tục thực hiện nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh trực tuyến.

Những công việc cần chuẩn bị thực hiện nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh trực tuyến:

 • Soạn bộ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.
 • Các bạn lưu hồ sơ tại máy tính, các bạn in ra và thực hiện ký hoặc chứng thực hồ sơ. Sau đó các bạn in ra thực hiện thao tác scan và lưu lại tại ổ của máy tính trước khi thực hiện các thao tác trên Cổng thông tin điện tử quốc gia.
 • Bạn phải đăng ký được tài khoản https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

Sau khi bạn đã chuẩn bị xong những đầu mục công việc trên bạn mới tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký  doanh nghiệp online được.

Đăng ký tài khoản trên trang đăng ký doanh nghiệp để hồ sơ như thế nào?

 • Bước 1: Bạn vào trang https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
 • Bước 2: Dịch vụ công, vào mục Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến.
 • Bước 3: Bạn vào tạo tài khoản mới,
 • Bước 4: Bạn điền những thông tin liên quan đến tài khoản của bạn. Rồi bạn đăng ký.
 • Bước 5: Vào email bạn đăng ký với hệ thông mở link để kích hoạt tài khoản của bạn đã đăng ký.
 • Bước 6: Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét vào kịch hoạt tài khoản của bạn trong vòng 2-3 ngày làm việc.

Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh trực tuyến (Online)

 • Bước 1: Bạn vào trang dangkykinhdoanh.vn. đăng nhập vào tài khoản đã được đăng ký và đã được Cơ quan đăng ký kinh doanh kích hoạt.
 • Bước 2: Bạn vào mục đăng ký doanh nghiệp sau đó bạn vào Nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh, tiếp theo vào Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc
 • Bao gồm:
 • Thay đổi nội dung ĐKDN
 • Thông báo thay đổi
 • Tạm ngừng hoạt động
 • Hoạt động trở lại
 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • Giải thể
 • Thông báo quyết định giải thể
 • Thông báo hủy bỏ quyết định giải thể

Bạn chọn nội dung cần thay đổi.

Bước 3: Thông tin về doanh nghiệp/đơn vị chủ quản: Bạn cần cung cấp mã số doanh nghiệp, mã số nội bộ trong hệ thống bạn ấn tại trường tìm kiếm sau đó bạn sẽ được cung cấp các thông tin liên quan như mã số doanh nghiệp, mã số nội bộ trên hệ thống và tên doanh nghiệp đã được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp phép.

Bước 4: Xác định vai trò của người nộp hồ sơ:

Trường hợp 1: Người có thẩm quyền ký Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, thì bạn phải cung cấp cho hệ thống biết số giấy tờ pháp lý ghi trên Giấy đăng ký kinh doanh sau đó ấn vào tìm kiếm hệ thống sẽ ra thông tin đầy đủ liên quan đến doanh nghiệp. Nếu trong quá trình bạn thực hiện tìm kiếm người đại diện pháp lý mà hệ thống thông báo thông tin của doanh nghiệp không hợp lệ thì bạn phải liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh để được hỗ trợ.

Trường hợp 2: Vai trò của người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền thì bạn cần cung cấp các thông tin liên quan đến thông tin người được uỷ quyền: Bạn cần cung cấp thông tin liên quan số của giấy tờ pháp lý của người đại diện trên Giấy đăng ký kinh doanh, số điện thoại và địa chỉ email của người đại diện pháp lý sau đó tim kiếm thông tin liên quan đến doanh nghiệp.

Bước 5: Chọn loại đăng ký thay đổi: Dưới đây là những thông tin bạn cần thay đổi hãy chọn vào những nội dung mà bạn cần thay đổi dưới đây.

 • Thông báo thay đổi
 • Thay đổi nội dung ĐKDN
 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • Giải thể, Phá sản, Xóa tên doanh nghiệp
 • Thông báo quyết định giải thể
 • Hoạt động trở lại
 • Tạm ngừng hoạt động

Lưu ý: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm các trường hợp sau:

 • Ngành, nghề kinh doanh
 • Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
 • Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức
 • Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần
 • Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
 • Thông tin về người quản lý doanh nghiệp
 • Thông tin đăng ký thuế

Nếu nội dung thay đổi bao gồm các trường hợp thuộc Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và Thông báo thay đổi thì chọn: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bước 5: Bắt đầu thay đổi thông tin với khối dữ liệu mới:

Trường hợp 1: Thông báo thay đổi.

 • Ngành nghề kinh doanh
 • Thông tin về vốn
 • Thông tin về người đại diện theo ủy quyền
 • Thông tin về thuế
 • Người nộp hồ sơ
 • Người ký

Bạn sẽ cung cấp các thông tin thay đổi tương ứng với các nội dung trên. Bạn cần soạn thảo bộ hồ sơ liên quan rồi đưa vào văn bản đính kèm.

Trường hợp 2: Thay đổi nội dung ĐKDN

 • Hình thức đăng ký
 • Địa chỉ
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Thông tin về chủ sở hữu
 • Tên doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc
 • Thông tin về vốn
 • Người đại diện theo pháp luật
 • Thông tin về người đại diện theo ủy quyền
 • Thông tin về thuế
 • Người nộp hồ sơ
 • Người ký

Trường hợp 3: Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

 • Loại hình doanh nghiệp chuyển đổi là gì: Công ty trách nhiệm hữu hạn, hay công ty cổ phẩn…. Bạn chọn loại hình doanh nghiệp mà bạn muốn chuyển đổi và khối dữ liệu chuyển đổi bao gồm:
 • Hình thức đăng ký
 • Địa chỉ
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Tên doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc
 • Thông tin về vốn
 • Thông tin về thành viên
 • Người đại diện theo pháp luật
 • Thông tin về thuế
 • Thông tin về đại diện của tổ chức
 • Người nộp hồ sơ
 • Người ký

Bạn soạn thảo hồ sơ và lưu tại máy chủ chọn những thông tin thay đổi ở khối dữ liệu này sau đó đưa các văn bản đã soạn vào khối dữ liệu đính kèm.

Trường hợp 4: Giải thể, Phá sản, Xóa tên doanh nghiệp:

 • Chấm dứt hoạt động
 • Người nộp hồ sơ
 • Người ký

Các khối dữ liệu này bạn phải cung cấp các thông tin: Loại hình chấm dứt hoạt động các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể
 • Doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập.
 • Doanh nghiệp bị thu hồi GPĐKKD nhưng không nộp hồ sơ giải thể (06 tháng)
 • Theo quyết định của Toà án ( Phá sản)

Cung cấp lý do giải thể bạn phải cung cấp lý do giải thể và không quá 3000 ký tự trở lại.

Trường hợp 4: Thông báo quyết định giải thể.

 • Thông tin quyết định giải thể
 • Người nộp hồ sơ
 • Người ký

Thông tin quyết định giải thể: Số quyết định, Ngày quyết định, Lý do giải thể.

Trường hợp 5: Hoạt động trở lại.

 • Hoạt động trở lại
 • Người nộp hồ sơ
 • Người ký

Thông tin liên quan đến hoạt động trở lại: Ngày bắt đầu tạm ngừng kinh doanh, Ngày kết thúc tạm ngừng kinh doanh, Lý do tạm ngừng kinh doanh: Công ty kinh doanh không hiệu quả do đó xin được tạm ngừng hoạt động để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, thị trường và cơ cấu lại doanh nghiệp. Ngày hoạt động trở lại, Lý do hoạt động trở lại: Áp dụng cho tất cả đơn vị trực thuộc doanh nghiệp?

Điền các thông tin liên quan đến khối thông tin này và gửi kèm theo các văn bản dưới đây: Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh, biên lai thu lệ khí và khác ( nếu có)

Bước 4: Bạn vào khối dữ liệu sau đó bạn vào chuẩn bị để xem hệ thống có báo lỗi ở đâu không? Và chỉnh sửa thông tin theo các thông tin được báo lỗi, bạn chỉnh sửa rồi vào mục xác nhận sau đó vào xác thực bằng tài khoản đăng ký kinh doanh. Sau đó bạn phải chọn tính xác thực “Tôi xin cam đoan tính trung thực, chính xác và toàn vẹn của hồ sơ đăng ký và các tài liệu đính kèm” sau đó bạn thực hiện xác nhận.

Bước 5: Bạn vào thanh toán. Bạn chuẩn bị thẻ ATM hoặc thẻ Visa bạn điền thông tin thẻ và xác thực thanh toán, tổng tiền thanh toán là 100.550 đồng, sau đó bạn điền tên chủ thẻ, số thẻ, ngày phát hành và ấn nút thanh toán hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh trực tuyến và thông tin đăng ký thông tin thành lập doanh nghiệp thành công được gửi về email của bạn đã đăng ký tài khoản đằng ký doanh nghiệp.

Kể từ ngày nhận thông tin đăng tải thông tin thành lập lập doanh nghiệp thành công, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ làm việc trong vòng 3 ngày làm việc và sẽ trả lời những thông tin đăng ký doanh nghiệp có hợp lệ hay không, nếu hợp lệ sẽ ra thông báo đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư hợp lệ và nhà đâu tư sẽ đăng ký nhận đăng ký kinh doanh qua bưu điện hoặc trực tiếp ( Hiện nay do tình hình dịch bệnh đa số các cơ quan đăng ký doanh khuyến khích nhà đầu tư đăng ký nhận kết quả đăng ký kinh doanh qua đường bưu điện). Nếu việc thực hiện đăng ký kinh doanh không hợp lệ cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo những nội dung không hợp lệ và cần chỉnh sửa thông tin.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO