Thay đổi đăng ký kinh doanh tại huyện Phú Xuyên

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại huyện Phú Xuyên làm thủ bắt buộc mỗi doanh nghiệp phải thực hiện với Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội. Các doanh nghiệp sẽ thực hiện hồ sơ thay đổi theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Nghị định số 01, Thông tư số 01 sau đó nộp trực tiếp trên công thông tin điện tử và tại trang www.dangkykinhdoanh.gov.vn. Để được tư vấn và thực hiện theo đúng quy trình và nhanh chóng. Doanh nghiệp có thể gửi và yêu cầu tư vấn và thực hiện thủ tục này với Công ty luật Việt An.

Thay đổi đăng ký kinh doanh huyện Phú Xuyên

Các trường hợp bắt buộc phải nộp hồ sơ thay đổi lên Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội:

 • Thay đổi tên công ty (bao gồm: thay đổi tên bằng tiếng Việt, thay đổi tên tiếng nước ngoài, thay đổi tên viết tắt).
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty (bao gồm: Thay đổi từ TNHH một thành viên sang TNHH hai thành viên trở lên; thay đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, thay đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH, thay đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty).
 • Thay đổi trụ sở chính của công ty.
 • Thay đổi thông tin số điện thoại, số fax; email, website công ty.
 • Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty.
 • Thay đổi vốn điều lệ công ty (bao gồm thay đổi tăng vốn điều lệ công ty hoặc thay đổi giảm vốn điều lệ công ty).
 • Thay đổi cơ cấu vốn của các thành viên công ty.
 • Thay đổi thông tin cổ đông là người nước ngoài: Thay đổi cổ đông là người nước ngoài; thay đổi tỷ lệ góp vốn của cổ đông nước ngoài; thay đổi thông tin về Hộ chiếu, Hộ khẩu của cổ đông là người nước ngoài.
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty.
 • Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty (bao gồm: thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật; thay đổi chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu; thay đổi hộ khẩu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật).
 • Thay đổi thông tin của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên: bao gồm chuyển nhượng chủ sở hữu, thay đổi giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu (nếu là pháp nhân), thay đổi thông tin cá nhân của chủ sở hữu (nếu là cá nhân).
 • Thay đổi thông tin đăng ký thuế: người phụ trách kế toán; thông tin địa chỉ nhận thông báo thuế.

Các bước thay đổi đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện Phú Xuyên:

Bước 1: Xác nhận nghĩa vụ thuế

Công ty chỉ phải thực hiện bước 1 khi có thay đổi trụ sở công ty khác quận, khác tỉnh.

Khi công ty thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận hoặc khác tỉnh trước khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh. Công ty cần thực hiện thủ tục chốt nghĩa vụ thuế với cơ quan quản lý thuế cũ. Sau khi có xác nhận của cơ quan thuế công ty thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đăng ký trụ sở mới của công ty.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Luật Việt An tư vấn điều kiện, quy trình, thủ tục pháp lý liên quan đến mỗi nội dung thay đổi để doanh nghiệp chuẩn bị.
 • Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ của Luật Việt An luật sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ soạn thảo hồ sơ chuyển khách hàng ký để chúng tôi thực hiện các bước tiếp theo.
 • Nếu khách hàng tự nộp hồ sơ thì chuẩn bị hồ thay đổi tương ứng với nội dung thay đổi để nộp Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi, lệ phí công bố thông tin

Công ty nộp hồ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ và nộp lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp.

Phương thức nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Nộp hồ sơ trực tuyến: tại website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn. Hiện nay, tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 100% các hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phải nộp thông qua hình thức trực tuyến, cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận hồ sơ trực tiếp cho thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Mọi thông tin thực hiện thủ tục được thực hiện qua tài khoản đăng ký kinh doanh nghiệp và kết quả thay đổi được gửi về doanh nghiệp theo đường bưu chính, doanh nghiệp nộp lệ phí thay đổi và lệ phí công bố thông tin bằng hình thức chuyển khoản qua thẻ ATM.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp: Hiện tại, chỉ có một số trường hợp đặc biệt do doanh nghiệp chưa gộp mã số thuế với mã số doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh mới tiếp nhận hồ sơ giấy của doanh nghiệp trực tiếp. Khi nhận hồ sơ trực tiếp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành thủ tục hành chính liên quan.

Bước 4: Nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ hợp lệ sẽ bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp một trong các giấy tờ pháp lý sau cho doanh nghiệp:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới với các nội dung thay đổi.
 • Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo để công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu cụ thể và nêu rõ lý do.

Bước 5: Khắc lại dấu công ty

Công ty chỉ phải thực hiện bước này nếu doanh nghiệp có sự thay đổi thông tin con dấu. Các trường hợp doanh nghiệp cần thay đổi con dấu cho khớp với nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Công ty thay đổi tên Tiếng Việt;
 • Doanh nghiệp thay đổi loại hình công ty;
 • Công ty thay đổi trụ sở khác tỉnh;
 • Công ty thay đổi trụ sở khác quận (nếu trên dấu vẫn còn địa chỉ quận).

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại huyện Phú Xuyên:

Huyện Phú Xuyên có 27 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Phú Xuyên (huyện lỵ), Phú Minh và 25 xã: Bạch Hạ, Châu Can, Chuyên Mỹ, Đại Thắng, Đại Xuyên, Hoàng Long, Hồng Minh, Hồng Thái, Khai Thái, Minh Tân, Nam Phong, Nam Tiến, Nam Triều, Phú Túc, Phú Yên, Phúc Tiến, Phượng Dực, Quang Lãng, Quang Trung, Sơn Hà, Tân Dân, Tri Thủy, Tri Trung, Văn Hoàng, Vân Từ. Chúng tôi, Đại lý thuế Việt An cung cấp dịch vụ kế toán thuế cho các doanh nghiệp trên địa bàn xã & thị xã của huyện Phú Xuyên.

 1. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại thị trấn Phú Minh;
 2. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại thị trấn Phú Xuyên;
 3. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Hồng Minh;
 4. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Phượng Dực;
 5. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Văn Nhân;
 6. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Thụy Phú;
 7. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Tri Trung;
 8. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Đại Thắng;
 9. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Phú Túc;
 10. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Văn Hoàng;
 11. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Hồng Thái;
 12. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Hoàng Long;
 13. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Quang Trung;
 14. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Nam Phong;
 15. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Nam Triều;
 16. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Tân Dân;
 17. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Sơn Hà;
 18. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Chuyên Mỹ;
 19. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Khai Thái;
 20. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Phúc Tiến;
 21. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Vân Từ;
 22. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Tri Thủy;
 23. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Đại Xuyên;
 24. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Phú Yên;
 25. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Bạch Hạ;
 26. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Quang Lãng;
 27. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Châu Can;
 28. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại xã Minh Tân;

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục bắt buộc khi mỗi doanh nghiệp có những thay đổi thông tin của nội dung đăng ký kinh doanh, công ty luật Việt An sẽ đại diện theo uỷ quyền cho công ty / doanh nghiệp để thực hiện dịch vụ này cho các doanh nghiệp tại huyện Phú Xuyên.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO